Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Olan İşletmelere Elektrik İndirimi

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Olan İşletmelere Elektrik İndirimi

Resmi Gazetede 06 Eylül 2013 tarihlinde “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi” Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Kararın yürürlüğe konulması hakkında karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığından “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanması amaçlanmaktadır.

Buna göre, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin hesabı; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacaktır.

Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Öte yandan Kararın altıncı maddesinde ise bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmelerin aynı dönem için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanamayacağına, diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanan veya yararlanacak işletmelerin bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat edemeyeceklerine ilişkin hükme yer verilmiştir.

Yorum yapın

4 − one =

Ankara Danışmanlık