Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğü Oluşturulma Tasarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğü Oluşturulma Tasarısı

TBMM Başkanlığı’na sunulan Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı’na göre, Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun görevlendirdiği memurlar tarafından denetlenecek.
Tasarı, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işveren ve yabancı işçiler için yaptırımları da düzenleniyor. Buna göre, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya asgari ücretin üçte biri, yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için asgari ücretin üçte biri oranında ceza uygulanacak.
Türkiye’de yabancı çalışma izni olmadan bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya asgari ücretin iki katı, bağımsız çalışan yabancıya asgari ücretin dört katı, bu şekilde yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için asgari ücretin beş katı ceza verilecek.
Bu durumların tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanacak. Para cezaları genel bütçeye kaydedilecek.
Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek. İşveren, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorunda olacak.
Yabancı çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport ya da pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden 60 gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, bu kanun kapsamındaki hususlara ilişkin bilgi ve belge talep edebilecek.
Yabancıların çalışma izni muafiyetlerinin başvuru, süre, şart ve türlerine ilişkin hususlar ile talep edilecek bilgi ve belgelerle ilgili konulara ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının müşterek çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek.

 

Yorum yapın

4 + 16 =

Ankara Danışmanlık