Seyahat Acentası Kuruluşu İçin Ödenecek Harçlar Değişti

Seyahat Acentası Kuruluşu İçin Ödenecek Harçlar 2017 Yılında Değişti

Seyahat Acentası Belgesi İçin Ödenecek Tutarlar:

seyahat-acentasi-kurulus-masraflari

Teminat mektupları dışındaki teminatlar;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, Merkez Bankası 01 Ankara Şubesi TR37 0000 1001 0000 0350 1210 07 IBAN nolu hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

TURİZM BAKANLIĞI İÇİN

A Grubu Seyahat Acentaları  İçin : 7.000,00.-TL
B Grubu Seyahat Acentaları  İçin : 6.000,00.-TL
C Grubu Seyahat Acentaları  İçin : 5.000,00.-TL

ve her bir şube için bu miktarların % 25’i.

TURSAB ÜYE KAYIT ÜCRETİ

2017 Yılı İtibari İle TÜRSAB’a Yatırılacak Ücretler:

TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası belgesi alacak seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

ÜYE KAYIT ÜCRETİ (01.01.2017-31.12.2017)
(A) grubu 39.441,62 TL
(B) grubu 39.441,62 TL
(C) grubu 39.441,62 TL

ve her bir şube için bu miktarların yüzde % 25’idir.

Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir.
Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

 

Yorum yapın

eighteen − three =

Ankara Danışmanlık