Etiket Arşivi: çed’e gerek yoktur

Yeni ÇED Yönetmeliği

Yeni ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği 2014

ÇED Yönetmeliği değişti 25 Kasım 2014 tarih, 29186 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Devamını Oku »

ÇED

ÇED

(Çevresel Etki Değerlendirmesi)

ÇED yatırımı düşünülen projelerin tercih edilen yatırım yerine göre çevreye olumlu veya olumsuz etkilerinin tespit edilerek, olumsuz etkilerinin önlenmesi yada en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi ve karar verme sürecidir.

ÇED yönetmeliği 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

ÇED ANA İLKELERİ

– Çevresel etki değerlendirme sürecinin planlamayla Devamını Oku »