Genel yatırım teşvik uygulamaları ve destek unsurları:

Genel yatırım teşvik uygulamaları ve destek unsurları

Yatırım teşvik belgesi destek unsurları: Bu destek unsurlarından yararlanılabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2A-Ek-3-Ek-4 ve Ek-5 sayılı listelerde ki kıstas dışında kalan yatırımlar aşağıda belirtilen destek unsurlarından genel teşvik sisteminden yararlandırılmaktadır.

Gümrük vergisi muafiyeti,

Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.(İthal ve Yerli Makine Teçhizat),

Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),

Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşası)

Yatırım Teşvik Destekleri

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...