Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Ev Hizmetlisi Yabancılar İle İlgili Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Ev Hizmetlisi Yabancılar İle İlgili Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) Bakanı Faruk Çelik uluslararası örgütün çalışmasının TBMM’nin uygun bulunması halinde ev işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili hükümlerin iç hukuka aktarılacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, ev işçilerinin kayıt altına alınması ve sosyal güvenceden yararlanabilmesi için ne yapıldığını sordu. Çelebi, Bakan Çelik’e Ev işinin ve ev işçiliğinin yasalar nezdinde tanınmasının, çalışma saatleri, dinlenme saatleri, fazla mesai, yıllık izin, ücret gibi konularda diğer işçilerle aynı haklardan yararlanmasını sağlayacak 189 nolu Ev İşçileri Sözleşmesini uygulamayı düşünüyor musunuz? sorusunu yöneltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sözleşmenin Hiçbir Ülke Tarafından Onaylanmadığını Söyledi

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) Bakanı Faruk Çelik, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün 189 sayılı Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Sözleşmesinin henüz yasal süreç (en az iki üye ülke tarafından onaylanmasını takip eden on iki aylık süre) tamamlanmadığından yürürlüğe girmediği gibi bugün itibarıyla hiçbir üye ülke tarafından da henüz onaylanmadığını bildirdi.

Çalışma Bakanı, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün 189 sayılı Sözleşmesinin TBMM tarafından onaylanmasının uygun bulunması halinde ev işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili hükümlerin iç hukuka aktarılacağına işaret etti.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Kapsam Dışı

Bakan Çelik, iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma Şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanunu’nda ev hizmetlerinde çalışanların kapsam dışında bırakıldığını belirtti. Çalışma Bakanı, şöyle dedi:

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde; Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli çalışanlar hariç) sigortalı sayılmamış olup, sürekli ve ücretle çalışanlar ise 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Söz konusu hüküm gereğince 30 iş gününden fazla süren işler sürekli iş olarak değerlendirilmektir.

Bu durumda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ay içinde 30 gün süreyle çalışabilecekleri gibi işin niteliği nedeniyle yarı zamanlı çalışabilmeleri mümkün olduğundan her ay belirli gün sayısı üzerinden de çalışabilmektedirler.“

Çalışma Bakanı, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Ev İşlerinde Çalışan Yabancılar İçin Çalışma İzni

Çalışma Bakanı, ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların da 4817 sayılı kanunla çalışma izin prosedürü içerisine alındığını, bu kişiler için takip ve denetim mekanizması geliştirildiğini açıkladı.

Bakan Çelik, Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara yasal asgari ücretin altında olmamak üzere ücret ödenmesinin zorunlu olup, çalışma izni verilen yabancıların ayrıca sosyal güvenlik sisteme de dahil edildiğini söyledi.

Ev İşlerine Sendikal Hak

Ev hizmetlerinde çalışanların herhangi bir işverene bağlı iş sözleşmesi kapsamında çalışmaları halinde iş kolu esasına göre sendika kurmaları ve söz konusu sendikalara üye olmalarının mümkün olduğunu belirten Çelik, “Ancak söz konusu sendikaların toplu iş sözleşmesi imzalayabilmeleri için baraj koşullarını yerine getirmiş olmaları gerekir” dedi.

Çalışma izni almak için

Yabancı Çalışma İzni Ev Hizmetlisi

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık