Bölgesel Yatırım Teşvikler

BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLER

Bölgesel Teşvikler

– Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2/A listede yer alması gerekmektedir.
– Gümrük vergisi muafiyeti,
– KDV istisnası,
– Vergi indirimi,
– Sigorta primi işveren hissesi desteği,
– Yatırım yeri tahsisi,
– Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6. bölgeler),
– Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölge),
– Sigorta primi desteği (6 ncı bölge).
Yatırım Teşvik Belgesi ile büyük ölçekli yatırımlar ve teşvik primleri:

– Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için, asgari yatırım tutarı ve sektör itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 3 listede yer alması gerekmektedir.
– Gümrük vergisi muafiyeti,
– KDV istisnası,
– Vergi indirimi,
– Sigorta primi işveren hissesi desteği,
– Yatırım yeri tahsisi,
– Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),
– Sigorta primi desteği (6. bölge).
Yatırım teşvik belgesi stratejik yatırımlar ve teşvik primleri:

1- Bu destek unsurlarından yararlanabilmek için,3305 sayılı kararname nin 8.maddesindeki kıstaslarını sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılır.
2- Gümrük vergisi muafiyeti,
3- KDV istisnası,
4- Vergi indirimi,
5- Sigorta primi işveren hissesi desteği,
6- Yatırım yeri tahsisi,
7- Faiz desteği,
8- KDV iadesi,
9- Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölge),
10- Sigorta primi desteği (6. bölge).

bölgesel yatırım teşvikler

Yatirim Tesvik

Yorum yapın

seven − six =

Ankara Danışmanlık