Ne Olacak Bizim Çocuk Bakıcısının Hali

Ne Olacak Bizim Çocuk Bakıcısının Hali

Türkiye’de çoğu bebek bakıcılığında ve ev işlerinde yabancı çalışma izni olmayan kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu işçilerin kaçak çalışmalarını önleyecek tedbirler, 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor  Bir süredir devam eden bir sıkıntı evinde yabancı uyruklu işçi bulunanların tedirginliği ama sessiz bir tedirginlik bu. Haberi duyup da endişelenenler sadece evinde yatılı olarak bakıcı bulunduranlar değil yazları gelip otellerde tatil köylerinde animatör olarak çalışanlar sigortasız olarak herhangi bir iş kolunda devam edenler  turist vizesi kullanıp da Türkiye sınırları içinde çalışıyorlardı. İşte bu şekilde çalışanlar  için yeni düzenlemeler 1 Şubat itibariyle yürülüğe girdi kimler etkileniyor, kimler mağdur oluyor bu konudaki mevzuat nedir  kaçak işçi çalıştıranlara gelecek cezanın miktarı nedir  diyerek bu konunun uzmanlarına sorduk  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Nurcan Önder  Dipnot Tablet okuyucuları için cevapladı. İşte 8 soruda yürürlüğe giren kanun hükmündeki kararnamenin detayları .

-Bu bakanlar kurulu kararından önceki karar neydi uygulama nasıldı ?
Bakanlar Kurulu’nun 23Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 28094 sayılı kararı ile; Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun da belirtilen vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 gün iken, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanmak üzere değiştirilmiştir. Karar 01.02.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

– 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan Bakanlar Kurulu kararı kimleri kapsıyor ?
Yapılan değişiklik belli ülke vatandaşlarına yönelik olmayıp  genel bir düzenlemedir.

– Bu karar neden alındı bir eksikliği tamamlamak için mi yoksa AB uyum yasaları dolayısıyla mı yapıldı?
1950’lerden itibaren yürürlükte olup, Türkiye’de bulunan az sayıda yabancının durumunu düzeltmek üzere çıkarılmış olan Türkiye’de Seyahatleri Hakkında Kanun da günün koşulları, imzalanan Uluslararası sözleşmelerde ki hükümler dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme, Avrupa Birliği ve üye ülkelerle, vatandaşlarımız için vize muafiyetine ilişkin müzakerelerin resmen başlatılması talebimiz karşısında gündeme getirilen, ülkemizce yasadışı göçün önlenemediği iddialarına yanıt teşkil edebilecektir.

– Bu karar en çok Türkiye”de çalışan yabancı dadı ve hizmetçileri tedirgin etti herhalde nedir onların durumu ? Resmi bir sayı var mı  bu konuda ? 1 Şubat sonrasında onların durumu ne olacak ?
Ülkemizde hudut kapılarımızdan aldıkları üç ay kalış süreli vizelerle 1 günlüğüne çıkıp tekrar üç ay kalarak ve bunu sınırsız tekrarlayarak kalan Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova Rusya Federasyonu ve Ukrayna gibi ülkeler vatandaşları, daha ziyade yaşlı/çocuk/hasta bakımı gibi ev hizmetlerinde ve satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi olarak hazır giyim sektöründe, gösteri amaçlı turistik otellerde izinsiz çalıştıkları bilinmektedir.
1 Şubat sonrası bunların giriş-çıkış yaparak ülkemize turistik amaçla gelip izinsiz çalışmaları önlenmiş olacak. Kısacası çalışma izni alıp yasal gereklilikleri yerine getirmeyen yabancıların çalışması mümkün olmayacak

– Bundan sonraki süreçte izin prosedürü nasıl işleyecek kaç gün içerisinde izin alabilecekler Türkiye’de çalışmak isteyenler ?
4817 sayılı Kanunda usulüne uygın yapılan yabancı bakıcı çalışma izin başvurularının 1 ay içinde sonuçlandırılacağı belirtilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu alandaki izinlerin 15 gün içinde verileceğini açıklamıştır.

Çocuk Bakıcısı Çalışma İzin prosedürü;
Ev hizmetlerinde yabancı çalışma izni ile yabancı işçi çalıştırmak isteyen  kişilerin yabancının kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na yapacağı başvuruyu takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıyı çalıştırmak üzere çalışma izni talebinde bulunmaları gerekmektedir. (Yabancının ülkemizde 6 aylık ikametinin bulunması durumunda başvuru  işveren tarafından direk Çalışma Bakanlığı’na yapılabilir. Bu durumda yurt-dışı başvurusu gerekmez.) Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşlerini alarak yaptığı değerlendirme sonucu çalışma izni talebinin uygun bulunması halinde yabancıya başvuran işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izni verecektir. Çalışma izni verilen yabancı çalışma vizesi ile ülkeye girerek çalışabilecektir. Çalışma izinleri ilk seferinde 1 yıllık verilmekte olup işverenin talebi halinde önce 2 yıl, daha sonra 3’er yıllık olarak uzatılabilecektir. Yabancı çalıştıran işveren yabancıya asgari ücretin 1.5 katı tutarında ücret ödeyerek pirim ve vergi kesintilerini SGK ve Vergi Dairesi’ne yatırmakla sorumludur.
Ev hizmetlerinde ve diğer sektörlerde nasıl çalışma izni alınacağına ilişkin prosedür www.csgb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Bakanlığımızın alo 170 hattından da bilgi alınabilir.

6- Şu anda gözüken kanun hükümündeki kararnamede  evde kalan dadılar ve bakıcılarla ile ilgili olduğu gözüküyor; ama örneğin animatörler yabancı öğrencilerin durumu ne olacak bu bakanlar kurulu kararı kimleri etkiledi.?
Bakanlığımız tarafından 4817 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye de çalışmak isteyen yabancılara izin verilmektedir. Şu ana kadar bakıcı, dadı, animatör vb. tüm meslek gruplarına mevzuat çerçevesinde çalışma izinleri verilmektedir. Bu değişiklikten etkilenen çalışma izni alarak çalışanlar değil, turistik amaçla gelip kaçak çalışanlar ve onları çalıştıranlar olacak. Bundan böyle kaçak çalışma imkanları ortadan kalmış olacak. Bu durum çalışma izni alıp vergi ve sigortasını ödeyen işverenlerin, kaçak çalıştıranlar karşısında rekabet gücünün azalmasını da önleyecek.

Yabancı öğrenciler zaten öğrenci ikameti aldıklarından düzenleme onları etkilemeyecek.

7-Bu uygulamadaki amaç nedir acaba? neden böyle bir uygulamaya geçildi.?
Esas itibariyle kaçak çalışma, yasadışı ikamet, insan ticareti, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla her tür yasadışı faaliyetlere konu olabilecek durumları engellemeye yöneliktir.

Bu uygulama vize rejimindeki vize ve muafiyet sürelerinde değişiklik getirmemekte, sadece Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan kalınabilecek süreyi düzenlemektedir.
İçişleri Bakanlığı, Haziran 2012’de, Valiliklere yabancılara 6 aya kadar re’sen ikamet tezkeresi düzenlenmesi yolunda yetki devrinde bulunmuştur. Buna göre, ülkemizde vizeyle kalışları sonrasında daha uzun kalmak isteyen yabancılar İl Emniyet Müdürlüklerinden altı aya kadar ikamet iznini uzun formaliteler gerek kalmaksızın alabileceklerdir. Böylece aynı zamanda, ülkemizde hasta bakımı, ev hizmetleri gibi alanlarda çalışmak isteyen yabancıların çalışma iznine yurtiçinden başvurmaları için gerekli olan altı aylık ikamet tezkeresi alma zorunluluğuna da kolaylık getirilmiştir.

Özellikle turistik amaçlı kalmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Nisan 2011’den itibaren evvelce uygulanan değişken ve yüksek ikamet tezkere harçlarında ciddi oranda indirime gidilerek aylık (41,- ABD Dolarından) en fazla 5,- ABD Dolarına (yaklaşık 9,- TL) düşürülmüştür. Bu tedbirle aynı zamanda ülkemizde yabancıların uzun süre turistik amaçlı kalmaları ucuzlatılmıştır. (Bu konu 29.01.2012 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde de duyuru olarak yayımlanmıştır.)

İkamet konusunda sağlanan kolaylıklarla hem turistik amaçlı Türkiye’de uzun süre kalanlara imkan sağlanmış olacak, hem de çalışmak isteyen yabancıların başvuru yapmaları kolaylaşacaktır

8- Kaçak bakıcı çalıştırmanın cezası ne kadar yada daha genel anlamıyla  kaçak işçi çalıştırmanın ?
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinler Hakkında Kanunun 21’inci maddesi gereğince izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara 2012 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları;

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 6.795 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya;    679 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 2.717 TL
Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Yorum yapın

eight − one =

Ankara Danışmanlık