Enerji Verimliliğe Yönelik Yatırımların Teşviki

Enerji Verimliliğe Yönelik Yatırımların Teşvik Edilmesi

Anadolu ajansının haberine göre, enerji verimliliğine yönelik projelere ilişkin teşvik belgesi başvuruları değerlendirilirken, enerji tasarruf oranı, işletmede tek ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün başına enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanacak. Ekonomi Bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enerji verimliliği alanındaki projeler için yapılan teşvik belgesi müracaatları göz önünde bulundurulurken enerji tasarruf oranının hesaplanmasına ilişkin kriterler belirlendi. Başvuru tarihinden önceki mali yıl baz yılı, proje uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali yıl isekontrol yılı olarak kabul edilecek.

Tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün başına enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanacak ve baz yılında hesaplanan değerin kontrol yılında hesaplanan değerdeki değişim oranına göre tespit yapılacak.

Başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, yatırım ile sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt ederek yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvuracak.

Bakanlık tarafından enerji verimliliği açısından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri Ekonomi Bakanlığına iletilecek. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.

Yatırımın tamamlanmasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından elde edilen bilgi ve belgelere dayanılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme sonucunda söz konusu yatırımın belirlenen ölçütleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen rapor Ekonomi Bakanlığına gönderilecek.

ANKARA (AA)

Ankara Danışmanlık