Suriyeli doktorlar kamplarda çalışabilecek

Suriyeli doktorlar kamplarda  çalışabilecek

 

Suriyeli sağlık meslek mensupları Suriyeli  sığınmacıların barındığı kamplarda görev yapabilecek.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu Suriyeli sağlık  meslek mensupları, sığınmacıların barındığı kamplarda görev yapabilecek. Yabancı  Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’deki Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul  ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe göre, yönetmeliğin Üniversitelerin Türkçe  Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil  sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede  başarılı olmak şartını içeren bendi, Türkçe bilmek olarak düzenlendi.  Yönetmeliğe eklenen geçici maddede ise Suriye uyruklu sağlık meslek  mensuplarının muafiyet durumuna yer verildi. Bu madde ile Suriye’deki olaylar  sebebiyle Türkiye’de geçici koruma altına alınanlar için Afet ve Acil Durum  Yönetimi Başkanlığınca kurulan barınma merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye  uyruklu sağlık meslek mensupları, mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge  ibraz edecek. Suriyeli sağlıkçılardan, diploma ve/veya uzmanlık belgelerinde  denklik ile Türkçe dil sınavında belli seviyede başarılı olması şartı  aranmadan yabancı çalışma izni verilebilecek.

Türkiyede Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır

 

Ankara Danışmanlık