Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu

YABANCI SERMAYE TEŞVİK KANUNU

YABANCI SERMAYE KANUNU

1) KANUNUN MEVZU

1- Bu kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün:

  • a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı olması,
  • b) Türk  hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasında çalışması, şartıyla ve  Yabancı Sermayeyi  “Teşvik Komitesinin kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile Türkiye’ye ithal  edilecek yabancı sermaye ve dışardan yapılacak istikrazlara tatbik  olunur. Ancak, Türkiye’ye ithal edilecek yabancı sermaye, ülke çapında tekel  teşkil edecek faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip  olamaz. Bu maddede derpiş edilen ve 8’inci madde ile kurulmuş olan  Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi” bundan böyle Komite diye zikredilecektir.

Devamını oku…Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu

Ankara Danışmanlık