Anasayfa / Etiket Arşivi: devlet yardımları ve teşvikler

Etiket Arşivi: devlet yardımları ve teşvikler

Teşvik ve Uygulama

Teşvik ve Uygulama

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü

– Kalkınma planları ve yıllık  programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların ve döviz  kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de  gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında  tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve  değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,

– Mevzuatı çerçevesinde yatırım projelerini  değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, Teşvik  tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek,  uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek,

– Şart  ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yatırmalarla ilgili kapatma  işlemlerini yapmak,

Yatırım teşvik belgesi şart ve niteliklerine  aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak,

Yatırım  teşvik belgesi tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri  yapmak,

-Yatırımları mahallinde tetkik etmek, değerlendirmek ve  Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Yatırım Teşvik Destekleri