Anasayfa / YAZILAR / DİĞER / Resmi Kurum, Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Resmi Kurum, Diğer Kurum ve Kuruluşlar

RESMİ KURUM, DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.csgb.gov.tr T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu
http://www.sgk.gov.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak)
http://www.tubitak.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi
http://www.tbmm.gov.tr

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
http://www.cevreorman.gov.tr

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
http://www.osce.org

Avrupa Konseyi
http://www.coe.int

NATO
http://www.nato-otan.org

Dünya Bankası
http://www.worldbank.org

Dünya Ticaret Örgütü
http://www.wto.org

Ankara Danışmanlık
http://www.ankaradanismanlik.com

IMF
http://www.imf.org

Birleşmiş Milletler
http://www.un.org

Tc Kimlik No Sorgulama
http://www.tckimlik.nvi.gov.tr

Resmi Gazete
http://www.rega.basbakanlik.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
http://www.tccb.gov.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı
http://www.gib.gov.tr

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
http://www.sanayi.gov.tr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
http://www.kultur.gov.tr

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
http://www.enerji.gov.tr

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
http://www.tarim.gov.tr

T.C. Ulaştırma Bakanlığı
http://www.ubak.gov.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı
http://www.saglik.gov.tr

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
http://www.bayindirlik.gov.tr

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr

T.C. Maliye Bakanlığı
http://www.maliye.gov.tr

T.C. Dışişleri Bakanlığı
http://www.mfa.gov.tr

T.C. İçişleri Bakanlığı
http://www.icisleri.gov.tr

T.C. Milli Savunma Bakanlığı
http://www.msb.gov.tr

T.C. Başbakanlık
http://www.basbakanlik.gov.tr

Radyo Televizyon Üst Kurulu
http://www.rtuk.org.tr

Telekominükasyon Kurumu
http://www.tk.gov.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
http://www.epdk.org.tr

BBDK
http://www.bddk.org.tr

Rekabet Kurumu
http://www.rekabet.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu
http://www.spk.gov.tr

T.C. Devlet Plânlama Teşkilatı
http://www.dpt.gov.tr

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
http://www.gumruk.gov.tr

T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığı
http://www.ssm.gov.tr

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
http://www.denizcilik.gov.tr

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı
http://www.dtm.gov.tr

T.C. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
http://www.mit.gov.tr

T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı
http://www.konut.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı
http://www.treasury.gov.tr

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
http://www.hazine.gov.tr

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
http://www.bstdb.gr

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
http://www.bsec-organization.org

İslam Kalkınma Bankası
http://www.isdb.org

İslam Konferansı Teşkilatı
http://www.oic-oci.org

Asya Kalkınma Bankası
http://www.adm.org

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
http://www.ebrd.org

 

 

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.