Seyahat Acentası Merkez ve Şube Kuruluş Ücreti Değişti 2018-2019

 

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile ilgili 03 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 15 nci madde, 2 nci fıkrasında belirtildiği gibi merkez kuruluş ve şube kuruluş bedeli eşitlendi.

Seyahat Acentaları Birliği Üyeleri ilgili yılın kayıt ücretinin % 5’i tutarında yıllık aidat, her yılın 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı vergi usul kanununun mükerer 298 maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılan aidatlar yıl içerisinde öderler.

Tahsil edilmesi gereken yıl içerisinde tahsil edilemeyen yıllık aidatlara Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna verilecek yetki kapsamında gecikme zammı uygulanır. Seyahat acentasının merkezi ile ilgili kayıt ücreti ve aidat hükümleri şubesi için de aynen uygulanır.

Seyahat Acentası Belgesi İçin, Seyahat Acentaları Birliği Üyelik Giriş Aidatları:

(A) grubu 45.148,83 Türk Lirası
(B) grubu 45.148,83 Türk Lirası
(C) grubu 45.148,83 Türk Lirası

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık