EĞLENCE SEKTÖRÜ İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

EĞLENCE SEKTÖRÜ İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

EĞLENCE YERLERİNDE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Eğlence sektöründe dansçı, animatör ya da sanatçı olarak çalışmak isteyen yabancıların başvuruları bu şubede değerlendirilir.
Eğlence sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında Turizm İşletme Belgesi, iş sözleşmesi ve bir önceki yıla ait  40.000 TL’lik döviz bozdurma belgesi de ibraz etmek zorundadırlar.
Söz konusu iş sözleşmeleri; Türkçe ve yabancının ana dilinde olmak üzere en az iki dilde hazırlanmış olacaktır

İş sözleşmelerinde;

Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip memleketlerine dönüşlerinde dönüş biletleri ile yol masraflarının müesseselerince karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,

Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretten daha düşük olamayacağına ilişkin bir ibare,

Vergi numarası

Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat numarası ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlüklerinin irtibat telefonları, yer alacaktır.

Yabancı sanatçı çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmelerinin, bir önceki yıl için en az 40.000 ABD Doları veya muadili dövizi sağlamış olmaları ve bunu belgelemeleri, yeni açılacak işletmelerin ise müteakip yıl için anılan miktarda dövizi sağlayacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Yabancı sanatçıların uluslar arası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış sanatçılar ve topluluklar olduklarını gösteren bonservislerinin, usulüne uygun olup olmadığı tetkik edilerek, ciddiyeti konusunda tereddüt bulunan müesseselerin bonservisleriyle ilgili detaylı araştırma yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılacaktır.

Yabancı sanatçıların çalışma izni başvurularında, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği incelenir, eksiklik bulunanlara çalışma izni verilmez.

Yabancı sanatkârlara verilecek çalışma izinlerinde, çalışacakları yerin sahne kapasiteleri dikkate alınır. (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

SİRKTE ÇALIŞAN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
SİRKTE ÇALIŞAN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENİLEN BELGELER:

YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER

1.  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2.  Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3.  Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,

4.  Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti

5.  Öz geçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)

6.  Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)

7.  İş Sözleşmesi (Yabancı ile işveren arasında imzalanmış, Türkçe ve yabancının kendi dilinde hazırlanmış iş sözleşmesi, 155 Polis, 157 İnsan Ticaretiyle Mücadele’ye ait telefon no. ları yer alacaktır)

8.  Bonservisler(Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç)

İŞ YERİNDEN İSTENİLEN BELGELER

1.  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

1.  Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi Örneği(Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen),

2.  İş yerinin döviz gelirlerine ait belgeler (İşletmenin bir önceki yıl en az 40,000 (kırk bin) ABD Doları veya muadili dövizi sağladığına dair yetkili bankalarca verilen döviz alım bordrosu),

3.  Tüm çalışanları gösterir SSK prim bordrosu (En son aya ait),

4.  İşyerinin vergi borcunun bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış yazı(Uzatmalar İçin)

5.  Bilanço ve kar-zarar tablosu(Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı)

6.  Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya iş yerince onaylı örneği(Yabancı sermayeli kuruluşlar için)

Yabancı Çalışma İzni

 

 

Ankara Danışmanlık