Ev İşlerinde Çalışacak Yabancılara Çalışma Bakanlığından Çalışma İzni Kısıtlaması

EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK YABANCILARA ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN ÇALIŞMA İZNİ KISITLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığa yapılan yabancı çalışma izin başvurularının giderek artması nedeniyle istismarın önlenmesi ve yabancı çalışma izni verilen yabancıların güvenliği açısından belirli sınırlamalar getirdi.

|  Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda yabancı çalışma izni verilmeyecek,

|  Hasta bakımı, yaşlı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı çalışana çalışma izni verilmeyecek,

|  Yabancı personel çalıştıracak hastanın özel bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunlu,

|  Daha önce çalışma izni verilip uzatma başvurusunda bulunulan yabancının sosyal güvenlik primleri yatırılmadığının tespiti halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uzatma işlemi yapılmayacak.

Yabancı Çalışma İzni Ev Hizmetlisi

Yorum yapın

19 + nineteen =

Ankara Danışmanlık