Etiket Arşivi: yabancı çalışma izni yönetmelik değişikliği

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete 22 Ocak 2015/29244

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmelik Değişiklik

MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının |||c||| ve |||ç||| bentlerinde yer alan Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ibaresi Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “|||c|||, |||ç|||,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. Devamını Oku »