Hangi harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez

Hangi harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez

Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez.

Teşvik belgesi kapsamında;

Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,

Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,

Kara yolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç

Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,

Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, değerlendirmeye alınmaz,

Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde inşaat malzemelerine yer verilmez.

tesvik

 

Yorum yapın

two + one =

Ankara Danışmanlık