ÇED

ÇED

(Çevresel Etki Değerlendirmesi)

ÇED yatırımı düşünülen projelerin tercih edilen yatırım yerine göre çevreye olumlu veya olumsuz etkilerinin tespit edilerek, olumsuz etkilerinin önlenmesi yada en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi ve karar verme sürecidir.

ÇED yönetmeliği 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

ÇED ANA İLKELERİ

– Çevresel etki değerlendirme sürecinin planlamayla bütünleştirilmesinin sağlanması,

– ÇED sürecinin, yapımı planlanan projenin ilk aşamalarına uygulanmasının sağlanması,

– Proje sahibinin, çevresel hedeflerle ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmasının sağlanması,

– Proje ile ilgili karar vericilere, proje ve ÇED raporunun bir arada sunulması ile daha sağlıklı karar sürecinin oluşturulmasının sağlanması,

– Projenin ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi sırasında halkın ve ilgili tarafların katılımının sağlanmasıdır.

ÇED BELGESİ

1 – ÇED gerekli değildir,

2 – ÇED muafiyet belgesi,

3 – ÇED’e gerek yoktur belgesi,

 

 

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yeni ÇED Yönetmeliği

Yeni ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği 2014 ÇED Yönetmeliği değişti 25 Kasım 2014 ...

ÇED Gerekli Değildir Yazısı

ÇED Gerekli Değildir Yazısı   Günümüzde daha çok yatırım teşvik  belgesi almak için ...

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.