İzinsiz Yabancı Çalıştırma ve Kaçak Çalışma Cezası 2019

İzinsiz Yabancı Çalıştırma ve Kaçak Çalışma Cezası 2019

İZİNSİZ YABANCI ÇALIŞTIRMA VE KAÇAK ÇALIŞMA CEZASI 2019

 

Yabancı çalışma izni olmaksızın bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada (503 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2019 yılında 23,73 % arttı.

Bahse konu cezalar 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ” 6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu” 23. maddesinde düzenlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

2019 da kaçak çalışma ve izinsiz yabancı çalıştırma cezası

İDARİ PARA CEZALARI
2018 – Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her yabancı için 7.130,00 ₺
2019 – Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her yabancı için 8.821,00 ₺

2018 – Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya. 2.851,00 ₺
2019 – Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya. 3.527,00 ₺

2018 – Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 5.704,00 ₺
2019 – Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7.057,00 ₺

Yasanın 22. maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenler için
2018 – Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya, 475,00 ₺
2018 – Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için). 475,00 ₺

2019 – Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya, 587,00 ₺
2019 – Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için). 587,00 ₺

– Tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
– Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir.
Yabancı çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına sevk edilir.
– Kaçak yabancı çalıştıranlar, izinsiz çalışan yabancının varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

SGK’ya Bildirmeden Sigortasız Yabancı Çalıştırma İle İlgili Uygulanabilecek Para Cezaları
Ayrıca bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara maruz kalabilirler.

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık