Anasayfa / Etiket Arşivi: Türkiye yabancı çalışma izni

Etiket Arşivi: Türkiye yabancı çalışma izni

Yabancılara Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce yabancı çalışma izni almak zorundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak yabancı çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamaz. Yabancı çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Yabancı çalışma izni yurtdışı başvurularında yabancılar çalışma vizesi başvurularını uyruğunda bulunduğu ya da daimi olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. dış temsilciliklerine yapacaklardır. Başvuru sırasında yabancı, iş sözleşmesini, davet mektubunu ve gerekli diğer belgeleri sunacaklardır. Başvurunun kabulü halinde T.C. temsilciliğince verilecek referans numarası Türkiye’de bulunan işverene iletilecektir. İşveren bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunacaktır. Yabancının dış temsilciliğimize yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin online çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir. Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin yabancının başvurusunu takip eden 10 işgünü içinde Bakanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekecektir. Dolayısıyla, yurtdışı başvurularında üç temel aşama vardır: yabancının ilgili T.C. dış temsilciliklerine yaptığı çalışma vizesi başvurusu, işverenin online başvurusu ve gerekli belgelerin Bakanlığımıza sunularak başvuru prosedürünün tamamlanması. Yabancı çalışma izni onaylanan yabancıların, ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat ederek Çalışma Vizesi alarak ülkeye giriş yapmaları gerekmektedir. Çalışma izninin alınmasını ve yabancı şahsın yurda girişini müteakip sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.

Yurtiçi başvuruları Türkiye’de ikamet eden ve öğrenim amacı dışında en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancıların çalışmak üzere anlaşmaya vardığı işverenleri yabancı çalışma izni veya yabancı çalışma izni uzatma başvurularını internet üzerinden online olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yaparlar.

İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içerisinde online çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir. Online başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de başvuru belgeleriyle birlikte Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin online başvurunun tamamlanmasını takiben 6 işgünü içinde Bakanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde yapılan başvuru geçersiz hale geleceği için tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekecektir. Çalışma izninin alınmasını müteakip yabancı şahsın sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Online Başvuru

Türkiye’de bulunan işveren ya da temsilcisi adına yetkili gerçek kişiler online başvuruda bulunabilirler. Online (elektronik) ortamda çalışma izin başvurusu yapabilmek için www.turkiye.gov.tr’ye aşağıdaki şekillerde giriş yapılabilmektedir.

1. PTT şubelerinden e-devlet şifresi alınması suretiyle,
2. Cep telefonu veya hattınıza kayıtlı mobil imza ile giriş yapılarak,
3. Elektronik imza kartı veya dijital imza ile giriş yapılarak,

Sisteme ilk kez giren başvuru sahibi, öncelikle Kullanıcı Hesabı açarak işveren kaydını yapacaktır. İşveren bilgileri girildikten sonra hesabının onaylandığı hususunda başvuru sahibince bildirilmiş olan e-posta adresine “…. SSK numarasına sahip işyeri için girmiş olduğunuz kullanıcı hesabınız onaylanmıştır.” şeklinde bir e-mail alınacaktır. İkinci adımda aynı linkten tekrar giriş yapılarak online çalışma izin başvurusuna başlanılacaktır. Bu adımda, yabancı çalışma izni talep edilen yabancıya ait bilgiler sisteme girilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonraki adımda işyerinin faaliyet konusuna istinaden özel istenilen bilgiler sisteme girilecek, bilahare bunlara ilişkin istenilen belgeler de başvuru sahibince elektronik ortamda (Tarama yöntemiyle) sisteme yüklenecektir. Online başvurunun sistem tarafından kabulü halinde “Başvuru Tamamla” butonuna basılarak tamamlanıp çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterlidir.)

Yurtdışı başvurularında; yabancının Türk temsilciliğine yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde, yurtiçi başvurularında online başvuruyu takiben 6 işgünü içinde Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin yabancının başvurusunu Bakanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekecektir.
Gerekli belgeler ve sözleşme ve dilekçe örnekleri sitede sol sekmelerde yer almaktadır.

Yabancı çalışma izni almak için.

 

İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Korkutan Göç Raporu

Korkutan Göç Raporu

Sabah gazetesinin yazısına göre OECD Göç Raporu göre 2013’te Türkiye’de çalışma izni verilen yabancı sayısı bir yılda yüzde 42, mülteci başvurusu sayısı son iki yılda yüzde 80 arttı.

Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Göç Rraporu’na göre, Türkiye’de çalışma izni verilen yabancı sayısı 2013’te önceki yıla göre yüzde 42 artarak 45 bin 850’ye çıktı.

OECD’nin bugün yayınlanan raporu, Türkiye’de göçmen sayısının ve mülteci başvurularının arttığını, yurt dışına çalışmaya giden işçi sayısının ise son bir yılda düştüğünü ortaya koydu.

 Rapora göre, 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de oturma iznine sahip yabancı sayısı 267 bin 300 bin kişi oldu. Oturma izni verilmesi konusunda en önemli gerekçe aile birleştirmesi. Son yıllarda Türkiye’de çalışma izni verilen yabancı sayısının arttığını işaret edilen raporda, İçişleri Bakanlığı’nın yine 2012 yılı itibarıyla 32 bin 250 yabancıya çalışma izni verdiği ve bu oranın bir önceki yıla oranla yüzde 48 artış gösterdiği bildirildi. Türkiye’de çalışma izni verilen yabancı sayısı 2013’te ise bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 45 bin 850’ye çıktı.

Yurt dışına giden işçi sayısının 2011 yılında 53 bin 800 kişi olduğu belirtilen raporda, bu sayısının 2012 yılında 67 bine çıktıktan sonra 2013 yılında ise 55 bin 400 kişiye düştüğü belirtildi.

 Türkiye’den en fazla Orta Doğu bölgesine işçi gittiği belirtilen raporda, bu bölgede de yine Irak’a gidenlerin ilk sırayı aldığı bildirildi. Orta Doğu’dan sonra Türk vatandaşlarının çalışmak için en fazla tercih ettiği ülkenin Rusya olduğu belirlendi.

KAÇAK GÖÇMENLER
Türkiye’de kaçak yaşayan göçmen sayısında son yıllarda artış olduğu kaydedilen raporda, 2010’da 32 bin 700 olan kaçak göçmen sayısının, 2011’de 42 bin 800’e, 2012’de ise 47 bin 500’e çıktığı bildirildi.

 Türkiye’de kaçak yaşayan göçmenler arasında Gürcistan’dan gelenler ilk sırada yer alırken, Rusya’dan gelenler ikinci, Ukrayna’dan gelenler ise üçüncü sırada bulunuyor.

 Rapor, son iki yıl içinde mülteci başvurusu yapanların oranının yüzde 80 arttığını ortaya koydu. 2010’da 9 bin 200 olan mülteci başvuru sayısı, 2011’de 16 bine, 2012’de ise 16 bin 700’e çıktı.

Türkiye’nin Avrupa’da mülteci başvurusu yapanlar için en önemli transit ülke olma özelliğini taşıdığı kaydedilen raporda, 2011 ve 2013 yılı ortalarına kadar Suriye’den 500 binden fazla kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı kaydedildi.

Sabah