Etiket Arşivi: yabancı oturma izni

Yabancı Çalışma İzni Almış Yabancılar İkamet İzni de Almış Sayılıyor

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMIŞ YABANCILAR İKAMET İZNİ ALMIŞ SAYILIR

 

Yabancı çalışma izni almış yabancılar, ikamet izni de almış sayılıyor.

Yabancı çalışma izni almış yabancıların ayrıca ikamet izni almak için bir şey yapmalarına gerek yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş yabancı çalışma izni ikamet izni yerine de geçmektedir. Bu uygulama ile çalışma izni belgesi üzerin de oturma izni ile ilgili ibare de bulunmaktadır.

Yabancı çalışma izni almak isteyenlere veya almış olanlara duyurulur.

Turkuaz Kart Ne İşe Yarayacak, Hangi Yabancılara Verilecek

Turkuaz Kart Ne İşe Yarayacak, Hangi Yabancılara Verilecek

6735 sayılı Kanunu ile 13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yabancılara Turkuaz Kart uygulaması;

– Turkuaz kart her yabancıya verilmeyecek.
– Turkuaz kart stratejik öneme sahip ya da belli bir rakamın üzerinde Türkiye’ye yatırım yapan yabancılara verilecek.
– Turkuaz Kart sahibi yabancı Türkiye’de ayrıca oturma izni veya yabancı çalışma izni almaya gerek kalmadan Türkiye’de ikamet edebilecek.
– Bu haktan Turkuaz kart sahibinin aile fertleri de yararlanabilecek.
– Akademik anlamda başarılı olan bilim insanlarının bir kısmına da Turkuaz kart verilecek.
– Turkuaz kartı veren yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak.
– Turkuaz kart, bir anlam da ABD’nin Green Card’ı gibi bire bir aynı olmasa da Türkiye’nin vermiş olduğu kart olacak.
– Turkuaz kart başvurusu hakkı olmayan yabancılar, geçici koruma sağlanan yabancılar (sığınmacılar, mülteciler) bu haklardan yararlanamayacak.
– Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi, belgelerle yapılan, gerekçesi yeterli görülmeyen, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılar ile Türkiye’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek.
– Yabancı uyruklu öğrencilere Turkuaz Kart verilmesi yönünde herhangi bir düzenleneme yok.

Turkuaz Kart Yükümlülükleri:
– Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin başlaması ve sona ermesi durumlarında (15) on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar.
Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde yerine getirmiş olacaklar.

Turkuaz kartla ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Göç İdaresi Telefonları

 

GÖÇ İDARESİ TELEFONLARI

GÖÇ İDARESİ ADRES VE TELEFONLAR Devamını Oku »

Yabancı İkamet İzni Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancı İkamet İzni 

yabancilarin-ikamet-izinleri-goc-idaresi-genel-mudurlugu

Göç idaresi diye Ankara Danışmanlığı arayanlar için yazıyoruz. 

İkamet izinleri için bizi değil aşağıdaki numaraları aramanız gerekiyor..

İKAMET İZNİ DUYURULAR

İKAMET İZNİ DUYURULAR

Göç idaresi telefon numaraları (il, il tüm göç idaresi telefon numaraları için tıklayınız)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefon: Devamını Oku »

Vize İhlali Yapan Yabancılara İkamet Düzenlemesi

TÜRKİYE’DE VİZE İHLALİ YAPAN YABANCILARA İKAMET DÜZENLEMESİ

Vize İhlali Yaban Yabancılara İkamet Düzenlemesi Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Ayrıca yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak. Devamını Oku »

Amnesty for illegal immigrants in Turkey (Türkiye’de kaçak yabancılara af)

 Duyurular

TÜRKİYE’DE KAÇAK YABANCILARA  AF

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye  göre  Türkiye’deki kaçak yabancılar affa uğrayacaklar ve bir kereye mahsus oturma iznini tekrar alabilecekler.  Bu yasaya tabi olabilmek için gereken şartlar ise şöyle:

– Türkiye’ye 28 Mayıs 2012 tarihinden önce giriş yapmış olmak

– Türkiye’ye yasal yollardan girmiş olmak

Oturma izni ihlali durumunda para cezasını ödemek Bu yasa sayesinde çalışma izni olmayan ve vize ihlali yapmış olan kaçak yabancılar da aftan yararlanabilecek. İçişleri Bakanlığının bu genelgesine göre, suça karışmamış olan kaçak yabancılar aftan yararlanabilecek ve vize ihlalinin para cezasını ödedikleri takdirde tekrar oturma izni alabilecekler). İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bu genelgeye göre, Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapmış olan ve suça karışmış olan kaçak yabancılar aftan yararlanamayacaklar. Bu yasadan yararlanabilmek için, kaçak yabancılar Emniyet Müdürlüklerine başvurabilirler.  Başvurular değerlendirildikten sonra, kaçak yabancılar 6 ay daha ikamet izni alabilecekler.

AMNESTY FOR ILLEGAL IMMIGRANTS IN TURKEY 

By the new notice of Ministery for Internal Affairs, illegal immigrants in Turkey would be amnestied and allowed to get residence permit, for once only.   Conditions to be able to subject to this law are following:

Being entered to Turkey before 28 May 2012,

Being entered to Turkey legally,

Having paid the fine if they violated residence permit.

Thanks to this new law, illegal immigrants without having a work permit and violating visa and residence permit, also get a chance to benefit from amnesty.

According to this law published by Ministery for Internal Affairs, foreigners have not involved in crime would be amnested and get residence permit once again, in case they pay fine for violation of visa or permit.

Foreigners entered to Turkey via illegal ways and involved in crime in the country wouldn not be allowed to benefit from this new law.

To benefit from this law, foreigners must apply to The General Directorate of Security.

After evaluation of their appliances, illegal immigrants will get a 6 months residence permit.

To get foreign work Permit

Yabancı Çalışma İzni - Foreign Work Permits

Türkiye de Oturma İzni

 Türkiye’de Oturma İzni

Türkiye’de Çalışmak Üzere Yabancı Oturma  İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri  Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla  Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir  ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış  bulunmalıdırlar. Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından  alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün  içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi alması  gerekmektedir.

Uzun süreli ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip,  yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek ikamet tezkeresi almayan  yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa  istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak  suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde  bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı  oturma harcı ve ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.

Türkiye de Oturma İzni

İlk defa oturma izni alacaklar : İlk defa  oturma izni alacak yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi  içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.

İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatımı yapacak  yabancılar :

Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren  izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla  Türkiye’de ikamet tezkeresi alan ve oturumunun sona ermesinden  itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan  yabancılardan kat’i suretle cezalı ikamet harcı ve defter  bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için  zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İkamet tezkerelerinin Yenilenmesi ve Sürelerinin  Uzatılması :

a- Türkiye’de oturma  İzni yenilemek veya süresini uzatmak isteyen  yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren  on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek  yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür. b- Süresi biten ikamet  tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi  (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile  nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine oturma izni verilecek ise  uzatımının aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir.

Oturma İzni Harçları

yabanci-calisma-ikamet-vize-harc-tutarlari

       Türkiye’de  Çalışma İzni

Türkiye'de Yabancı Çalışma İzni Şartları

Türkiye’de ev alan yada ev Kiralayan Yabancılara oturma izni

Türkiye’de ev alan yada ev Kiralayan Yabancılara oturma izni

Türkiye’de ev  alan yada kiralayan yabancıların oturma izni alabilmeleri için  kiraladıkları evin kira sözleşmesini noterden tasdik ettirmeleri  gerekiyor. Daha önceden oturma izni almış kişilerin oturma iznini uzatmaları  için kira sözleşmesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Ev alan veya kiralayan yabancılardan istenilen belgelerden bazıları  şunlardır

  • Ev almışsa noter tasdikli tapu fotokopisi
  • Ev kiralamışsa noter  tasdikli kira sözleşmesi fotokopisi
  • 4 adet fotoğraf
  • Pasaportun  aslı
  • Pasaportun fotokopisi
  • Türkiye’de kalacağı her ay için 500 (beş yüz)  USD lık banka hesabı belgesi yada döviz alım belgesi.

Yabanci Oturma Ýzni