YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı çalışma izni almak için gerekli, yabancı personel çalışma izni başvuru formu.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN ONLINE BAŞVURU 

Online (elektronik) ortamda çalışma izin başvurusu yapabilmek için  turkiye.gov.tr adresine  aşağıdaki şekillerde giriş yapılabilmektedir. |Yabancıların aşağıdaki yöntemlerle sisteme girmeleri mümkün değildir. Yabancı şahıs işveren veya bağımsız çalışan olarak başvuracak ise bir Türk Vatandaşına vekalet vererek  sisteme girebilecektir|

a. PTT şubelerinden sadece T.C. vatandaşlarına verilen e-devlet şifresi alınması suretiyle,
b. Cep telefonu veya hattınıza kayıtlı mobil imza ile giriş yapılarak,
c. Elektronik imza kartı veya dijital imza ile giriş yapılarak,

Sisteme ilk kez giren başvuru sahibi, öncelikle Kullanıcı Hesabı açarak işveren kaydını yapacaktır. İşveren bilgileri girildikten sonra hesabının onaylandığı hususunda başvuru sahibince bildirilmiş olan e-posta adresine |…. SSK numarasına sahip iş yeri için girmiş olduğunuz kullanıcı hesabınız onaylanmıştır.| şeklinde bir e-mail alınacaktır.

İkinci adımda aynı linkten tekrar giriş yapılarak online çalışma izin başvurusuna başlanılacaktır. Bu adımda, çalışma izni talep edilen yabancıya ait bilgiler sisteme girilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonraki adımda iş yerinin faaliyet konusuna istinaden özel istenilen bilgiler sisteme girilecek, bilahare bunlara ilişkin istenilen belgeler de başvuru sahibince elektronik ortamda (Tarama yöntemiyle) sisteme yüklenecektir.

Online başvurunun sistem tarafından kabulü halinde Başvuru Tamamla butonuna basılarak tamamlanıp çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.)

Yurt Dışı başvurularında; yabancının Türk temsilciliği’ne yaptığı başvuruyu takip eden 10 iş günü içinde , yurt içi başvurularında online başvuruyu takiben  6 iş günü içinde Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin yabancının başvurusunu T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ulaştırılması zorunludur. Belirtilen  sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekecektir.

I- YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER

ŞİRKETİN HAZIRLAYACAĞI EVRAKLAR

1 – Şirketin Kurumlar vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi ( YMMM yada Vergi dairesi onaylı)
2 – Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları
3 – Faaliyet belgesi
4 – İmza Sirküleri
5 – Ticaret sicil gazetesi ( asıl) sermaye yapısını gösteren en son gazete
6 – Vergi levhası fotokopisi
7 – İş sözleşmesi(şirket ile personel arasında yapılacak olan sözleşme)
8 – Son ay SGK bildirgesi ve tahakkuk fişi
9 – Eski Çalışma izni belgesi aslı

YABANCININ HAZIRLAYACAĞI EVRAKLAR

1 – Noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti
2 – Noter onaylı Türkçe tercümeli diploma sureti
3 – İkamet tezkeresi fotokopisi
4 – 7 tane fotoğraf
5 – Nüfus müdürlüğünden alınacak olan nüfus kayıt örneği
6 – Nüfus kayıt örneği

Vekalet

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

Yabancı Çalıştırma İzni

Ankara Danışmanlık