Etiket Arşivi: yabancı çalıştırma şartları

Yabancı Çalıştırma Şartları

YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar ile yabancı çalıştırmak isteyenler için Türkiye yabancı çalıştırma şartları.

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI

– Yabancı çalışma izinleri, kanunlarla belirlenmiş kişiler, ikili anlaşmalar ve özel izin alan kişilerde uygulanmaz.

– Çalışma izinleri yurtdışından yapılacaksa büyükelçiliklere ve konsolosluklara yapılır. Yurt içinde ise bakanlığa yapılır. Yabancı çalışma izni süresi bitmeden iki ay önce başvuru yapılmak zorundadır. Başvurularda eksiklik olması halinde en geç bir ay içinde tamamlanmalıdır. Başvuruların eksiksiz olması halinde bakanlık bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Çalışma iznini yurt dışından olan yabancılar çalışma izninden itibaren altı ay içinde işe Türkiye’de işe başlamak zorundadır.

– 5746 Yatırımlarda Devlet Teşvikleri Kanuna göre AR-GE merkezlerinde çalışacaklar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan özel izin alınması gerekir.

– Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışacak öğretim elamanların için izin başvuruları Yüksek Öğretim Kurumu’na yapılır.

– Bazı mesleklerde ise tamamen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre sadece Türk vatandaşları çalışabilmektedir. Bu meslekler ise; gümrük müşavirliği, avukatlık, rehberlik, sağlık sektöründe eczacılık, veterinerlik, dişçilik, hastanelerde sorumlu müdürler ile güvenlik görevlileri Türk vatandaşı olmak zorundadır. Denizcilik sektöründe ise Türk karasularında denizcilik, kaptanlık, kılavuzluk, gemi çalışanı olarak görev alan kişiler ile denizlerde balıkçılık işi yapan kişilerin yabancı vatandaş olmaları yasaklanmıştır.

– Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin olmadığı ülke vatandaşları için çalışma izin şartı için Dışişleri Bakanlığından uygun görüş alınır.

Yabancı alışma izni ilk başvuruda en çok bir yıl için verilir. İkincisin de iki yıl üçüncü başvuruda ise üç yıl olarak verilir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancıya süresiz çalışma izni verilir. Süresiz çalışma izni olan yabancılar seçme seçilme ve kamu görevlisi olma hakkı yoktur ayrıca askerlik hizmetlerinden sorumlu değillerdir. İşyeri değişikliği olması durumunda çalışma izni başvurusu tekrardan yapılır. Profesyonel meslek mensuplarına ayrıca çalışma izni verilebilir.

Alınan çalışma izinleri süreli veya süresiz olarak ikiye ayrılır; Süreli çalışma izinlerinde 6 ay ve bağımsız süresiz izinlerde ise 1 yıl boyunca aralıksız yurtdışında kalınması durumunda çalışma izni iptal edilir. Süreli Çalışma için 537,50 TL Süresiz Çalışma İzin Belgesi için 5.375,00 TL harç yatırılması gerekir. Yabancı alışma izni olmayan yabancıya: 2.400 TL Bağımsız çalışan yabancıya: 4.800 TL işverenlere ise her bir yabancı çalışan başına: 6.000 TL idari para cezası verilir. Yabancı çalışma izni olanlar en geç yirmi gün içinde adres kayıt sistemine kayıt olur.

Ev hizmetlerin de; yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara yabancı çalışma izni verilmez. Çalışma izni veya turkuaz kart olmayan yabancılar sınır dışı edilmek üzere İç İşleri Bakanlığı’na bildirilir.

YABANCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

– Türkiye’ye girmek isteyen yabancıların pasaportları ile birlikte giriş vizeleri olmak zorundadır.
– Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancıların pasaport veya evraklarında sahtecilik tespit edilirse giriş yaptırılmaz.
– Türkiye’ye giriş yasağı olanlar giriş yapamaz. Giriş yasağı en fazla 5 yıldır. Ulusal güvenliği tehdit eden durumlarda 10 yıl daha artırılabilir.
– Giriş çıkış işlemleri göç idaresi tarafından yapılır.
– 90 güne kadar Türkiye’de kalacak yabancılar geliş amaçlarını gösteren vize alarak gelirler.
– Alınan vizeyi 180 gün içinde kullanmak zorundadır.
– Sınır kapılarına gelen kişilerin süresi içinde Türkiye’yi terk edeceklerini belgelemeleri valilikten veya güvenlik birimlerinden izin alarak en fazla 15 gün Türkiye’de kalma hakkına sahip olur
– Bu kişiler 90 günlük vizesi olanlar, vatansız kişi kimlik belgesi olanlar, ülkemizde ki konsolosluk çalışanları, İkamet izni muafiyeti dolanlara ikamet muafiyeti uygulanabilir. İkamet muafiyeti olanlar Türkiye’de tekrar kalmak isterlerse süre bitiminden sonraki on gün içinde valiliklere başvurulmak zorundadır.
– İkamet izni yani oturma izni ile ilgili başvurular göç idaresine yapılır.
İkamet izni için başvurularda pasaport süresinin altmış günden fazla olması gerekmektedir.
– İkamet izni süresi sona ermeden son altmış gün içerisinde tekrar uzatma talebinde bulunulabilir.
– İkamet izninden itibaren yirmi gün içerisinde adres kayıt sistemine başvuruda bulunulması zorunludur.
– İkamet izni alan kişiler son bir yılda altı ay veya son beş yılda bir yıl yurt dışında kalırsa ikameti kesintiye uğramış sayılır.

İkamet İzinleri:
1 – Kısa dönem ikamet izni:
– Bilimsel araştırma yapanlar,
– Öğrenci değişim programlarına katılanlar,
– Kamu kurumları aracılığı ile eğitim araştırma staj yapacaklar,
– Türkçe öğrenme kurslarına katılanlar,
– Tedavi amaçlı ülkemize gelenler,
– Ticari iş ve turizm amaçlı ülkemize gelenlere

en fazla 1 yıllık süre ile ikamet izni verilir. Son 1 yıl içinde yüz yirmi günden fazla yurt dışında kalınırsa ikamet izni iptal edilir.

2 – Aile ikamet izni:
– Aile ikamet izinleri on sekiz yaşına kadar eğitim ve öğretim izin hakkı sağlar.
– Aile ikamet izinleri iki yılı aşamaz.
– Aile ikamet iznine başvuran kişilerin ülkemizde adres kayıt sistemine kayıtlı olmaları son beş yıl içinde aile düzenine aykırı suç işlememiş olması Türkiye’de son bir yıldır ikamet etmesi ve gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olmaması gerekir.
– Anlaşmalı evlilik olmaması dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli konudur.

3 – Öğrenci ikamet izni:
– Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans,
– Lisans,
– Yüksek lisans,
– Doktora,

öğrenimi gören öğrencilere verilir.

İzin süresi öğrenim süresini aşamaz. Bu izni alan kişilerin çalışma hakları bir yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla çalışamazlar.

4 – Uzun dönem ikamet izni: Türkiye’de en az sekiz yıl ikamet izni almış olup son üç yıl içinde sosyal yardımlaşma almamış olanlara verilir.
5 – İnsani İkamet İzni: En fazla bir yıllık izin verilir. Gerektiği hallerde bu süreler uzatılabilir.
6 – İnsan Ticareti Mağduru İzni: Bu mağduriyeti yaşayanlar ve yaşaması tehlikesi olanlara verilir. İznin süresi 30 gündür.
Özel durumlarda; en fazla 6 şar ay olmak üzere en fazla 3 yıldır.