YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

 

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı

ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

Yabancı çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Süre uzatımı müracaatlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın dan alınmış bulunan yabancı çalışma izni belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.

Süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur. Bir şirket tarafından yapılacak birden fazla yabancıya ait yabancı çalışma izin başvurusunda Şirkete ilişkin olarak ibrazı zorunlu belgelerin her yabancının dosyasına ayrı ayrı değil sadece bir adet konulması yeterli olacaktır. Ancak diğer başvurularda Şirkete ait evrakların hangi dosyada olduğu belirtilecektir. Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir) Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir. Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı İşlemleri

Yabancı ya Çalışma İzinlerinin verilmesi veya süre uzatımı: Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki  Türkiye  Cumhuriyeti  temsilciliklerine  yaparlar. Temsilcilikler    bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. Yabancı çalışma izin belgesi alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur.

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı Başvurusu

Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. Yabancıların çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır.

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. Yabancı çalışma izni alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur. Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır. Başvurular Bakanlık tarafından en geç doksan gün içinde cevaplandırılır.

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı Almak İçin

Yabancilar İçin Çalışma İzni

 

“YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI” üzerine 2 yorum

 1. Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu gerekçeyle yeni uygulamaya geçti.
  Evde çalışacak yabancı için istenilen kriterlerden bazıları:
  – Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur.
  – Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmeyecektir.

  Yani evde bakılacak yaşlının bakıma muhtaç olduğuna dair rapor alması gerekiyor.

  İyi günler.

 2. 2012 yılından beri yanımızda ev işleri temizlik görevlisi olarak çalışan yabancı bir bayanın çalışma izni yıl sonunda doluyor. Bugüne kadar 4 kez uzatıldı ve bir sorun oluşmadı. Ancak artık yabancıların temizlik görevlisi olarak evde çalıştırılması kaldırılmış. İşvereni 65 yaşın üzerinde. Bu kişiyi bakıcı olarak gösterme imkanı olabilir mi? Bakıcı statüsünde yeni işe giriş yapmak mı lazım yoksa mevcut ev işleri temizlik görevlisi gösterip evde 65 yaş üstü personele bakıyor demek mi lazım?

Yorum yapın

three + fourteen =

Ankara Danışmanlık