DENKLİK BELGESİ

DENKLİK BELGESİ

YÖK DENKLİK ONLİNE BAŞVURU

YÖK DENKLİK ONLİNE BAŞVURU HİZMETİ AŞAMALARI
1. Online başvuru TC Kimlik numarası olan başvuru sahipleri için e-devlet üzerinden,
TC Kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu başvuru sahipleri için ise aşağıda
belirtilen YÖK web sayfası bağlantısından yapılacaktır.
– T.C. Kimlik numarası olan başvuru sahipleri için;
https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu
– T.C. Kimlik numarası olmayan (yabancı) başvuru sahipleri için;
https://denklikbasvuru.yok.gov.tr/yu-denklik-başvuru-form
2.Başvuru sahipleri ön başvuru için gerekli olan sitede belirtilen evraklarını
(kimlik, diploma, transkript, tercümeler, vs.) pdf olarak dijital ortama aktarır.
3.On-line başvuru linki üzerinden kimlik bilgilerini, eğitim bilgilerini sisteme girer ve
ilgili dosyaları sisteme yükler.
4.Başvuru sahibi başvurusunu tamamladıktan sonra başvuru formunu yazdırır.
5.Başvuru evrakları ile birlikte 15 iş günü içerisinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri
Daire Başkanlığına başvurur.
6.Kesin başvuru işleminden sonra orijinal evrakları kendisine teslim edilerek denklik
süreci başlatılır.

ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından, yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanınması işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için “Denklik Başvurusu Sorgulama” siteminin ardından, başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak, işlem sürelerini kısaltmak ve başvuru maliyetlerini düşürmek amacıyla bir yeniliğe daha imza atıldı.

Bu kapsamda yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanınması işlemlerinde başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden online yapılabilmesi için başlatılan “Online Başvuru Sistemi” Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna tanıtıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında düzenlenen basın toplantısına YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK yetkilileri ve önde gelen basın yayın kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Basın toplantısının açılışında konuşan YÖK Başkanı Saraç, Yurtdışından alınan diplomaların tanınması ve denklik işlemlerinde başvuranların maliyetlerini düşürmek, işlem sürelerini kısaltmak, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla Yükseköğretim Kurumu tanıma ve denklik hizmetlerini yeniden yapılandırdıklarını belirtti.

Yurt dışından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki diplomaların tanıma ve denklik işlemleri daha önce “Denklik Birimi” adı altında yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Saraç, “Birimin faaliyet alanlarının genişlemesi, denklik taleplerinin artması nedeniyle 2017 yılının sonunda bu birimi daire başkanlığı olarak yapılandırdık. Yükseköğretim ile ilgili Avrupa Ulusal Bilgi Merkezlerini (ENIC-NARIC) de bu başkanlığın bünyesine aldık.” ifadelerinde bulundu.

Yükseköğretim sistemimizde daha önce sadece “Denklik” belgesi olduğunu ve 2016 yılında ilk defa “Tanıma” belgesini de ihdas ettiklerini söyleyen YÖK Başkanı, 2014 yılı ve öncesinde denklik ile ilgili yeterli olmayan mevzuat yerine, Aralık 2017’de, küresel gelişme ve değişimler dikkate alınarak daha gelişmiş ve daha sade olan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”ni çıkardıklarını belirtti.

2017 yılında, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Kırım gibi ülkelerden Kurulumuza ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahipleri ile ilgili olarak savaş dönemi veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak üzere denklik işlemlerinin yürütülmesi sürecinde kolaylıklar sağlanması adına birtakım esaslar belirlendiğini ve yürürlüğe konduğunu söyleyen Başkan Saraç, bu uygulamanın Avrupa’daki pek çok ülke için örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi, İngiltere’deki ENIC/NARIC Merkezi, Hollanda’daki Nuffic (Eğitimi Uluslararasılaştırma Merkezi) ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse ve koordine edilen projelerde yer alarak proje kapsamındaki ülkeler ile karşılıklı temaslar içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak sayısı her geçen gün artan ve 2017 yılı itibarıyla 14.000’i bulan tanıma ve denklik başvurusunu değerlendirirken başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için çaba sarf edilmektedir, bu cihetle daha az zamanda kaliteden ödün vermeden, akademik değerlendirme nasıl yapılabilir, denklik süreci daha kısa zamanda nasıl sonuçlandırılabilir, bu soruların çözümü için çalışmalar yaptık.

Bu doğrultuda küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının web sitesi yenilenmiş, 2018 Ocak ayı itibarıyla e-Devlet sistemi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfası üzerinden online denklik başvuru hizmetine yönelik test çalışmaları tamamlanmıştır. Bu günden itibaren denklik başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden online yapılacaktır. E-devlet şifresi olmayan yabancılar için ayrı bir başvuru portalı oluşturulmuş, yabancılar bu portaldan aynı şekilde online başvuracaklardır 16 Şubat 2018 tarihinden sonra elden başvuru kabul edilmeyecektir. Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişilere yönelik denklik başvurusu kurumumuzda elden kabul edilecektir.”

Denkliğin uzun süre almasında etkili etkili olan iki ana faktör olduğunu ve bunların akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme süreci ile diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma süreci olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Saraç, teknik ve idari sorunları kaldırmaya yönelik önemli iyileştirmeler yaptıklarını dile getirdi.

Son üç yılda denklik ile sonuçlanan yıl içi ortalamanın % 72 olduğunu belirten YÖK Başkanı; 1005 Tıp Doktorluğu, 820 Mühendislik, 241 Hukuk ve 209 Mimarlık bölümleri başta olmak üzere 2017 yılında sayısı 200 üzerinde olan bazı meslek alanlarına göre denklik verildiğinin altını çizdi.

2017’de verilen denklik sayısının dağılımına bakıldığında ise %31.4’ünün Batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlara, % 68.6’sının ise dünyanın diğer ülkelerinden mezun olanlara verildiğini ifade eden YÖK Başkanı Saraç, “Ülkemize artık tersine bir beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz. 2017 yılında 2215 yabancı uyruklu denklik başvurusu yapılmış, yıl içerisinde 1491 yabancıya denklik verilmiştir.” diyerek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın Basın Toplantısında yaptığı konuşma için tıklayınız.

YÖK Başkanı Saraç’ın konuşmasının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, basın mensuplarına sistem hakkında bilgiler verdi ve uygulamalı olarak sistemi tanıttı.

Denklik ve Tanıma İşlemleri Online Başvuru Sistemi Bilgi Notu için tıklayınız.

Denklik ve Tanıma İşlemleri Online Başvuru Sistemi Aşamaları için tıklayınız.

“Yeni YÖK” olarak, yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemlerinde, başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak, işlem sürelerini kısaltmak ve başvuru maliyetlerini düşürmek amacıyla birçok teknolojik yeniliğe imza atılmaktadır. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için “Denklik Başvurusu Sorgulama” hizmeti e-devlet kapısı üzerinden hizmete açılmıştır. Bu kapsamda yapılan yeni çalışmalar neticesinde de yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanıması işlemlerinde başvuruların e-Devlet kapısı veya YÖK’ün web sitesindeki Denklik bölümü üzerinden online yapılabilmesi hizmeti de başlatılmıştır. Denklik ve tanıma işlemleri e-Devlet veya web üzerinden online yapılabilecek. Bu doğrultuda küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri
Daire Başkanlığının web sitesi yenilenmiş, 2018 Ocak ayı itibarıyla e-Devlet sistemi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfası üzerinden online denklik başvuru hizmetine yönelik test çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle denklik başvuruları e-Devlet kapısı veya web üzerinden online yapılacaktır.
Başvuru sahipleri kendilerinden istenilen yönetmelikte yer alan bütün belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak, web sitesinde belirtilen belgeleri dijital ortama aktararak sisteme yükleyecektir. Sisteme başarılı bir şekilde yükleme işlemi yapan başvuru sahibine, 15 iş günü içerisinde evrakların asıllarını YÖK’e getirerek yetkililerce kontrole edilerek denklik sürecini başlatılması için randevu verilecektir.
Denklik için istenilen belgeler artık YÖK’te kalmayacak
Daha önceden elden başvuru esnasında diploma ve pasaport dâhil verilen tüm evraklar YÖK’te dosyaya işlem süreci boyunca kalmakta idi. Yeni sistem ile randevuda evrak kontrolü yapıldıktan sonra bütün belgeler başvuru sahibine geri verilecektir. 16 Şubat’tan sonra elden başvuru alınmayacak 16 Şubat 2018 tarihinden sonra elden başvuru kabul edilmeyecektir. Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişilere yönelik denklik başvurusu kurumumuzda elden kabul edilecektir.

Yabancıların başvuruları için ayrı portal hazırlandı

E-devlet şifresi olmayan yabancılar için de ayrı bir başvuru portalı oluşturuldu. Yabancılar bu portaldan aynı şekilde online başvuru yapabileceklerdir. T.C. vatandaşları ve T.C. vatandaşlık numarası bulunan yabancı uyruklu başvuru sahipleri https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu bağlantı adresinden; T.C. vatandaşlık numarası bulunmayan başvuru sahipleri ise https://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi bağlantı adresinden ön başvuruda bulunabilecekler.
YÖK’e gelmeden denklik işlemleri artık sorgulanabiliyor Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan
öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için “Denklik Başvurusu Sorgulama” hizmeti e-devlet kapısı üzerinden hizmete açılmıştır. Denklik “Birim” olmaktan çıkarılıp “Daire Başkanlığı” seviyesine çıkarıldı Yurtdışından alınan diplomaların tanınması ve denklik işlemlerinde başvuranların maliyetlerini düşürmek, işlem sürelerini kısaltmak, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla Yükseköğretim Kurumu tanıma ve denklik hizmetlerini yeniden yapılandırdık. Yurt dışında alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki diplomaların tanıma ve denklik işlemleri daha önce “Denklik Birimi” adı altında yürütülürken, Birimin faaliyet alanlarının genişlemesi, denklik taleplerinin artması nedeniyle 2017 yılının sonunda bu birimi daire başkanlığı olarak yapılandırdık. Yükseköğretim ile ilgili Avrupa Ulusal Bilgi Merkezlerini (ENIC-NARIC) de bu başkanlığın bünyesine aldık. Denklik Belgesine ek olarak ilk kez “Tanıma Belgesi” de verilmeye başlandı Yükseköğretim sistemimizde daha önce sadece “Denklik” belgesi var iken 2016 yılında ilk defa “Tanıma” belgesini de ihdas ettik. Denklik ve Tanıma amacıyla dünyanın muhtelif üniversitelerinden gelen diplomalara kurumun yetkili bir kurum ve ilgili yükseköğretim programının akademik derece vermeye yetkili bir program ise Tanıma belgesi, öğrenci kazanımları bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eş değer bir program ise Denklik vermekteyiz. Gelen denklik talepleri, yükseköğretim sistemimizin kalite ve standartlarının altında kalıyorsa Tanıma ve Denklik taleplerine Ret vermekteyiz. Denklik almak bir idari ve bilimsel süreç olduğundan başvuru sahiplerinin askerlik ve benzeri
mağduriyetlerini önlemek amacıyla, ilk başvurunun hemen ardından istedikleri takdirde Tanıma belgesi kendilerine verilip, askerlik tecili veya diğer işlemlerini bu belge ile yapabilmektedirler. Böylece daha önce program veya derece eşdeğerliliği olmadığından denklik verilemeyen kişiler, en azından Tanıma belgesi ile tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezun olduklarını belgeleyebilmektedir. Yeni “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” çıkarıldı
2014 yılı ve öncesinde denklik ile ilgili yeterli olmayan mevzuat, küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak geliştirilmiş, sadeleştirilmiş, Aralık 2017’de yeni “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Bu çerçevede “Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları, Programları ve

Derecelerinin Tanınmasına

İlişkin Usul ve Esaslar” ve “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. Savaş ve iç karışıklık içerisinde olanlara belli süreli bazı kolaylıklar sağlandı 2017 yılında, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Kırım gibi ülkelerden Kurulumuza ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahipleri ile ilgili olarak savaş dönemi veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak üzere denklik işlemlerinin yürütülmesi sürecinde kolaylıklar sağlamak adına birtakım esaslar belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. 3 dilde denklik işlemleri başvuru broşürleri hazırlandı
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde denklik işlemleri nasıl yapılıyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Bilgisini vermek amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklayıcı ve yönlendirici broşürler ilk defa hazırlanmış ve ilgili paydaşlara dağıtılmıştır.

Denklik işlemlerinde yurtdışı ile sürekli temas halindeyiz
2015 yılından beri yoğun denklik talepleri almaktayız. Rusya, Almanya, Somali, İsviçre, İsveç gibi ülkelerin temsilcileri ile Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları temsilcileri yükseköğretim sistemimizin işleyişini öğrenmek ve kendi yükseköğretim kurumlarının ülkemizde tanınması talebiyle ziyarette bulunmuşlardır. Ayrıca Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi, İngiltere’deki ENIC/NARIC Merkezi, Hollanda’daki Nuffic (Eğitimi Uluslararasılaştırma Merkezi) ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse ve koordine edilen projelerde yer alarak proje kapsamındaki ülkeler ile karşılıklı temaslar içerisindedir.
Bu temaslar sonucunda bazı Avrupa ENIC/NARIC Ofisi temsilcileri kendi ofislerinde yapacakları iyileştirmelere örnek olması amacıyla Denklik Dairemizi yerinde incelemek istediklerini sözlü ve yazılı olarak bildirmişlerdir. İşlemler, kaliteden ödün vermeden, daha kısa sürede ve kolay yapılacak
“Yeni YÖK” olarak, sayısı her geçen gün artan ve 2017 yılı itibarıyla 14.000’i bulan tanıma ve denklik başvurusunu değerlendirirken başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için yoğun çaba sarf edilmektedir. Daha az zamanda kaliteden ödün vermeden, akademik değerlendirme nasıl yapılır? Denklik süreci daha kısa zamanda nasıl sonuçlandırılır? gibi hususlarda kamuoyunun da takip ettiği üzere yeni ve teknolojik birçok çalışmaya imza atılmaktadır.

Uzun süren denklik işlemlerini hızlandırmak için her türlü tedbiri alıyoruz
Denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın niçin bu kadar zor olduğu konusunda bazı kesimlerden şikâyetler almaktayız. Kendi diplomalarımızın ve iş gücü piyasamızın kalitesini korumak adına, sizler de takdir edersiniz ki gelen her başvuruya denklik veremeyiz. Diplomanın zorunlu kazanımlarının kazanılıp kazanılmadığını, mezun olunan bölümün asgari kalite standartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda nesnel olarak mutmain olmak zorundayız.

Denkliğin uzun süre almasında etkili olan teknik ve idari sorunları kaldırmaya yönelik önemli iyileştirmeler yaptık, ancak bizim dışımızdan kaynaklanan nedenleri de var. Denklik süresinin uzamasında etkili olan iki ana faktör: akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme sürecidir, bu süreci üniversiteler, ÖSYM, Bilim Alanı Danışma komisyonları marifetiyle yürütüyoruz. Bu süreci kısaltmaya yönelik yenilikler getirdik. Süreci uzatan diğer önemli husus ise diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma sürecidir. Yükseköğretim altyapısı güçlü ülkelerden kısa sürede teyitleri almaktayız. Ancak altyapısı zayıf, savaş veya ilhak durumu olan ülkelerden teyit almak uzun süre almakta ya da teyit hiç gelmemektedir. Teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denkliği bu nedenle uzun süre almaktadır. Bu alanda da iyileştirmeler yapmak için Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Belçika’da ilk altı ayı denklik başvuruları alınmakta bizde ise on iki ay Diğer ülkelerde de denklik ile ilgili benzer süreçler var, hatta bazıları bu konuda daha katı kurallar koymuştur. Yılın sadece ilk altı ayı denklik başvuruları alınmaktadır, bizde ise on iki ay boyunca başvuru kabul edilmektedir.
Avrupa Birliğine üye ülkeler bazı alanlarda denklik dahi vermiyor
Mesela Avrupa Birliği’ne üye ülkelere bakıldığında, Fransa’da yabancı bir ülkeden alınan doktorluk ve avukatlık diplomaları tanınmamaktadır. Bu meslekleri icra etmek için Fransız vatandaşı olmak ve bu meslekleri Fransa’daki fakültelerden mezun olma şartları bulunmaktadır. Belçika’da, üniversite ve mesleki diplomalar doğrudan tanınmamaktadır. Kişinin aldığı eğitimin düzeyi Belçika’daki kredi sistemine uygunsa denklik işlemi yapılmakta, eksik ders tespit edilirse veya notlar tutmuyorsa adayın denklik için ek ders alması yönünde karar alınmaktadır. Bu derslerde de başarılı olmak için Fransızca veya Flaman dillerinden birine
hâkim olunması gerekmektedir.

Denklik işlemlerini sonuçlandırma ortalamamız son 3 yılda %72’ye yükseldi.

Son yıllarla ilgili bazı denklik rakamlarını paylaşmak gerekirse, son üç yılda denklik ile sonuçlanan yıl içi ortalamamız % 72 dir.
2017’de en çok denklik verilen alan tıp oldu
2017 yılında sayısı 200 üzerinde olan bazı meslek alanlarına göre verilen denklik sayısı:
Tıp Doktorluğu : 1005
Mühendislik : 820
Mimarlık : 209
Hukuk : 241
Denklikte Batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar çoğunlukta 2017’de verilen denklik sayısının dağılımına baktığımızda ise %31.4 Batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar, % 68.6 ise dünyanın diğer ülkelerinden mezun olanlara verilmiştir.

Denklik sayılarına bakıldığında artık ülkemize bir beyin göçü olduğu anlaşılıyor
Ülkemize artık tersine bir beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz. 2017 yılında 2215 yabancı uyruklu denklik başvurusu yapılmış, yıl içerisinde 1491 yabancıya denklik verilmiştir.

– Denklik Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu

1. Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

2. Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

3. Yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.) ,

4. Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

5. Ön lisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

6. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkça görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.

9. KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,

10. ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar ve orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp KKTC ‘de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almaya n ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan, öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ) , Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ) , Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,

11. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi, 12.26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .

12. T.C. kimlik numarası.

13. TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS’ye başvurarak kurula Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.

14. Bulgaristan Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler:

Diploma – Transkript ve akademik belge aslı ile diploma – Transkript ve akademik belgenin Bulgaristan’daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tasdikli olması gereklidir. Yukarıda belirtilen belgelerin Bulgaristan milli eğitim bakanlığı ve Bulgaristan dış işleri bakanlığı, sağlık birimi alanından mezun olanların ayrıca sağlık bakanlığı tarafından imza ve mühür onaylı olması gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

15. Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

BİLGİ NOTU

1. Kurula sunmuş olduğunuz diploma ve transkript asılları denklik işlemlerinin bitiminde formun ön yüzünde belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek olup, diğer belgeler iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya büyükelçiliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

2. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanması için süre verilir. Kurul bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir. Denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar, 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir. Denklik İşlemleri, Değerlendirme Uzmanları, Denklik Komisyonu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkllik Yönetmeliği, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılmaktadır.

Mevzuat gereğince yapılan inceleme neticesinde ulaşılabilecek sonuçlar şunlardır:

– Diploma Denklik Kabul – KKTC Protokolü

– Seviye Tespit Sınavı

– Lisans Tamamlama – KPDS – Ret

– Sahte Denklik Başvuruları Aşağıda Belirlenen İlkeler Çerçevesinde İncelenir

a) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,

b) Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,

c) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması halinde; denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise bu bentte sayılan diğer şartların sağlanması halinde eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı incelenir, unvan kullanılması gerektiği durumlarda Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesi gereğince inceleme yapılır.

(2) Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında da bilgi ve belge istenebilir.

Denklik Belgesi İncelemesi Sonucu Yapılacak İşlemler Yapılan inceleme sonucunda;

a) Diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye göre ön lisans denklik belgesi, lisans denklik belgesi veya yüksek lisans denklik belgesi verilir.

b) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının kılavuzda yer alan programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak inceleme sonucunda denklik belgesi verilir.

c) Mezun olunan lisans programının Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Türkiye’deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri; halinde denklik belgesi verilir. Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler Komisyonca belirlenir. Bu amaçla gerektiğinde konunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar kurulabilir.

ç) Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur.

1) Seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik; olup, başarılı olabilmek için gereken asgari puan 100 üzerinden 50’dir. Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üniversitelerin ilgili bölümleri veya ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılır.

2) Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir.

3) Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemlerinde: Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyetini ispat etmesi sonucunda denklik belgesi verilir. Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunanların ise Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerin ve eksik olan sürenin tamamlatılarak mesleki bilgiyi ölçen bir sınavın Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir heyet tarafından yapılması sonucunda denklik belgesi verilir.

4) Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken, alan bilgisi yetersiz görülenler seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitiminin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekmektedir.” şeklinde şerh konulur. Seviye tespit sınavında başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.

d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemi, mezun olunan program ülkenin ana dili ile aynı değil ise başvuru sahibinin mezun olduğu programla ilgili yabancı dilde KPDS sınavından yüz üzerinden en az (70) puan veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması şartı aranır.

e) Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

f) Diploma alınan programın Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmez.

g) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Uzaktan Eğitim Denklik Belgesi İşlemleri Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.

Denklik Belgesi Aşamaları

1) Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt yapılması ve imzalı çıktısının alınması

2) Başvuru evraklarının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi’ne teslimi

3) Değerlendirme Uzmanı tarafından adayın dosyasının incelenmesi ve Ön İnceleme Raporu’nun hazırlanması

4) Eksik ya da gerekli evrak varsa adaya tebliği

5) Dışişleri Bakanlığı’ndan adayın eğitim bilgilerine ilişkin alınan teyit (Gerekli durumlarda)

6) Üniversitelerden alan tespiti noktasında görüş alınması (Gerekli durumlarda)

7) Değerlendirme Uzmanı tarafından Komisyon Raporu’nun hazırlanması

8) Grup Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü

9) Birim Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü

10) Denklik Komisyonu İncelemesi

11) Yükseköğretim Yürütme Kurulu İncelemesi

12) Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS kararlarının kişilere tebliği ve yerine getirilmesi

13) Denklik Belgesi ya da Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi’nin hazırlanması

14) İmza Aşaması (5 aşamalı imza) Denklik İşlem Süreleri Denklik işlemleri süresi ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmekte olup;

– Emsali olan ve yazışma aşaması olmayan dosyaların işlemi en geç 2 ayda,

– Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi olan ve araştırılması gereken dosyalar en geç 4 ayda,

– Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi uzun süren ve hakkında karar verebilmek için birçok işlem yapılan dosyalar için 6 ay ve üzeri bir süreçte sonuçlandırılmaktadır.

– Eğer ilgili dosya bir hukuk davası haline gelmişse, davanın neticelenmesi durumunda işlemler tamamlanır. Denklikte Okul Tanıma Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınmasıdır. Tanıma işlemi, denklik değerlendirme işleminin ilk aşamasını oluşturur. Tanıma işlemleri, Denklik Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine getirilir. Okul tanıma bilgisi, kişi ve kurumlara 3 şekilde verilir: Okul tanıma başvurusu, elden, mail ya da faksla yapıldığından yarım günlük bir işlemdir; sabah verilen/gönderilen dilekçeler saat 13.30’da teslim edilir, öğleden sonra verilen/gönderilen dilekçeler bir sonraki gün sabah saat 08.30’da teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde teslim edilir.

1) ELDEN YA DA POSTA: Tanıma bilgisi istenen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

2) FAKS: Tanıma bilgisi istenen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri içeren bir dilekçeyi 0 312 266 50 60 numaralı faksa göndererek Yatay Geçiş Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna geçmek isteyen adayların başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca ilgili Üniversite tarafından değerlendirilmektedir. Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen adaylara öncelikle YÖK Denklik Birimi’nden yatay geçiş için okul tanıma bilgisi verilir. Aday bu yazı ile ilgili üniversiteye başvurur. Yatay geçiş için okul tanıma işlemleri, Denklik Birimi Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine getirilir. Yatay Geçiş için okul tanıma bilgisi, 2 şekilde verilir: Yatay geçiş için okul tanıma başvurusu, elden, mail ya da faksla yapıldığından yarım günlük bir işlemdir; sabah verilen dilekçeler saat 13.30’da teslim edilir, öğleden sonra verilen dilekçeler bir sonraki gün sabah saat 08.30’da teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde teslim edilir.

1) ELDEN ya da POSTA: Yurtdışında eğitim görülen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri ve yatay geçiş talebini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

2) FAKS: Yurtdışında eğitim görülen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri ve yatay geçiş talebini içeren bir dilekçeyi 0 312 266 50 60 numaralı faksa göndererek (Faksla gönderilen dilekçelerin resmi cevabı, kişinin adresine postalanır. Aciliyet durumlarında yatay geçiş için okul tanıma bilgisi cevabı faksla gönderilebilir, bu tür durumlarda lütfen gönderilmesini istediğiniz faks numarasını ayrıca belirtiniz.) Askerlik ya da İş Başvuruları Durumunda Eğitimini yurtdışında tamamlayarak ön lisans, lisans ya da yüksek lisans diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan adayların askerlik tecili ya da iş başvurusu için, YÖK Denklik Birimi tarafından verilen “İşlemler Devam Ediyor” ya da “Öğrenim Durumu” yazısı gereklidir. – İşlemler Devam Ediyor yazısı, ilk başvuru anında Denklik Müracaat Ofisi tarafından adaya verilir (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz). – Öğrenim Durumu yazısı, denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan adaylara talep edilmesi durumunda Değerlendirme Uzmanı tarafından verilir. (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz). Öğrenim Durumu yazısı, kişi ve kurumlara 2 şekilde verilir: Öğrenim Durumu yazısı başvurusu, elden ya da faksla yapıldığında yarım günlük bir işlemdir; sabah verilen/gönderilen dilekçeler saat 13.30’da teslim edilir, öğleden sonra verilen/gönderilen dilekçeler bir sonraki gün sabah saat 08.30’da teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde teslim edilir.

1) POSTA: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

2) FAKS: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi 0 312 266 50 60 numaralı faksa göndererek. (Faksla gönderilen dilekçelerin resmi cevabı, kişinin adresine postalanır. Aciliyet durumlarında öğrenim durumu belgesi faksla gönderilebilir, bu tür durumlarda lütfen gönderilmesini istediğiniz faks numarasını ayrıca belirtiniz.) UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenen öğrenim durumu belgeleri SADECE elden ya da posta ile teslim edilir. TC kimlik numarası bulunmayan dilekçeler için öğrenim durumu belgesi hazırlanmaz, (Askerlik Şubeleri talebi doğrultusunda) öğrenim durumu belgesinde TC kimlik numarası belirtmek zorunludur. Denklik Başvurusu Diploma Denklik başvuruları ilk olarak online sistem üzerinden alınmaktadır. Adayların Denklik Başvuru Sistemine geçerli bir e-posta adresiyle üye olmaları ve denklik başvuru formunu doldurarak, imzalı çıktısıyla istenilen belgeleri elden ya da posta yoluyla Denklik Birimi’ne göndermeleri gerekmektedir. Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Denklik başvurusunda istenilen evraklar, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Yabancı Uyruklu olması durumunda değişmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de bir başka ülkenin vatandaşlığına sahip kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarından istenilen belgeler ile başvurularını yapabilirler. Denklik Belgesi İçin

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarından İstenilenler

1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.

2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler Denklik Belgesi İçin

Yabancı Uyruklulardan İstenilenler

1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.

2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler Uyarılar

1) Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup, onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

2) Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler Denklik Başvuru sisteminden başvuru sahibine bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir. Not: Denklik işlemlerine ilişkin gerekli tüm bilgiler bu metinde mevcuttur, lütfen metnin tamamını okumadan başvuru işlemine başlamayın.

Diploma Denklik Başvuru Formu

diploma-denklik-formu

 

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.