SÜRESİZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Süresiz Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır

Süresiz Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır

SÜRESİZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

– Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz oturma izni olması,
– Toplam 6 yıllık yasal çalışan olması,
– Türkiye’nin imzaladığı ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi görülmemesi,

Türkiye’nin imzaladığı ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli yabancı çalışma izni;
– İş piyasasındaki durum,
– Çalışma hayatındaki gelişmeler,
– İstihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri
dikkate alınarak,

Yabancının yasal oturma izininin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre belirli bir işyeri veya işletme de ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok 1 yıl geçerli olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tanzim edilir.

Yabancı çalışma izni

 

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...