Genel yatırım teşvik uygulamaları ve destek unsurları:

Genel yatırım teşvik uygulamaları ve destek unsurları

Yatırım teşvik belgesi destek unsurları: Bu destek unsurlarından yararlanılabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2A-Ek-3-Ek-4 ve Ek-5 sayılı listelerde ki kıstas dışında kalan yatırımlar aşağıda belirtilen destek unsurlarından genel teşvik sisteminden yararlandırılmaktadır.

Gümrük vergisi muafiyeti,

Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.(İthal ve Yerli Makine Teçhizat),

Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),

Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşası)

Yatırım Teşvik Destekleri

Yorum yapın

18 − 7 =

Ankara Danışmanlık