Otel ve turizm tesislerinin devre tatil olarak işletilmesi.

Konaklama Tesisleri Devre Tatil Sistemi İle İşletilebilecek

Konaklama Tesisleri Devre Tatil Sistemi İle İşletilebilecek

Turizm tesisleri yönetmeliği değişikliğiyle konaklama tesislerinin tamamı devre tatil sistemi ile işletilebilir.

30 Haziran 2018’de resmi gazete de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle konaklama tesisleri devre tatil sistemine geçebilecek.

Otel ve turizm tesislerinin devre tatil olarak işletilmesi.

İkinci fıkrada belirtilen kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu tesislerde “tesisin turizm tesisi olarak fiziki bütünlüğünün korunacağına ilişkin sözleşme” tapu ekinde yer alır. Bu haklara ilişkin üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerde kullanılan genel yazı karakterinden en az üç punto daha büyük karakter ile yazılmak üzere “Turizm belgesinin (turizm işletme belgesi) Kanun uyarınca iptal edilmesi durumunda işletme ve kalitenin devamlılığı Bakanlığın sorumluluğunda değildir.” cümlesine yer verilir.
İkinci fıkra kapsamında orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlar hariç, devre mülk de tesis edilebilir.

 

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...