Anasayfa / Etiket Arşivi: yabancı ikamet izni

Etiket Arşivi: yabancı ikamet izni

Türkiye’de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

Türkiye’de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi

Türkiye'de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

Türkiye’de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

YENİ DERSHANE YÖNETMELİĞİ

Yabancıların Kurslara Kayıtları
Okullara, çeşitli kurslara, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmet içi eğitim merkezlerine ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında, usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranacak. Ülkesi belli olmayan, sığınmacı veya mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi istenmeyecek. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az 6 ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılacak.

Türkiye’de çalışma izni ve ikamet izni verilen yabancılardan öğrenim vizesi istenmeyecek. Ancak öğrenim görecek kişinin veya anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az 6 ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekecek. Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları da yapılacak. Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranacak.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda geçen yıl yapılan düzenlemede olduğu gibi yeni yönetmelikte de dershane ibaresi yer almadı. Ancak Bakanlık, bireylerin tercihleri doğrultusunda okul dışı eğitim alma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözüm yollarının üretilmesi için özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu ve yetenek kursu başlıklarında yeni kurs tanımları getirdi. “Tanımlar” başlığı altına, bilim grubu, özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu, yetenek kursu, ders yılı ve öğretim yılı ibareleri eklendi.

Bilim grubu, Bakanlıkça, lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan çerçeve programı doğrultusunda, özel öğretim kursları kategorisinde belirlenen gruplar olarak tanımlandı. Bilim gruplarını, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe (felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) alanları oluşturdu.

Özel öğretim kursları, kişilerin Bakanlıkça belirlenmiş, bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki en fazla üç bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumları olarak ifade edildi. Buna göre, özel öğretim kursları, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe (Felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) bilim gruplarında kurs açabilecek.

Kişisel gelişim kursları, kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsayacak. Buna kapsamda, yabancı dil kursları ile açıköğretim öğrencileri için hazırlanan kurslar olacak.

Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları da kişilerin meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını içerecek. Bilgisayar, muhasebe, güzellik ve cilt bakımı, modelistlik ve stilistlik, turizm ve otelcilik, insan kaynakları ve sekreterlik, emlakçılık, reklamcılık, sigortacılık, televizyon, radyo ve spikerlik, iş makinesi belgesi gruplarında meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları açılabilecek.

Yetenek kursları ise kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsayacak. Bu çerçevede, müzik, dans ve bale kursları düzenlenebilecek. Bu öğretim programları dışında, özel öğretim kursları kategorisi hariç, programında sadece teorik konulara yer veren ve uygulama dersliğini ihtiyaç duymayan diğer kurslar açılabilecek.

Yönetmelikte, ders yılı okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süre, öğretim yılı ise ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre olarak tanımlandı.

Bilim grupları için hazırlanan kurs programı genel müdürlükçe onaylanacak
Yönetmeliğe göre, özel öğretim kursu açacaklardan, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi için diğer belgelerin yanı sıra bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına veya programlarına uygun olarak kurum tarafından en fazla üç bilim grubunda hazırlanmış ve genel müdürlükçe onaylanmış kurs programı istenecek. Ayrıca, kurumların açılışında 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tabi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge talep edilecek.

Valilikler kurumlar için görüş belirtecek
Maarif müfettişlerince görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasında sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde dosya, 5 iş günü içinde bakanlığa gönderilecek. Bakanlıkça iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi uygun görülen okullar dışındaki kurumlara valilikçe 5 iş günü içinde kurum açma izni düzenlenecek. Valilikçe kurum açma izni düzenlenen kurumlara Bakanlıkça 15 iş günü içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.

Maarif müfettişlerince eksikliklerini süresi içerisinde tamamlamadığı tespit edilen kurumlar hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanarak bu kurumların kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecek.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler için kurslar 19.00’a kadar açık olacak
Yönetmelikle, çalışma saatleri de düzenlendi. Buna göre, okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar saat 07.00 ila 23.00 saatlerinde yapılmaya devam edilecek. Ancak zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılacak. Özel öğretim kurslarında her bir program için haftada en az üç, en fazla sekiz saate kadar ders verilebilecek.
Özel öğretim kurslarında yıllık çalışma takvimi, öğretim yılı süresi içinde en az 18 en fazla 36 hafta olmak üzere planlanacak.

Temel liselerde de 19.00 sınırı olacak
Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe (felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) bilim gruplarını uygulamak isteyen temel liselerde, Genel Müdürlüğün izni ile sadece hafta sonlarında, kendi öğrencilerine takviye kurslarını ise hafta içinde 07.00 ila 19.00 saatlerinde verebilecek.

Özel öğretim kurs binalarının bağımsız girişi bulunması gerekecek
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda, özel öğretim kurslarının, bağımsız girişi bulunan ve bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda, diğer kurumların ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekecek.

Mezunların bilim derslikleri ayrı katlarda olacak
Çeşitli kurslar kapsamında açılan özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda oluşturulacak.
Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi, okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısını, ayrıca özel öğretim kursu açacaklar için özel öğretim kursları çerçeve programına veya programlarına uygun olarak en fazla üç bilim grubu için kurum tarafından hazırlanmış ve genel müdürlükçe onaylanmış öğretim programı ile valiliğe başvuracak.

Bununla birlikte kurucu veya kurcu temsilcileri program ilavesi yapmak istediklerinde okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı, lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerde ise her bir bilim grubu için standartları Bakanlıkça belirlenmiş bilim dersliği şartlarını sağlayan dersliği yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvuracak. İnceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, okullar dışındaki kurumlara 15 iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni yeniden düzenlenecek. Okullarda ise hazırlanan dosya 5 iş günü içinde Bakanlığa gönderilecek. Bakanlıkça okullara 15 iş günü içinde kurum açma izni yeniden düzenlenecek.

En fazla 3 bilim grubunun programına izin verilecek.
Yönetmeliğe göre, lise ve dengi okul mezunlarına yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe (felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerin öğretim programlarının süresi ve içeriği, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemeyecek. Özel öğretim kurslarında da öğretim programlarının süresi ve içeriğinde Genel Müdürlük onayı olmadıkça kurumlar tarafından değişiklik yapılamayacak.

Temel liseler ve özel öğretim kurslarında program ilavesi ve değişiklik başvuruları her yıl temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve programda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni programın onayı için başvuru yapılması gerekecek. Özel öğretim kursları yeni programı onaylanmak üzere valilik aracılığıyla genel müdürlüğe sunacak. Değişiklik üzerine hazırlanan öğretim programını süresi içerisinde onaylatmayan temel liseler ile süresinde değişiklik başvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan özel öğretim kurslarının da ilgili programı iptal edilecek.

Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri temel liselerde lise ve dengi okul mezunlarının, özel öğretim kurslarında ise kursiyerlerin görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulacak. Temel liselerde ve özel öğretim kurslarında, kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla 3 bilim grubunun programına izin verilecek.

Hakkında soruşturma bulunan kurumların devrinde sonuç beklenecek
Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için kurum binası kurucuya ait ise binanın tapu senedi örneğiyle başvuru tarihi itibarıyla tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği ile valiliğe başvurulması gerekecek.

Ancak valiliğin incelemesinde kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra hakkında adli veya idari soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilecek. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecek.

Dönüşümde de soruşturmaya dikkat edilecek
Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu bir başka kuruma dönüştürmek istemesi halinde gerekli belgelerle valiliğe müracaat edecek. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve 3 aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi halinde 15 iş günü içinde eski kurum kapatılacak ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek dönüşüm sağlanacak.

Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra hakkında adli veya idari soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınacak.

Soruşturma sonucu kurumu kapatılanlar 5 yıl kurum açamayacak
Gerçek kişi olan kurucunun, kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde, kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisinin kesilmesi için okullarda öğretim yılının sonuna kadar, diğer kurumlarda ise 3 ay süre verilecek. Gerçek kişi olan kurucunun ölümünde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekaletnameyle aralarından seçecekleri, şartları taşıyan bir kimseyi okullarda öğretim yılının sonuna kadar diğer kurumlarda ise 3 ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekecek.

Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisinin kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin okullarda öğretim yılının sonuna kadar, diğer kurumlarda ise 3 ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekiyor.

Soruşturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmeyecek.
Çeşitli kurslarda, kurs programına uygun ög?retmen, uzman ög?retici veya usta ög?retici, özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici görevlendirilecek.

Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilecek. Birim, öğrencilerin veya kursiyerlerin genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme tedbirlerini alacak.

Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanacak. Meslek edindirme ve mesleki gelişim kurslarında, yetenek kurslarında, kişisel gelişim kurslarında ve hizmet içi eğitim merkezlerinde, 20 ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilecek.

Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulayan temel liseler ise kendi öğrencileri için valilik izniyle sadece hafta içi haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında takviye kursları açabilecek.

Özel öğretim kurslarında açık uçlu soruların olduğu sınavlar yapılacak
Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılacak. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılacak ve kursiyerlere geri bildirim verilecek. Sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılacak. Bu kursiyerler için Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmeyecek. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu sınavlar yapılacak.

Sınıf mevcudu en fazla 16 olacak
Okullarda sınıf mevcutları, okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamayacak. Ancak lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları 16 kişiyi geçmeyecek.

Okullar dışındaki kurumlarda ise sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyerin üzerinde olamayacak. Ancak özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları 16 kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları öğretim programlarında belirtilen öğrenim seviyesine göre oluşturulacak.

Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 40’ını geçemeyecek.
Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt olabilecek. Kayıtta öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve öğrenci belgesi istenecek.

Öğrenciler okul saatleri dışında özel öğretim kurslarına gidecek
Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi okul saatleri dışında veya cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilecek. Okulla ilişiği kesilen lise ve dengi okul öğrencisi kursiyerin, özel öğretim kursuyla de ilişiği kesilecek. Zorunlu eğitim çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilecek. Kursiyerler, sadece öğrenim veya sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilecek.
Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim grubu için alacakları ücretleri ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar tespit ve ilan edecek.

Yıl sonuna kadar dönüşecek özel öğretim kurslarına bağımsız bina giriş şartında kolaylık
Dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bağımsız bina girişi şartı aranmayacak.
2015-2016 öğretim yılında bilim grubu programlarını uygulayacak kurumların, programlarını 2015 sonuna kadar onaylatmaları gerekiyor.

Yabancıların Türkiye’de Mülk Almaları

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK ALMALARI

18 Mayıs 2012 tarihinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.
Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

yabancilarin-turkiye-de-mulk-almalari

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNMELERİ
Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.
a) Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Yabancıların Mülk Almaları İle İlgili Kanunlar:
– 6326 sayılı Petrol Kanunu,
– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu.
b) Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde sınırlama uygulanmaz.
c) Yabancı Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek, ve bunun gibi.) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ ALMALARI:
Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı % 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler” in taşınmaz edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36.maddesi ve 16/08/2012 tarihli  ”2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
Konuyla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri  konulu, 2012/13 (1735) sayılı genelgesi yayınlanmıştır.

YABANCILARIN MÜLK EDİNMELERİNDE KANUNİ SINIRLAMALAR:
a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir.
b) Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve kiralaması mümkün değildir.
c) Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

YABANCILARIN MÜLK EDİNMELERİ İÇİN İÇİN BAŞVURU VE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM:
Alıcının ”Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartları”nı taşıması gerekmektedir.

MÜLK ALMA BAŞVURUSU:
Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.
(Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğünde sıra numarası alınarak yapılır.)

YABANCILARIN MÜLK ALMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
b ) Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ‘Emlak Beyan Değeri Belgesinin alınması,
d) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
e) Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).
f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman ile iki tanık,
g) Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

MÜLK ALIMINDA YURT DIŞINDA DÜZENLENEN VEKALETİN ÖZELLİKLERİ:
– Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.
– Yabancı ülke noterlerince düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.
– Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

MÜLK İŞLEMİNİN MALİ YÖNÜ:
a) İlgili Belediyeden alınan emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre 2013 yılı için belirlenen tapu harcı oranı % 2’dir.)
b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir.
c) Taşınmazın askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması aşamasında gerekirse Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan harita için döner sermaye ücreti (2013 yılı için: 323 TL) ödenir.

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMEK İSTEYENLERİN DİKKAT EDECEĞİ DİĞER HUSUSLAR:
– Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.
– Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.
– Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.
 – Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, durum adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

– Tapu ve diğer işlemler için noterden vermiş olduğunuz vekaleti özellikle okumanızı, Türkçe bilmiyorsanız bir tercümana okutup size tercüme etmesini tavsiye ederiz.

Not: Tapu alırken üzerinde ipotek olup olmadığını bilhassa kontrol etmeniz gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE EV ALMIŞ YABANCIYA İKAMET İZNİ VERİLİR Mİ

– Yabancının Türkiye’de ev, yada taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şart olmadığı gibi, yabancının Türkiye’de taşınmaz edinmesi ikamet izni hakkı vermez.

 

Yabancı İkamet İzni Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancı İkamet İzni 

yabancilarin-ikamet-izinleri-goc-idaresi-genel-mudurlugu

Göç idaresi diye Ankara Danışmanlığı arayanlar için yazıyoruz. 

İkamet izinleri için bizi değil aşağıdaki numaraları aramanız gerekiyor..

İKAMET İZNİ DUYURULAR

İKAMET İZNİ DUYURULAR

Göç idaresi telefon numaraları (il, il tüm göç idaresi telefon numaraları için tıklayınız)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefon:

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA

Hoşdere : 0312 439 46 15

Genel Müdürlük: 0 312 422 05 00 – 0 312 422 05 01 – 0 312 422 05 02 Fax: 0312 422 09 00

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında şekli ve içeriği yeniden belirlenen “İkamet İzni” belgelerinin basım ve dağıtım işlemlerine başladı.
 
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 11/4/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ( Mülga) ile düzenlenen göç ve yabancılar sistemine önemli değişiklikler getirdi.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından operasyonel hale gelen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni göç sistemi uygulamaları kapsamında ikamet izin belgelerinin basım ve dağıtım işlemlerine hız verdi.

Yeni “İkamet İzni” belgeleri, illerden yapılan ikamet başvurularının Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinin ardından Ankara’da GÖÇ-NET kapsamında basılıyor ve PTT aracılığıyla özel zarf içerisinde yabancıların adreslerine teslim ediliyor. Yabancılara gönderilen zarfın içinde ikamet izninin yanı sıra İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın imzasını taşıyan bir mektup ile Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde hazırlanan bilgilendirici broşürler yer alıyor.

Türkiye’ye Giriş ve Türkiye’den Çıkış

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış; sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.
Yabancı; pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir. Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilir.
Belge kontrolü sırasında kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.
 
Vize 
Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  geliş amaçlarını da belirten vize alarak ülkeye girerler.
Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.
Vizeler; konsolosluklarca, belli durumlarda ise sınır kapılarında valiliklerce verilir.
 
İkamet

 • Yabancılar Türkiye’de kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni alarak kalabilirler.
 • Geçerli ikamet izni ile sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.
 • Yabancının Türkiye’de çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi ikamet izni yerine sayılır.
 • Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
 • İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Ancak, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, 31.12.2014 tarihine kadar valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.
 • İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
 • Ülke içinden başvuruların, yabancının vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.
 • İkamet izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 • İkamet izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
 • İkamet izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.
 • İkamet izni uzatma talepleri, ikamet edilen ilin valiliğine yapılır.
 • İkamet süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ikamet izni uzatma başvurusunda bulunulabilir. Uzatma başvurusu, her durumda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
 • İkamet izni uzatma başvurusu yapıldığında herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, ikamet izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.
   
  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   
  Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile ilgili usul ve esasları 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenler.
   
   
  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
   
  – Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
  – Yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri,
  – Uluslararası koruma, geçici koruma ve
  – İnsan ticareti mağdurlarının korunması ve
  – Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarının kolaylaştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
   
  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefon:
    
   Tel         : 0 312 397 56 42 – 0312 397 28 36
   Fax        : 0 312 397 52 76
   E-Posta : gocidaresi@goc.gov.tr
   

 

Aksigorta, oturma izni almak için başvuran yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilir hale getirmek için özel sağlık sigortası ürününü güncelledi

Aksigorta ikamet izni almak için başvuran yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilir hale getirmek için Özel Sağlık Sigortası ürününü güncelledi

Aksigorta özel sağlık sigortası ürünü ile anlaşmalı ya da anlaşmalı olmayan tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleşecek hastane tedavilerinden doktor muayenelerine, röntgen ve tahlillerden ilaç masraflarına, cerrahi müdahalelerden doğuma kadar sigortalıların ve aile olarak sigortalanmışlar ise ailelerinin sağlık ihtiyaçları güvence altına alıyor. Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası, özel şartlar kapsamında sigortalıya dilediği doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü tanıyor.

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” gereğince 23 Nisan’da yabancı uyruklu kişilere ikamet izni almak için getirilen sağlık sigortası zorunluluğu kapsamında, kişiler Aksigorta özel sağlık sigortası yaptırabilecektir.

Karşılaşılabilecek bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanma halinde muhtemel hastane tedavi giderleri, doktor muayenesi, röntgen, tahlil, tanı, ilaç giderleri ve cerrahi müdahaleler için tedavi giderlerinin karşılandığı Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası ile Aksigorta’nın geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja da sahip olunabiliyor.

Aksigorta, Özel Sağlık Sigortası ürünü ile yabancı ikamet izni alarak Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların sağlığını güvence altına alıyor.

 

 

 

 

Türkiye’de Çalışan Yabancı Sayısı

TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YABANCI SAYISI

Türkiye’de yabancı sayısı.

Türkiye’de oturmak isteyen yabancılara izin veren İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 300 bin yabancı oturma izni, 46.000 kişi ise çalışma izni aldı.
Yabancı çalışma izinin de 15 bin ile başı çocuk bakıcısı ve ev hizmetlileri çekiyor. Bunların yaklaşık 17 bini erkek, 28 bini kadın çalışan.
Yani;  Türkiye’de yaşayan yabancıların sayısı dersek;

– 50 bin tane öğrenim ve eğitim amaçlı yabancı oturma izni,
– 76 bin aile birleşimi,
– 45 bin yabancı çalışma izni,
– 70 bin kısa süreli, 59 bin uzun süreli oturma izni verilmiş.

Yabancı çalışma izni

Yabancı çalışma izni 2004 verilerine göre ;

Yabancılara verilen çalışma izni 7 bin iken, 2014 yılında bu sayı yaklaşık 46 bin olmuş. Çalışma izni alan yabancıların neredeyse yarısı üniversite mezunu olup en çok Gürcistan’dan, Ukrayna ve Çin vatandaşına izin verilmiş.

Ülkemizin kalkınmasıyla, ekonomik verilerimize paralel olarak yükselen bu değerler gittikçe artacağa benziyor. Bu arada ülkemizde kaçak yaşayan ve çalışan yabancılar da dahil edilirse bu rakam kat be kat artacaktır.

Yabancı bakıcı çalışma izni için.

 

Vize İhlali Yapan Yabancılara İkamet Düzenlemesi

TÜRKİYE’DE VİZE İHLALİ YAPAN YABANCILARA İKAMET DÜZENLEMESİ

Vize İhlali Yaban Yabancılara İkamet Düzenlemesi Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Ayrıca yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere altı ay süreli ikamet izni verilmesi veya yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmamalarının 28 Mayıs 2012 tarih ve 108807 sayılı Bakanlık oluru ile uygun görüldüğünü bildirdi. Türkiye’ye 28 Mayıs 2012 tarihinden önce giren yabancılara, 15 Ağustos 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesi halinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlükleri veya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirlikleri tarafından altı ay süreli ikamet izni verilecek. İkamet izni uygulamasından yararlanamayan yabancılar ise izinsiz kaldıkları sürenin harç ve cezasını hudut kapılarında ödemeleri ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar Türkiye dışına çıkmaları halinde süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak. 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesi gereğince bir aydan fazla Türkiye’de kalacak yabancıların ikamet tezkeresi alma zorunluluğu uygulamasına yönelik 24.10.2011 tarihli 28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 10.10.2011 tarihli 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yabancıların vize veya vize muafiyeti ile Türkiye’de son 180 gün zarfında toplam 90 gün süreyle ikamet tezkeresi almadan kalabilmelerine imkan sağlandı. Yeni uygulama kapsamında yabancıların vize, çalışma ve ikamet izinleri uygulamasında kolaylık sağlayan bir dizi yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre, yabancıların vize veya vize muafiyet sürelerinin 90 güne kadar yurt içinden uzatılabilmelerine yasal düzenleme getirildi. Altı aya kadar vize ihlali yapan yabancılar, harç ve cezasını ödemesi kaydıyla durumları ıslah edilerek kayıt altına alınmış ve altı aya kadar yasal kalış imkanı sağlandı. İkamet tezkeresi harçlarının yüksek olması sebebiyle ikamet izni almak istemeyen yabancıların yasal kalışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla yıllık harç miktarları yeniden düzenlenerek indirildi. Türkiye’ye ticari bağlantı veya iş görüşmesi yapmak üzere gelen ve yurt içinden çalışma izni almak isteyen yabancılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvuru yapabilmeleri için iş görüşmesi amaçlı 6 ay süreli ikamet tezkeresi düzenlenme yetkisi illere devredildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca özellikle ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancıların kayıt altına alınmaları ve yasal çalışmalarını sağlamak amacıyla asgari ücretin 1,5 katı olan sigorta primleri asgari ücret tutarına indirildi.

BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 6 AY SÜRELİ İKAMET İZNİ

Bu düzenlemelere rağmen, bazı ülke vatandaşlarının uzun süre yurt dışında ikametsiz kaldıkları gerekçesiyle kendi ülke uygulamaları gereği yurt dışına çıkışlarının engellendiği ve Türkiye’ye tekrar seyahat edememe endişesi ile ikamet veya çalışma izni almaksızın uzun yıllar yasa dışı olarak kalmaya devam ettikleri ve kayıt altına girmedikleri görülüyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, kayıt dışılığı azaltmak ve yabancıların kayıt altına girmesinin özendirilmesi benimseniyor. Türkiye’de izinsiz ve kayıt dışı çalışan özellikle baktıkları çocuk, hasta, yaşlı ve malul vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, ev hizmetleri ve çocuk bakıcılığı yapanların kayıt altına alınarak kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancıların Türkiye’deki yasa dışı durumları sebebiyle yurt dışına çıktıkları takdirde belirli bir süre geri dönememe endişelerini gidermek, tekrar girdiklerinde de Türkiye’deki yasal kalışların düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bu nedenle, belirtilen kapsamda bulunan yabancılara, talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay süreli ikamet izni verilmesi veya yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmamaları uygun görüldü.

TÜRKİYE’YE 28.05.2012 TARİHİNDEN ÖNCE GİREN YABANCILARI KAPSIYOR

İkamet izni uygulaması, Türkiye’ye 28.05.2012 tarihinden önce giren yabancıları kapsıyor. Başvuru için İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine veya yetkilendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliklerine 15.08.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Başvuruların son güne bırakılmadan en kısa sürede yapılması isteniyor. Bu kapsamda ikamet izni alan yabancılardan, tedavi ve seyahate engel durumu olduğunu doktor raporuyla belgeleyenler, çalışma izni alanlar, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kayıt olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarıyla yerleştirilenler haricindeki diğer tüm yabancıların bu uygulamadan aldıkları ikamet tezkeresinin süresi uzatılmayacağından yurt dışına çıkmaları gerekiyor. İkamet izni uygulamasından yararlanamayan yabancıların ise izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezasını hudut kapılarında ödemeleri ve 31.12.2012 tarihine kadar Türkiye dışına çıkmaları halinde süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak. Türkiye’den 31.12.2012 tarihine kadar çıkmayan yabancılar sınır dışı edilecek ve haklarında Türkiye’ye Giriş Yasağı Kararı alınacak.

Yabanci Oturma İzni