İstihdamı Artıracak Yabancılara Süresiz Çalışma İzni Verilecek

İSTİHDAMI ARTIRACAK YABANCILARA SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEK

SÜRESİZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
SÜRESİZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanan değişiklikte;

Yabancıya Süresiz Çalışma İzni Verilecek

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na  gönderildi. Söz konusu tasarı ile Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine katkısı olacak, istihdamı artıracak yabancılara, süresiz çalışma izni verilecek.

Süresiz Çalışma İzni Dışında;
32 maddelik tasarı yasalaşırsa AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için vergi, çalışma izni, pek çok teşvik sağlanacak. AR-GE teşviği olarak maaşların brüt asgari ücreti 2 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. AR-GE teşviğinden faydalanmak için 15 personel çalıştırmak yeterli olacak.

AR-Ge merkezi kurmak için gerekli en az personel sayısı da 30’dan 15’e düşürülüyor. Firmaların ortak proje yapması da teşvik edilecek. Bu amaçla rekabet öncesi işbirliği projeleri de destek kapsamına alınacak. Bu firmalara hem gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası, vergi ve sigorta indirimi gibi vergi destekleri sağlanacak.

AR-GE ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarını 2 yıl süreyle devlet karşılayacak. Tasarıyla, tasarım faaliyetleri de destekleme kapsamına alındı. Öğretim üyelerinin AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacak.

AR-GE proje sürelerinin kısaltılacağı tasarıda, yurt dışından getirilen ürünlere gümrük vergisi istisnası getirilecek. Gençlere proje bazlı verilen 100 bin liralık tekno-girişim sermaye desteği de 500 bin liraya çıkarılacak. AR-GE için kullanılacak makina, teçhizat giderleri için yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilecek. Bu izinler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın olumlu görüşü olması halinde karara bağlanacak.

Öğretim elemanlarının teknoloji, bilim, araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edecekleri gelirlerin % 85’inin kendilerine ödenmesi sağlanacak. Projelerin maliyetlerinin düşürülmesi ve hızla ticarileşebilmesi için gümrük vergisi istisnası, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirilecek.

Tasarının gerekçesinde amacın, ‘yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak ve desteklemek, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek’ olduğu söylendi.

Yorum yapın

seven − two =

Ankara Danışmanlık