Anasayfa / Etiket Arşivi: yabancı sermaye

Etiket Arşivi: yabancı sermaye

Yabancı Sermaye İle Nasıl İşbirliği Yapabilirsiniz

Yabancı Sermaye İle Nasıl İşbirliği Yapabilirsiniz 

Yabancı Sermaye İle İşbirliği;

Tesisinizi gerçekleştirmek için yurtdışı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Bunun yollarından biri de yabancı sermaye sahipleri ile ön görüşmelerinizi yapıp bir ön mutabakata vardıktan sonra bu konuda gerekli işlemleri yürütmek ve izin almak için, Hazine Müsteşarlığı (HM) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulanız gerekmektedir.

Bu başvurunun şekli ve esasları, Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu karara ilişkin tebliğler ile ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Ayrıca başvuru öncesi ve işlemleri yürütürken Ankara Danışmanlık ile temasa geçerek bilgi almanız yararlı olacaktır.

 

Türkiye’den yabancı sermaye çıkışı yok

Türkiye’den yabancı sermaye çıkışı yok

Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik ve siyasi geleceğinin çok olumlu olduğunu, iddia edildiği gibi bir sermaye çıkışı olmadığını ifade eden başbakan yardımcısı Ali Babacan, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına katılan ve temaslarını değerlendiren Babacan, Türkiye’de ’17 Aralık Süreci’ olarak adlandırılan olayları sadece uluslararası basından takip eden yabancı yatırımcıların gerçekte ne olup bittiği konusunda hâlâ kafalarında soru işaretleri var. Buna mukabil Türkiye’ye gelip giden, yatırım yapan iş çevreleri bu süreci doğru okuyabiliyor”dedi. Bu dönemde 3-5 ay gireyim çıkayım da bu arada biraz para kazanayım diyenlerin de bulunduğunu, bunların daha çok sıcak para diye ifade edilen yatırımcılar olduğunu ifade eden Babacan, Tabii onlar için bu dönemler biraz ürkütücü” tespitini dile getirdi.  Ekonomik büyümenin yüzde 4’ü bulacağını ve cari açığın ineceğini kaydeden Babacan, Türkiye’nin önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek, Güçlü bir çıpamız var. Bu da AB süreci” diye konuştu. Babacan, “Türkiye’de varlıklar yeniden fiyatlandırılıyor, yani hisse senedi fiyatları yeniden fiyatlandırılıyor, Türkiye’nin para birimi lira tekrar fiyatlandırılıyor, bonolar tahviller yeniden fiyatlandırılıyor, faiz hadleri yeni bir denge arayışı içerisinde. Ama sermaye çıkışı diye adlandırabileceğimiz bir gelişme çok şükür yok dedi.

4 YILDA 6 MİLYON İSTİHDAM Son 11 yılda milli gelirin 3 kattan fazla, ihracatın 4 kattan fazla arttığını, gelir dağılımının düzeldiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Son 4 yılda Türkiye’de 6 milyon yeni istihdam oluştu. Aynı 4 yılda Avrupa’nın kaybettiği istihdamdan fazlasını Türkiye olarak oluşturduk” dedi.

Türk Fransız İş Formunda Açıklama “Yabancı yatırımcılar ürkek davranıyor”

Türk Fransız İş Formunda açıklama Yabancı yatırımcılar ürkek davranıyor

Türk Fransız İş Forumu’nda konuşan Hamdi Akın, Cefi Kamhi, Kemal Şahin ve Adnan Polat gibi Türkiye’nin tanınmış işadamları, mevcut çalkantıların yabancı yatırımcılar üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Türkiye ve Fransa’nın önde gelen işadamları DEİK’in düzenlediği Türk Fransız İşadamları Forumu’nda bir araya geldi. Burada konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat şu an siyasi çalkantılardan ötürü yabancı yatırımcıların ürkek davrandığını belirterek, Seçim sürecini kusursuz atlatırsak yatırımlar devam eder. Biz mevcut yatırımlarımıza yeni anlaşmalarla güç katmayı başardık. Rüzgar enerjisi alanında 120 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dünyanın en büyük firmalarından Fransız EDF ile bir süre önce yaptığımız 600 milyon euro luk işbirliği anlaşmasına ek olarak bir 600 milyon Euro luk daha yatırım kararı aldık. Bu anlaşmayla Ege ve Marmara’da yenilenebilir enerji projelerine başlayacağız. Öte yandan Kanadalı emeklilik fonu PSP ile de yine güneş enerjisi alanında 600 milyon dolarlık yatırım sürecine girdik dedi.

Çorlu’ya 100 milyon dolar geldi

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de siyasi çalkantıların geçici olduğunu belirterek şunları söyledi: Yatırımcı Türkiye’ye gitmeyecek de nereye gidecek. Çünkü Türkiye her şeye rağmen dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinin başında geliyor. Bizim Çorlu Serbest Bölgemize ABD’li bir teknoloji firması 50 milyon dolar yatırım için düğmeye bastı. Bununla birlikte Almanya’dan motor parçası üreten bir  firmayla da yatırım için anlaştık. Bu şirket de en az 50 milyon dolar yatırım yapacak.

Toplumsal barış önemli

 Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi Cefi Kamhi de sermayenin her zaman istikrarlı ekonomiye gittiğini söyleyerek “Şu an herkesin farklı düşünceye tahammülü olmalı. Önemli olan sükunet. Toplumsal barış önemli. Herkesin bu ülkeyi düşünmesi lazım. Bu topraklarda farklı düşünsek de bu ülkeyi ileri götürmek için engelleri aşmalıyız” diye konuştu. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise Türkiye’deki mevcut çalkantılı dönemin geçici olduğunu belirterek şunları söyledi: Kalıcı olan istikrardır. Kur oynaklığı rahatsız ediyor ama bunlar serbest piyasanın talepleriyle ortaya çıkıyor. Yapısal tedbirler her zaman iyi olur.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İçin

Yabancı Sermaye İle Nasıl İşbirliği Yapabilirsiniz ?

YABANCI SERMAYE İLE NASIL İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRSİNİZ?

YABANCI SERMAYE

Tesisinizi gerçekleştirmek için yurtdışı kaynaklardan  yararlanabilirsiniz. Bunun yollarından biri de yabancı sermaye sahipleri ile ön  görüşmelerinizi yapıp bir ön mutabakata vardıktan sonra bu konuda gerekli  işlemleri yürütmek ve izin almak için, Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye  Genel Müdürlüğüne başvurulanız gerekmektedir.

Bu başvurunun şekli ve esasları, Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı  ve bu karara ilişkin tebliğler ile ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Ayrıca  başvuru öncesi ve işlemleri yürütürken Ankara Danışmanlık ile temasa  geçerek bilgi almanız yararlı olacaktır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama  Yönetmeliği

Resmi Gazete : 20 Ağustos 2003 Devlet  Bakanlığından:
Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875  sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak  usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak Madde Bu Yönetmelik, 4875  sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu Yönetmeliğin  uygulanmasında;

Bilgi İsteme Kurum ve  Kuruluşlardan Alınacak İstatistiki Bilgiler

 Müsteşarlık;  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil  Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı  Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı  yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder. Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil  Memurlukları, a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında  ilgililerce doldurulacak “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi”nin  bir nüshasını, b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme  değişikliklerinin bir nüshasını, c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil  Memurluğuna iletilen “Ortaklar Listesi” veya “Hazirun Cetveli”nin bir nüshasını,  Müsteşarlığa gönderirler.

Şirket ve Şubelerden İstenecek  Bilgiler

a) Kanun kapsamındaki şirket ve  şubeler;

1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri  Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet  Bilgi Formu” çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna  kadar,

2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik  ekinde (EK-2) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu”  çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,

3) Mevcut yerli veya yabancı  ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya  yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik  ekinde (EK-3) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi  Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay  içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler.

b) Kanun kapsamında  bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir  yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket  dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin  gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine  ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar  İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini  müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe  bildirirler.

İrtibat Büroları İrtibat Bürosu  Kuruluşu

Madde 6 — Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre  kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat  bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir. Kuruluş  ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi / belgelerin tam ve  eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde  sonuçlandırılır. Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık  gibi özel mevzuatı bulunan alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu  açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya  kuruluşlarca değerlendirilir.

Müracaatta Aranacak Belgeler

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa müracaat  edilir:

a) Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey  Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi  Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi aslı,

b) Ana şirket hakkında hazırlanmış  Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

c) İrtibat bürosunun  faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi  aslı,

d) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile  yürütülmesi durumunda vekaletname aslı.

İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında  Hükümler

İrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslar  geçerlidir:

a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt  belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar,  adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe  bildirirler.

b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,  büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan  “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak  Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt  dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.

c)  İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat  bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik  plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre  uzatımı verilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi  durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş  bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye  sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

e)  Müsteşarlık, mevzuata aykırı davrandığı tespit olunan irtibat bürolarının  kuruluş izinlerini iptal edebilir ve iptal kararını ilgili mercilere  bildirir.

Çeşitli Hükümler Şirket  Türleri

Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak  edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile  Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlerdir. Adi ortaklık, konsorsiyum, iş  ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan  ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini  taşımayan ortaklıklar, Kanun’un uygulanması bakımından adi şirket  sayılırlar.

Yurt Dışında İkamet Eden Türk  Vatandaşları

Madde 10 — Yurt dışında ikamet ettiğini  veya ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun’un uygulanması  bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bilgi Formlarında  Değişiklik

Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi  Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Geçici Madde 1 —  6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ  hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım İzin Belgeleri üzerinde işlem  yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar  saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

dogrudan-yabanci-yatirimlar-kanunu

Yabancı Yatırımcılar Kanunu’na Göre Açılan İtribat Bürolarının Mahiyeti

Yabancı Yatırımcılar Kanunu’na Göre Açılan İtribat  Bürolarının Mahiyeti

4875 sayılı Kanun’un (1) 3. maddesinin (h) bendine göre, Hazine  Müsteşarlığı, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de  ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye  yetkilidir. Mezkur Kanun’a göre, Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için  şu şartlara ihtiyaç vardır: 1- Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen  şahısların yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve kurulan tüzel  kişiliğin şirket statüsüne sahip olması gerekmektedir. 2- Türkiye’de açılacak  irtibat bürosunun Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaması gerekmektedir.

Yabancı Yatırımlar Kanunu İrtibat Büroları Açabilmeleri İçin Gereken Belgeler

İRTİBAT BÜROSU / OFİSİ AÇMA İZNİ İÇİN

YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE  İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ VE İRTİBAT BÜROSU AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ  BELGELER

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin  (2) 6. madde si hükmüne göre; Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre  kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat  bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir. Kanun  hükmünden değişik olarak yönetmelikte Hazine Müsteşarlığı’na izin süresini  uzatma yetkisi verilmiştir. Türkiye’de açılacak irtibat bürolarının açılış  izni ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tan ve  eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde  sonuçlandırılır.

Türkiye’de irtibat bürosu açmak için aşağıdaki  belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilir:

1- Ana şirkete ait ve  ilgili Türk Konsolosluğu veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı  çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin  Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi  aslı,

2- Ana şirket hakkında hazırlanmış  Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

3- İrtibat bürosunun faaliyetlerini  yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi  aslı,

4- İrtibat bürosunun kuruluş  işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname  aslı.

5- Başvuru formu

    İrtibat bürosu açma izni başvuru formu

6- Beyanname

(Türkiye’de faaliyet gösterecek irtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceği ne ilişkin taahhüdü içeren beyanname ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir evrak)

     İrtibat bürosu açma izni için gerekli beyanname örneği

İRTİBAT BÜROSU AÇMA İZNİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ekonomi Bakanlığı yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.

İrtibat bürolarının işleyişin de esaslar:

– İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

– Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 – Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

– İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.
– İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

– İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

Faaliyet Süre (Yıl)
Temsil ve ağırlama
(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’de ki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
   5
Türkiye’de ki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)    5
Teknik destek
(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
   5
Haberleşme ve bilgi aktarımı
(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
   5
Bölgesel yönetim merkezi
(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)
  10

Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi Karşısındaki Durumu

YABANCI YATIRIMCILARIN İRTİBAT BÜROLARININ GELİR  VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ülke kuruluşlarına ait  irtibat büroları, Türkiye’de mukim kişi, kurum ve kuruluşlara çeşitli ödemelerde  bulunmaktadır.  Bu ödemeler daha çok bu bürolarda çalışan hizmet erbabına  yapılan ücret ödemeleri, büronun/ofisin kira ile tutulması durumunda gayrimenkul  sermaye iradı sahibine yapılan kira ödemeleri, bu bürolarca defter tutulması  durumunda defterlerin tutulması ile görevlendirilen serbest meslek erbabına  yapılan serbest meslek ödemeleri ve bu büroların yurt dışından düzenlenen ve  yabancı dilde olan evraklarının Türkçe’ye tercümesi amacıyla bu iş ile  uğraşanlara yapılan serbest meslek ödemeleri, büro temizliği için bazı  zamanlarda getirilen kişilere yapılan ödemeler vb. ödemelerden oluşmaktadır.  GVK’nın 94. maddesinin 1. fıkrasında bu maddede sayılan ödemelerden tevkifat  yapmak zorunda olan kişi, kuruluş ve kurumlar tadadi olarak sayılmaktadır.  Anılan fıkrada bu maddede sayılan ödemeleri yapacak olan kişi, kuruluş ve  kurumlarla ilgili olarak tam veya dar mükellefiyet ayrımı yapılmamıştır. Bu  nedenle, yabancı ülke kuruluşlarının Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat  bürolarını kuran yabancı ülkede mukim kişi, kurum ve kuruluşlar hukuki statüleri  itibariyle bu fıkrada sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar içerisinde mütalaa  edilebildiği takdirde irtibat büroları bu maddede sayılan ödemeleri nakden veya  hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecburdurlar. Yukarıda açıklandığı  üzere, 4875 sayılı Kanun ile yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere  Türkiye’de irtibat bürosu açma izini verilmektedir ve dolayısıyla bu şirketler  GVK 94. maddesinde sayılan kişi, kuruluş ve kurumlar ile hukuki statü yönünden  benzerlik göstermektedir.

Diğer yandan, yabancı sermaye mevzuatına göre  irtibat bürolarının ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Daha doğrusu,  Türkiye’de faaliyet gösterecek irtibat bürolarının Türkiye’de gelir getirici  herhangi bir faaliyet ile uğraşması yabancı sermaye mevzuatına göre mümkün  değildir.  Ancak, bu durum irtibat bürolarının Türkiye’de hiçbir şekilde  gelir elde edemeyecekleri anlamına gelmez. Bu büroların Türkiye’de ifa  ettikleri birtakım faaliyetler dolayısıyla gelir elde etmeleri mümkündür.  Mesela; irtibat büroları, sahibi oldukları menkul veya gayrimenkul malların veya  demirbaşların satışı veya kiralanması faaliyetinden veya irtibat bürolarının  atıl fonlarının değerlendirilmesi sonucunda gelir elde etmesi mümkündür.   Bu gibi durumlarda, GVK’nın 94. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kişi, kuruluş  ve kurumların maddede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben irtibat bürolarına  yapmaları durumunda, yapılan ödemelerden GVK’nın 94. maddesine göre değil,  KVK’nın 24. maddesinde belirtilen kazanç ve iratların elde edilmesi durumunda  KVK’nın 24. maddesine göre tevkifat yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede,  irtibat bürolarının elde ettiği kira ve mevduat faiz veya repo geliri gibi  gelirlerden tevkif yoluyla alınan vergi irtibat büroları açısından nihai vergi  olacaktır. Ayrıca, irtibat bürolarının gelir getirici herhangi bir faaliyet  ile uğraşmaları durumunda bu büroların kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis  edilmesi gerekecektir.