Manisa’da kaçak yabancı işçi çalıştıran işyerine para cezası verildi

Manisa’da kaçak yabancı işçi çalıştıran işyerine para cezası verildi

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kanun’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için 2 iş yeri ve 2 yabancıya olmak üzere toplamda 14 bin 835 TL idari para cezası uyguladı.

Konuya ilişkin açıklama yaparak, çalışma izin belgesi olmayan yabancıların çalıştırılmaması konusunda işverenlere uyarıda bulunan İl Müdürü Yüksel Uçar, belgesi olmayan yabancıların çalıştırılması durumunda idari para cezalarının uygulandığını belirterek, “4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde yer almaktadır. Buna göre Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir.

Çalışma izinleri süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izni, olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7 bin 612 TL, çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 759 TL, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya (varsa işyeri veya işyerlerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir) 3 bin 43 TL, 4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 379 TL idari para cezaları uygulanır” dedi.

Ayrıca, Kaçak yabancı çalıştıran işverenlerin, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorunda olduğunu da hatırlatan Uçar, şunları kaydetti: Türkiye’de çalışacak bir yabancının, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden çalışma vizesi, ilgili emniyet makamlarından çalışma amaçlı ikamet tezkeresi işlemlerini tamamlamış olması gerekir. İşverenler, çalıştırmaya karar verdikleri yabancı uyruklu işçilerin zor durumda kalmaması ve idari yaptırım ile karşı karşıya kalmaması için konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzni

Milliyet

Yorum yapın

three × 5 =

Ankara Danışmanlık