Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebinde İstenilen belgeler

Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebinde İstenilen belgeler

1 Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
1. Başvuru dilekçesi
2. Rapor
3. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
4. Ticaret sicili gazetesi
5. İmza sirküleri
6. Vergi Levhası
7. Fikir projesi
8. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı
9. Referans kişi veya kuruluş yazısı
10. Sağlık Bakanlığı yazısı
11. Konut ya da ticaret kullanımına ait belge
12. İsim tescil belgesi
(Doğrudan turizm işletme belgesi başvuruları  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Yapılır. )
Bakanlıkça incelenerek uygun bulunan talepler için, tesis mahallinde denetim yapılır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Genel Müdürlük onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

 

Turizm İşletme Belgesi Almak İçin

turizmbelgesi

 

Yorum yapın

three × two =

Ankara Danışmanlık