Anasayfa / Etiket Arşivi: yabancı çalışma izni belgesi

Etiket Arşivi: yabancı çalışma izni belgesi

Yabancı Mühendislik ve Mimarlara Çalışma İmkanı

Yabancı Mühendislik ve Mimarlara Çalışma İmkanı

yabanci-mimar-muhendis-calisma-izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yabancı çalışma izni alan yabancı uyruklu mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları, Türkiye’de bir aydan fazla kaldıkları takdirde, ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza olarak kaydolunacak.

Yabancı uyruklu mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yabancı çalışma izni ile çalışabilecek ya da çalıştırılabilecek.

Tasarı Değerli Kağıtlar Kanununda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, yabancı çalışma izin belgesi, yabancı çalışma izni muafiyet belgesi ve ikamet izni 55’er lira olacak.
Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bir yıla kadar 500 lira, süresiz çalışma izin belgesi ve bağımsız çalışma izin belgesi 5 bin lira olacak.
Yabancı çalışma izin belgesi harçlarının tespitine Dışişleri Bakanlığı yetkili olacak. Yabancı çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılardan harç alınmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihdamına ilişkin politika belirleyecek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak. Yüksek öğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek çalışma izinleri konusunda Yüksek öğretim Kanununda değişiklik yapılarak “ön izin” düzenlemesi getiriliyor.

 

İşkur’dan “Yabancı Çalışma İzni” Olmayan İşçi Uyarısı

“Yabancı Çalışma İzni” Olmayan İşçi Uyarısı

yabanci_calisma_izni_simge7

İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, iş yeri, ev hizmetleri veya tarım işlerinde çalışma izin belgesi olmayan yabancıları çalıştırılmaması gerektiğini hatırlattı.

AA muhabirine yapılan açıklamada, yabancı çalışma izni olmayan yabancıların çalıştırılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İş yeri, ev hizmetleri veya tarım işlerinde yabancı çalışma izni olmayan yabancıların çalıştırılması durumunda idari para cezalarının uygulanacağını belirten Kaymak, şunları kaydetti:

“Fındık toplama dönemlerinde bahçede çalışan yabancılara ilişkin kolluk güçlerinin yaptığı denetimler veya ihbar kaynaklı denetimler sonucu tutulan tutanakların ardından çalışma izni olmayan yabancıların tespiti halinde, bahçe sahipleri veya yabancı çalıştıranlara çalıştırdıkları her kişi için 7 bin 612 TL idari para cezası uygulanıyor. Yabancı işçi çalıştırılmasına aracılık edenlere ve çalışan yabancılara da ayrıca idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşlarımızın bu tür mağduriyetleri yaşamasını istemiyoruz. İş yeri, ev hizmetleri veya tarım işlerinde yabancı çalışma izin belgesi olmayan yabancıları çalıştırmayın.”

Evde çalıştırılacak yabancıların izinleri konusunda hassas davranıldığını vurgulayan İŞKUR İl Müdürü Kaymak, “Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İşverenler, bahçe sahipleri, evlerinde yabancı işçi çalıştırmak isteyenlerle, çalıştırmaya karar verdikleri yabancı uyruklu işçilerin zor durumda kalmaması ve idari yaptırım ile karşı karşıya kalmaması için konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Kaymak, Türkiye’de çalışacak bir yabancının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden çalışma vizesi, ilgili emniyet makamlarından çalışma amaçlı ikamet tezkeresi işlemlerini tamamlamış olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yabancı Çalışma İzni, İkamet izni sayılıyor

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ, İKAMET İZNİ SAYILIYOR

Çalışma izniyle ikamet
11 Nisan 2014 tarihi ile uygulamaya giren yeni düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği “yabancı çalışma izni” artık ikamet izni (oturma izni) olarak kabul ediliyor. Yani tekrar tekrar Emniyete gidip izin alma dönemi kapandı.

Yabancı için çalışma izni verildiğinde ikamet iznide verilmiş sayılıyor.

Yabancı çalıştıracak işverenlerin yapmaları gerekenler:

Yabancı çalışma izin belgesi izin başlangıcından itibaren otuz gün içinde, yabancı çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih tebliğ tarihi ile yabancı çalışma izin tarihinin farklı olması halinde yabancı çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içinde sigortalı işe giriş bildirgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerine vermeleri halinde yasal süre içerisinde işlem tamamlanmış olacak. Bu yeni uygulamayla beraber yabancı çalışma izni alıp tekrar Emniyet’e ikamet başvurusu ve yasal süresi içerisinde sigorta bildirimlerinin yapılamaması durumu ortadan kalkacak. İşlemler basitleşecek.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİNDE YENİ GELİŞME
Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmış olup, Kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun Yabancı çalışma izninin ikamet izni sayılması başlıklı 27 nci maddesinde; Geçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacağı, yabancı  çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar Kanununa göre yabancı çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edileceği öngörülmektedir.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazıda; 11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, yabancı çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alındıktan sonra ayrıca ikamet izni almalarına gerek kalmaksızın mevcut yabancı çalışma izinlerini kullanacakları ifade edilmekte ve bu işlemlerin, ikamet izni işlemleri için müracaat edildiğinde valiliklerce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

a)   11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni düzenlenen yabancılar:
Bakanlığımızca 11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni düzenlenmiş bulunan yabancıların (ikamet izin harcını ödemiş olmaları koşuluyla) ayrıca ikamet izni almaları gerekmemekte olup, bu yabancıların ellerinde bulunan yabancı çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Bu kapsamda bulunan yabancılara ilişkin ikamet izni harçları İçişleri Bakanlığının (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazısı gereğince illerde valiliklerce (uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesince) tahsil edilecektir.
b)   Yabancı çalışma izin harcı yatırılan ancak çalışma izni düzenlenmemiş yabancılar:
11.04.2014 tarihinden önce çalışma izin talebi uygun görülerek çalışma izin harcı yatırılan ancak Bakanlığımızca yabancı çalışma izni henüz düzenlenmeyen yabancılar için çalışma izin harcına ilaveten yatırılması gereken ikamet izin harcı miktarı ve nereye yatırılacağı Bakanlığımızca ilgililere e-posta ile bildirilmektedir. Söz konusu ikamet izin harcı yatırılan yabancıların çalışma/ikamet izin belgeleri Bakanlığımızca adreslerine gönderilecektir.
c)    Yabancı çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı yatırılan yabancılar:
11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı da yatırılmış bulunan yabancılar için, bu ödemeye ilişkin makbuzların bir dilekçe ekinde Bakanlığımıza gönderilmesi halinde mevcut çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni yerine de geçtiği hususunda gerekli bilgilendirme yazısı adreslerine gönderilecektir.
d)   Sosyal güvenlik yükümlülükleri:
Yabancı çalışma izni verilen ancak yeni düzenleme nedeniyle ikamet izni alınamayan yabancıların sosyal güvenlik yükümlülüklerinin en geç 15 gün içinde (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) yerine getirilmesi zorunludur. Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancıların sigorta girişleri SGK’nın 2011/43 sayılı Genelgesine göre kağıt ortamında yapılmaktadır.

Çalışma İzni Belgesi

ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ

Çalışma izni belgesi (yabancı çalışma izni) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izin belgesidir.

Yabancı çalışma izni kriterlerine uygun olarak başvurulduğunda alınan belge ile yabancı personel çalıştırılabilir. Türkiye’de son zamanlarda iyice talep gören bu belge önce 1 yıllık, daha sonra 2 veya 3 yıllık, daha sonrada 5 yıllık alınabilir. Sitemizde ayrıntılarıyla ela alınmış belge için eksiksiz müracaat etmek çok önemli.

Çalışma  izni belgesi hakkında bilgi almak ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak, çalışma iznini sizin adınıza bizim almamızı istiyorsanız bizi arayın.

 

 Yabancı çalışma izni belgesi hakkında daha geniş bilgi için;

Yabanci Çalışma İzni İçin