Süper Teşvik Paketi

Yatırım teşvik belgesi aldığınız zaman 10 yıl süre ile normal bildiğimiz yatırım katkı oranı dışında hiç bir şekilde vergi alınmayacak.

Süper Teşvik Paketi Notları

Yatırımcı odaklı geliştirilen süper teşvik paketi ile ilgili olarak:
– Teşvik sistemi (yatırım teşvik) kapsamında en çarpıcı değişiklik proje bazlı süper teşvik sistemi,
– Artık yatırımcı kendisine sunulan hazır bir paketi kabul etmek durumunda değil,
– Yatırımın ölçeğine, alanına ülke için arz ettiği stratejik önemine ve sağlayacağı katma değere bağlı olarak her bir yatırımcı için yatırımcıya özel teşvik belgesi verme imkanını,
– 10 yıla kadar vergi tatil.
Yani teşvik belgesi aldığınız zaman o yaptığınız alanda 10 yıl süre ile normal bildiğimiz yatırım katkı oranı dışında hiçbir şekilde vergi almayacağız.
– Bu teşvik sisteminde arsa bedava. Hazine’ye ait taşınmazları hiçbir ücret ödemeden doğrudan doğruya bu yatırımlarda kullanabileceksiniz.
– Normal teşvik sistemimizde olmayan enerji harcamalarına katılan katılım desteği,
Normal teşvik sisteminde bu yok ama bu süper teşvikte var.
– Yine çalıştırılan nitelikli personele ücret desteği,
– Ülke için stratejik öneme haiz yatırımlarda yatırıma devlet olarak ortaklığı,
– Yatırımcı bir sermaye koyacak devlet bir sermaye koyacak belirli bir amaçla bu faaliyet başlayacak,
– Kamu alım garantisi,
Süper teşvik kapsamında yapılacak yatırımlarda ürünün özelliklerine bağlı olarak kamunun ihtiyaçlarına bağlı olarak eğer uzun süreli stratejik amaçlarımıza uygun düşüyorsa kamunun halihazırda almakta olduğu bir ürünü bu proje kapsamından doğrudan yatırımcıdan alma olanağı, belirli bir sürede belirli bir fiyattan alım garantisi,
– Yatırım yeri için arazi,
Hazine’ye ait taşınmazları hiçbir ücret ödemeden, doğrudan doğruya bu yatırımlarda kullanılabilecek,
– Elektrikte 20 yıllık fiyat,
– Çalıştırılan nitelikli personele ücret desteği,
– 10-20 yıl vergi tatili.

Yeni süper teşvik paketi kapsamında dikkat çeken bazı bilgi notları bunlar. Yatırımlara verilecek yeni teşviklerin tamamı gerçekleştiğin de yatırım teşvik belgesi alacak yatırımcıların sayısının artacağı düşüncesindeyiz.

Call Now Button