ÇED

ÇED

(Çevresel Etki Değerlendirmesi)

ÇED yatırımı düşünülen projelerin tercih edilen yatırım yerine göre çevreye olumlu veya olumsuz etkilerinin tespit edilerek, olumsuz etkilerinin önlenmesi yada en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi ve karar verme sürecidir.

ÇED yönetmeliği 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

ÇED ANA İLKELERİ

– Çevresel etki değerlendirme sürecinin planlamayla bütünleştirilmesinin sağlanması,

– ÇED sürecinin, yapımı planlanan projenin ilk aşamalarına uygulanmasının sağlanması,

– Proje sahibinin, çevresel hedeflerle ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmasının sağlanması,

– Proje ile ilgili karar vericilere, proje ve ÇED raporunun bir arada sunulması ile daha sağlıklı karar sürecinin oluşturulmasının sağlanması,

– Projenin ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi sırasında halkın ve ilgili tarafların katılımının sağlanmasıdır.

ÇED BELGESİ

1 – ÇED gerekli değildir,

2 – ÇED muafiyet belgesi,

3 – ÇED’e gerek yoktur belgesi,

 

 

Yorum yapın

5 × 1 =

Ankara Danışmanlık