Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin İzin

Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin Yabancı Çalışma İzni

Yurt dışında doktorluk yapan ve Türkiye’de doktorluk yapma yetkisi olan hekimlere geçici olarak özel hastanelerde kadro dışı çalışma izni.

Özel hastanelere T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından sürekli doktor çalıştırma izni hakkı verildi.

Sağlık Bakanlığı özel hastanelere yurt dışından süreli olarak doktor çalıştırabilme imkanı tanıdı. Yurt dışında doktorluk yapan ve Türkiye’de doktorluk yapma yetkisi olan hekimler geçici olarak özel hastanelerde bir yılda en fazla 3 ay özel hastanede kadro dışı çalışabilecek.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Hakkında Yeni Düzenleme

Yeni düzenlemeyle doktorların en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Bu hekimler, 1219 sayılı kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde kadro dışı geçici çalışabilecek. Hekim, kadrolu çalıştığı yerden ayrılırsa 3 ay daha kadro dışı geçici çalışmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce almış günle sınırlandırılmıştı.

Yaş haddinden işe başlama yaşının 60’a düşürüldüğü düzenlemeye göre ayrıca 31 Aralık 2013 tarihinden önce emekliye ayrılan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel sağlık kuruluşundan çalışmayan hekimlere 6 ay içerisinde başvurmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme izni verildi.

Ayrıca 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortalı çalıştığını belgeleyen ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu yabancı çalışma izni olmayan hekimlere de 6 ay içerisinde yabancı çalışma izni başvurusu yapmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme imkanı tanındı.

Yabancı Doktorlara Çalışma İzni

 

Ankara Danışmanlık