Denklik Alma

Denklik Alma

DENKLİK ALMA

Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eş değerliğinin tespit edilmesini ifade eder.

Diploma Denklik Belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eş değer olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

– Lise Denklik Belgesi de il, ilçe eğitim müdürlüklerinden alınabilmektedir.
Kimler Başvurabilir?
Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun yabancı uyruklular
Kurula yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir. Güncel ödeme miktarları www.yok.gov.tr adresinden takip edilmelidir.
Gerekli Belgeler
T.C Vatandaşları İçin Önlisans veya Lisans İçin Gerekli Belgeler;
1) Online ön başvuru formu(tamamlandıktan sonra çıktısı alınıp imzalanmalı)
2) Rıza Beyanı
3) Kimlik Fotokopisi
4) Denklik talep edilen diplomanın aslı ve noter onaylı tercümesi
5) Yükseköğrenime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tâbi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve bu eğitimde başarılı olduklarına dair belge,
6) Transktipt ve noter onaylı tercümesi
7) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma eki (diploma supplement)” nin orijinali ve noter onaylı tercümesi
8) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,
9) İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,
10) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık