Kaçak yabancıya 90 gün freni

Duyurular

 Kaçak yabancıya ‘90 gün’ freni

Yabancı uyrukluların ülkemizdeki kalış süreleri yeniden  düzenlendi. Basında hep bakıcıların Türkiye’deki kalma süreleri düşürüldü  şeklinde yer alan haberler, aslında tüm yabancıları ilgilendiriyor. Öncelikle  hemen belirtelim ki, bir yabancı uyruklu işçi çalıştırmak için mutlaka Çalışma  Bakanlığından yabancı  çalışma izni almamız gerekiyor. Yani, turist  vizesi ile gelen bir yabancıyı kayıt dışı çalıştırmak doğru değildir.  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 21. Maddesi gereği izinsiz  yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 6.795 TL, yabancıya da 679 TL  idari para cezası getirilmiştir. Aynı maddeye göre işveren kaçak çalıştırdığı  yabancının sınır dışı masraflarını da ödemek zorundadır. Ayrıca yabancıyı izinsiz  çalıştıran işveren sigortasız işçi çalıştırmaya ilişkin yaptırımlara da maruz  kalabilecektir.

Yabancılar 90 gün kalabilecek

Bakanlar Kurulu’nun 23 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren  28094 sayılı kararı ile; Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri  Hakkındaki Kanun’da belirtilen vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış  süresi 90 gün iken, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanmak üzere  değiştirildi. Tabi bu karar 01.02.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.  Yapılan bu düzenlemeyle birlikte artık vize rejiminde de önemli değişiklikler  oldu.

Bu karar uyarıca 01.02.2012 tarihinde ülkemize giriş yapan bir  yabancı 90 gün kalıp, 30.04.2012 tarihinde ülkesine dönmek zorundadır.  Türkiye’den ayrıldığı tarihten ancak 90 gün sonra 29.07.2012 tarihinde tekrar  giriş yaparak 90 gün daha kalabilecek. Bu düzenlemenin özellikle bazı ülke  vatandaşlarına yönelik olduğu dillendirilse de, esas itibariyle kaçak çalışma,  yasa dışı ikamet, insan ticareti, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla her tür  yasadışı faaliyetlere konu olabilecek durumları engellemeye yönelik olduğu  görülmektedir.

Turizmin olumsuz etkilenmemesine yönelik olarak turistik ikamet  alınmasına yönelik bazı kolaylıklar sağlamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından  2011 yılı Haziran ayında valiliklere yabancılara 6 aya kadar re’sen ikamet  tezkeresi düzenlenmesi yolunda yetki devrinde bulunmuştur. Buna göre, ülkemizde  vizeyle kalışları sonrasında daha uzun kalmak isteyen yabancılar İl Emniyet  Müdürlüklerinden  ilave altı aya kadar ikamet tezkeresi alarak kalma imkanı  getirilmiştir. Ayrıca bu imkandan yararlanarak 9 ay kalmış olan yabancıların, bu  sürenin sonunda ülkemizden çıkıp 1 gün sonra tekrar girmeleri halinde 90 gün  süreyle tekrar ülkemizde kalmaları mümkündür. Dolayısıyla bu uygulama yılın  tamamında kalınacak süre bakımından özellikle yabancı turistler için hiçbir  kısıtlama getirmemektedir.

Yabancı işçiler de yabancı çalışma izni alınmalı

Evinde yabancı çalıştırmak isteyenler çalışma  izni alarak yasal bir şekilde çalıştırabileceklerdir. Çalışma  izinleri il seferinde 1 yıllık verilmekte, daha sonra yurt içinden yapılan  taleplerle 2 yıl, daha sonra da 3’er yıl olarak uzatılabilmektedir.

Ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmak isteyen   kişilerin yabancının kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna  yapacağı başvuruyu takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıyı  çalıştırmak üzere yabancı çalışma  izni talebinde bulunmaları gerekmektedir. (Yabancının ülkemizde 6  aylık ikametinin bulunması durumunda başvuru  işveren tarafından direk  Çalışma Bakanlığı’na yapılabilir. Bu durumda konsolosluk başvurusu gerekmez. )  Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşlerini alarak yaptığı  değerlendirme sonucu çalışma  izni talebinin uygun bulunması halinde yabancıya başvuran işverenin  yanında çalışmak üzere çalışma  izni verecektir. Çalışma izni verilen yabancı çalışma  vizesi ile ülkeye girerek çalışabilecektir. Yabancı çalıştıran  işveren yabancıya asgari ücretin 1.5 katı tutarında ücret ödeyerek pirim ve  vergi kesintilerini SGK ve Vergi Dairesi’ne yatırmakla sorumludur. 4817 Sayılı  Kanun’da usulüne uygun yapılan çalışma izin başvurularının 1 ay içinde  sonuçlandırılacağı belirtilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mız bu  alandaki izinlerin 15 gün içinde verileceğini açıklamıştır.

yabancı çalışma izni

Yorum yapın

two × 2 =

Ankara Danışmanlık