Resmi Kurum, Diğer Kurum ve Kuruluşlar

RESMİ KURUM, DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.csgb.gov.tr T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu
http://www.sgk.gov.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak)
http://www.tubitak.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi
http://www.tbmm.gov.tr

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
http://www.cevreorman.gov.tr

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
http://www.osce.org

Avrupa Konseyi
http://www.coe.int

NATO
http://www.nato-otan.org

Dünya Bankası
http://www.worldbank.org

Dünya Ticaret Örgütü
http://www.wto.org

Ankara Danışmanlık
http://www.ankaradanismanlik.com

IMF
http://www.imf.org

Birleşmiş Milletler
http://www.un.org

Tc Kimlik No Sorgulama
http://www.tckimlik.nvi.gov.tr

Resmi Gazete
http://www.rega.basbakanlik.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
http://www.tccb.gov.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı
http://www.gib.gov.tr

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
http://www.sanayi.gov.tr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
http://www.kultur.gov.tr

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
http://www.enerji.gov.tr

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
http://www.tarim.gov.tr

T.C. Ulaştırma Bakanlığı
http://www.ubak.gov.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı
http://www.saglik.gov.tr

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
http://www.bayindirlik.gov.tr

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr

T.C. Maliye Bakanlığı
http://www.maliye.gov.tr

T.C. Dışişleri Bakanlığı
http://www.mfa.gov.tr

T.C. İçişleri Bakanlığı
http://www.icisleri.gov.tr

T.C. Milli Savunma Bakanlığı
http://www.msb.gov.tr

T.C. Başbakanlık
http://www.basbakanlik.gov.tr

Radyo Televizyon Üst Kurulu
http://www.rtuk.org.tr

Telekominükasyon Kurumu
http://www.tk.gov.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
http://www.epdk.org.tr

BBDK
http://www.bddk.org.tr

Rekabet Kurumu
http://www.rekabet.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu
http://www.spk.gov.tr

T.C. Devlet Plânlama Teşkilatı
http://www.dpt.gov.tr

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
http://www.gumruk.gov.tr

T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığı
http://www.ssm.gov.tr

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
http://www.denizcilik.gov.tr

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı
http://www.dtm.gov.tr

T.C. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
http://www.mit.gov.tr

T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı
http://www.konut.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı
http://www.treasury.gov.tr

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
http://www.hazine.gov.tr

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
http://www.bstdb.gr

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
http://www.bsec-organization.org

İslam Kalkınma Bankası
http://www.isdb.org

İslam Konferansı Teşkilatı
http://www.oic-oci.org

Asya Kalkınma Bankası
http://www.adm.org

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
http://www.ebrd.org

 

 

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...