Anasayfa / Etiket Arşivi: verilen yatırım teşvik belgeleri

Etiket Arşivi: verilen yatırım teşvik belgeleri

İstanbul Turizm Yatırımlarında Ağustos 2014’de İlk Sırada

İstanbul Turizm Yatırımlarında Ağustos 2014’de İlk Sırada

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre 10 otel yatırımının yatırım teşvik belgesi aldığı 2014 yılı Ağustos ayında  İstanbul 706 yatakla ilk, Aydın ili ikinci sırada.   yatırım yapılacak otel sayısında İstanbul, 706 yatak ile ilk sırada yer aldı.

agustos_2014_verilen_yatirim_tesvik_belgeleri 2014_agustos_ayi_yatirim_tesvik_verilen_iller

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi listesi  Resmi Gazete’de yayınlandı. 10 yeni otel projesi “Yatırım Teşvik Belgesi“, 2 otel ise “Modernizasyon” belgesi aldı. Toplamda 61. 700.000 Türk Lirası harcanarak tamamlanacak olan yatırımlar ile 278 yeni istihdam sağlanacak. Yeni otel yatırımları yatak kapasitesini 1305 adet artıracak. Toplam 7 şehirde yapılacak yatırımlardan otel sayısında İstanbul 4 otel ile birinci sırada yer alıyor. İlave yapılacak yatak sayısında da İstanbul 706 yatak ile ilk sırada, Aydın ise 176 yatak ile 2’inci sırada yer alıyor.

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır; Yatırım Teşvik Belgesi‘ne bağlanan otel yatırımlarında Ağustos ayında bir yavaşlama görüyoruz. Bu ay ile birlikte ülkemizde otel yatırımı yapılacak şehir sayısı 49’a çıktı. Her ne kadar yatırım yoğunluğu Antalya ve İstanbul’da olsada, Anadolu şehirlerinde yavaş ta olsa yatırımlarda artış gözlemliyoruz. Yatırımların Anadolu da yoğunlaşmasını turizmin çeşitlendirilmesi yolunda çok önemli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.

ankara_danismanlik1

Kaynak

2014 Yatırım Teşvik Belgesi Verileri

2014 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

Mart 2014 Yatırım Teşvik Belgesi Verileri:

EKONOMİ BAKANLIĞI VERİLERİ

Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Bülteni Mart 2014 Verilerini paylaştı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

2014 yılı Mart ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,4 milyar TL olan 391 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 13.982 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Mart ayında düzenlenen 391 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 366 adedi yerli firmalar, 25 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 334 milyon TL’dir.

MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2014 yılı Mart ayında verilen teşvik belgelerinin 141 adedi I. Bölgede, 70 adedi II. Bölgede, 67 adedi III. Bölgede, 39 adedi IV. Bölgede, 32 adedi V. Bölgede, 42 adedi VI. Bölgededir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,5 milyar TL’si I. Bölgede, 544 milyon TL’si II. Bölgede, 2,7 milyar TL’si III. Bölgede, 230 milyon TL’si IV. Bölgede, 266 milyon TL’si V. Bölgede ve 130 milyon TL’si ise VI. Bölgededir.

MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2014 yılı Mart ayında düzenlenen 391 adet belgenin 238 adedi komple yeni yatırım, 100 adedi tevsi, 53 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Mart ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 735 milyon TL’si tevsi ve 789 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Mart ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,6 milyar TL’si İmalat sektöründe, 133 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.

MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Mart ayında düzenlenen 391 adet yatırım teşvik belgesinin 242 adedi Bölgesel, 147 adedi Genel, 1 adedi Büyük Ölçekli, 1 adet stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 4,1 milyar TL’si Bölgesel, 1,1 milyar TL’si Genel ve 74 milyon TL’si Büyük Ölçekli, 117 milyon TL’si ise Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİ GELİŞMELERİ

Ocak-Mart Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

2014 yılı Ocak-Mart döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 17,1 milyar TL olan toplam 1025 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 35.831 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Mart döneminde düzenlenen 1025 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 970 adedi yerli firmalar, 55 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 11,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5,2 milyar TL’dir.

OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2014 yılı Ocak-Mart döneminde verilen teşvik belgelerinin 392 adedi I. Bölgede, 171 adedi II. Bölgede, 148 adedi III. Bölgede, 100 adedi IV. Bölgede, 92 adedi V. Bölgede, 122 adedi ise VI. Bölgededir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 6,2 milyar TL’si I. Bölgede, 2,5 milyar TL’si II. Bölgede, 3,7 milyar TL’si III. Bölgede, 1,8 milyar TL’si IV. Bölgede, 1,8 milyar TL’si V. Bölgede ve 1,2 milyar TL’si ise VI. Bölgededir.

OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2014 yılı Ocak-Mart döneminde düzenlenen 1025 adet belgenin 637 adedi komple yeni yatırım, 280 adedi tevsi, 108 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Mart döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 17,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 13,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 2,7 milyar TL’si tevsi ve 1,2 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

 OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Mart döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 17,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 4,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 5,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 530 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 6,1 milyar TL’si ise İmalat sektöründedir.

OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Mart döneminde düzenlenen 1025 adet yatırım teşvik belgesinin 606 adedi Bölgesel, 5 adedi Büyük Ölçekli,413 adedi Genel, 1 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 17,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 8,2 milyar TL’si Bölgesel, 813 milyon TL’si Büyük Ölçekli, 8 milyar TL’si Genel ve 117 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

 2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 – MART 2014)

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2014 sonuna kadar 8.479 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 8030 adedi yerli firmalar, 449 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 126,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 23,3 milyar TL’dir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 37, II. Bölge yüzde 16, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 11, V. Bölge yüzde 9 ve VI. Bölge yüzde 12 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 44, II. Bölgenin payının yüzde 17, III. Bölgenin payının yüzde 14, IV. Bölgenin payının yüzde 10, V. Bölgenin payının yüzde 7 ve VI. Bölgenin payının yüzde 8 olduğu görülmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2014 sonuna kadar düzenlenen 8.479 adet teşvik belgesinin 5.054 adedi Komple Yeni Yatırım, 2.545 adedi Tevsi ve 880 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 149,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 106,3 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 31,4 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım`dır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2014 sonuna kadar düzenlenen 8.479 adet yatırım teşvik belgesinin 4.962 adedi Bölgesel, 34 adedi Büyük Ölçekli, 3.470 adedi Genel ve 13 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 149,6 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 61,9 milyar TL’si Bölgesel, 17,9 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 56,8 milyar TL’si Genel iken 12,9 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2014 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 149,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 9,6 milyar TL’si Madencilik, 61,1 milyar TL’si İmalat; 44,8 milyar TL’si Enerji ve 34 milyar TL’si Hizmetler sektörlerindedir.

 

Yatırım Teşvik Destekleri

5.4 Milyarlık Yatırım Teşvik Belgesi

yatirim_tesvik_belgesi_simge1

5.4 milyarlık yatırım teşvik belgesi

 Yatırımcılardan gelen talep üzerine yatırım teşviklerinin süresi uzatılırken Ekonomi Bakanlığı da bir ayda sabit yatırım tutarı 5 milyar 420 milyon lirayı bulan 391 yatırım teşvik belgesi verdi.

En dikkat çeken başvuru ise 1 milyar 737 milyon liralık yatırım taahhüdüyle Manisa’da kurulacak santral için yapıldı. Teşvik belgelerinin istatistikleri resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, martta 391 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 420 milyon 593 bin lirayı buldu. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 13 bin 982 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Sabit yatırım tutarı 1 milyar 95 milyon lira olan ve 8 bin 109 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 163 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi. Mart ayında büyük ölçekli yatırımlar kapsamında en yüksek teşvik başvurusu Hidro-Gen Enerji Dağıtım şirketinden geldi. Şirket, Manisa’da komple yeni yatırım kapsamında elektrik enerjisi üretmek için bakanlığın kapısını çaldı. Yüzde 80 vergi indirimi ve 7 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak yatırım kapsamında 510 kişinin de istihdam edilmesi hedefleniyor.

Yatırım Teşvik Destekleri

Kaynak