DİĞER SEKTÖRLER İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

DİĞER SEKTÖRLER İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Ev hizmeti, sağlık, eğitim, turizm, eğlence, havacılık sektörleri dışında kalan ve doğrudan yabancı yatırım kapsamında değerlendirilmeye alınamayacak olan diğer tüm küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmelerden gelen çalışma izin talepleri bu gruplama altında değerlendirilmeye alınır.

DİĞER SEKTÖRLER İÇİN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA

YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENİLEN BELGELER:

1.   T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,
2.  Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3.  Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4.  Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5.  Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6.  Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)

KURUM / KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER:

1.  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2.  Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
3.  Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu,
4.  Kuruluş yabancı sermayeli ise; Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği.

Ankara Danışmanlık