YABANCI DOKTOR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI DOKTOR ÇALIŞMA İZNİ

Yurt dışından gelecek hekimlerde ilk olarak diploma denkliği ve Türkçe bilme şartı aranacak. Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) dil sınavından başarıyla geçen doktor ve hemşirelerin önünde yabancı çalışma izni için engel kalmayacak.

Türkiye’de çalışabilmeleri sağlanan yabancı doktor ve hemşirelerin sahip olmaları gereken şartları belirleyecek düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki hüküm nedeniyle kamuda çalışmalarının önünde engel bulunan, sadece özel hastanelerde görev yapabilecek yabancı hemşire ve doktorlara verilecek ikamet etme ve çalışma izniyle ilgili T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diploma denkliği ile ilgili YÖK, dil ve diploma onayı ile ilgili de Sağlık Bakanlığı ayrı düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, hazırlanacak düzenlemede diploma denkliği ve Türkçe bilmek iki temel prensip olarak yer alacak.

YÖK’ten denklik alan yabancı doktor ve hemşirelerin bu belgeyle diplomalarını Sağlık Bakanlığı’na onaylatmaları gerekecek. Bu kişiler ayrıca Türkçe bilme şartını taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için de TÖMER tarafından yapılması planlanan sınava girecek. Sınav sonucunda puan barajını geçenler başarılı sayılacak. Her iki koşulu da yerine getiren yabancı doktor ve hemşireler, ilgili bakanlıktan çıkarılacak düzenlemeye göre çalışma izni de alırlarsa muayenehane açabilecek ya da özel bir hastanede çalışabilecek.

YABANCI DOKTOR ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı doktorların çalışabilmeleri için gereken koşullar şöyle:

– İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olunmalı.

– Hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmalı.

– Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmalı.

– Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamalı.

– Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olunmalı. (AA)

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Doktorlara Çalışma İzni
YABANCI DOKTORA ÇALIŞMA İZNİ
Ankara Danışmanlık