TÜSEB Kanununun Yabancı Çalışma İzni Bölümü

TÜSEB KANUNUNUN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BÖLÜMÜ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Hakkında Değerlendirme Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, değerlendirmelerde bulundu. Kanunun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi … Devamını oku…TÜSEB Kanununun Yabancı Çalışma İzni Bölümü

Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin İzin

Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin Yabancı Çalışma İzni Yurt dışında doktorluk yapan ve Türkiye’de doktorluk yapma yetkisi olan hekimlere geçici olarak özel hastanelerde kadro dışı çalışma izni. Özel hastanelere T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından sürekli doktor çalıştırma izni hakkı verildi. Sağlık Bakanlığı özel hastanelere yurt dışından süreli olarak doktor çalıştırabilme imkanı tanıdı. Yurt dışında doktorluk yapan … Devamını oku…Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin İzin

Yabancı Doktora Çalışma İzni

Yabancı Doktora Çalışma İzni Ülkemizdeki doktor açığını kapatmak için yabancı doktora yabancı çalışma izni verilmesiyle ilgili kanun kabul edildi. Yabancı doktorların Türkiye´de çalışmasına olanak sağlayan yabancı doktor yabancı çalışma izni; Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı. Halen yürürlükteki kanunda yer alan (Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette … Devamını oku…Yabancı Doktora Çalışma İzni

Türk doktorları dünyada çalışabiliyorsa, yabancı doktor Türkiye’de çalışır

Türk doktorları dünyada çalışabiliyorsa, yabancı doktor Türkiye’de  çalışır Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tam Gün yasasıyla ile ilgili tıp öğrencilerinin  şikayetlerle ilgili olarak, Tıp öğrencilerinin ana şikayeti, hocalarının öğleye  kadar çalışıp muayeneye gitmeleri ya da öğleden sonra özel hasta bakarak  öğrencisiyle, asistanlarıyla ilişkisini kesmeleriydi. Tam tersine bu ilişkiyi  sağlayacak düzenlemeler yaptık  derken, düzenlemenin ardından isteyen milletin  … Devamını oku…Türk doktorları dünyada çalışabiliyorsa, yabancı doktor Türkiye’de çalışır

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Yabancı Çalışma İzni Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Değişikliği

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Yabancı Çalışma İzni Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Değişikliği Sağlık Bakanlığından 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Türkçe bilmek.” 2 – Aynı … Devamını oku…Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Yabancı Çalışma İzni Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Değişikliği

Suriyeli doktorlar kamplarda çalışabilecek

Suriyeli doktorlar kamplarda  çalışabilecek   Suriyeli sağlık meslek mensupları Suriyeli  sığınmacıların barındığı kamplarda görev yapabilecek. Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu Suriyeli sağlık  meslek mensupları, sığınmacıların barındığı kamplarda görev yapabilecek. Yabancı  Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’deki Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul  ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe göre, yönetmeliğin Üniversitelerin … Devamını oku…Suriyeli doktorlar kamplarda çalışabilecek

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık