Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen Teşvik Paketi’ni açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen Teşvik Paketi’ni açıkladı

İşte yeni  teşvik paketinin tüm ayrıntıları;

Başbakan Recep tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen Teşvik Paketi’ni açıkladı. Başbakan Erdoğan Teşvik Paketi  açıklamasında şunları kaydetti; Başbakan Erdoğan: Esasen, ekonomideki büyümenin  ekonominin geldiği noktanın görülmesi açısından önem arz ediyor. Özel sektörün  yatırımları da 43 milyar liradan 235 milyar liraya yükseldi. Yatırımlardaki bu  ciddi artış 9 yıldır Türkiye’ye hakim olan güven ve istikrarın göstergesidir.  Güven var istikrar var. Aldığımız kararların arkasında duruyoruz. Bu 9 yıllık  süreçte uygulamaya koyduğumuz teşviklerde  yatırımların bu oranda artmasına katkı sağladık. Biz belli bölgelerde belli  zümrelere değil tüm bölgeye hitap edecek teşvik anlayışını takip ettik. Suistimal edilemisen de müsamaha göstermedik. hilas son  dakika Yeni ihtiyaçları, yeni şartları özellikle gözettik. Küresel ekonomideki  gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri  yeniledik. Sürekli müteyakkuz olduk, yeni gelişmelere uyum sağladık. Bugün  açıklayacağımız teşvik sistemi  de yeni şartların, yeni gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir teşvik sistemidir. Yüzde 8,5 gibi rekor bir seviyede büyüyen, krizde ihracatını  arttıran, işsizliği düşüren sağlam bir ekonomi için hazırlanmış bir teşvik sistemini bugün açıklıyoruz.

2009 Yılında uygulamaya koyduğumuz teşvik sisteminde çok ciddi başarı kaydettik. Ogün ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştık.  Temmuz 2009’dan bu yana kadar mevcut uygulama kapsamında 11 bin 300 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında 157 milyar lira tutarında yatırım ve yeni  istihdamlar öngörüldü. 2009 Yılında uyğgulamaya koyduğumuz mevcut sistem 2006  yılındaki sisteme göre belge sayısı itibari ile yüzde 17, sabit yatırım tutarı  itibari ile de yüzde 73 oranında artışa vesile oldu. Mevcut sistem bir öncekine  göre 3. bölgede sabit yatırımlar yüzde 70, dördüncü bölgede yüzde 72 artış  göstermiştir. Aynı şekilde istihdam tutarlarının 3. bölgede yüzde 10, 4. bölgede  yüzde 70 arttığı görülmektedir. Sistemin yapısını temeel olarak önümüzdeki  dönemde de koruyoruz. Hükümet olarak, ihlassondakika 2023 yılına ilişkin önemli  hedeflerimiz var. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2  trilyon lira milli gelirle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yerimizi alak  istiyoruz. Ekonomi bakanlığını tesis ettik. Daha önce Ekonomi Bakanlığı  başbakanlığa bağlı, devlet bakanlığı şeklindeydi. Ama şimdi kendi bütçesi,  kurumsal yapısı olan ve kendi iradesini kullanabilecek noktaya gelmiştir. Bu  değişimin ardından Ekonomi Bakanlığı’mız hızla yeni teşvik sistemi üzerinde çalışmalarını başlattı. TOBB başta olmak üzere pek çok  o6dalarla, bireysel yatırımcılarla yoğun istişarelerde bulunuyor. İlgili  bakanlığımız yeni sistem üzerinde koordineli çalıştılar. Şimdi sizlere yeni teşvik sisteminin temel hedeflerini açıklamak istiylorum.

öncelikle bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla  ara malı ve ürünlerin ülkemizde üretiminin arttırılmasını hedefliyoruz. Bölgesel  gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini, kümelenme faaliyetlerinin özellikle  desteklenmesi, teknolojik dönüşümü sağlayacak.

1 – Genel Teşvik uygulamaları,

2 – Bölgesel teşvik uygulamaları,

3 – Büyük ölçekli yatırımların teşviki,

4  – Stratejik ölçekli yatırımların teşviki.

Yeni teşvik sistemi ile, sanayimizin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik  yatırımları özellikle destekleyeceğiz. Böylelikle ithal etmek zorunda kaldığımız  malları ülkemizde üretilmesini teşvik edeceğiz. Bunun nerede yapılacağına yatırımcı karar verecek. Aynı koşullarla  desteklenecektir.  Yeni teşvik sistemi ile stratejik yatırımlara şu destekleri sunuyoruz.

1 – Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi  muafiyeti,

2 – Makina ve teçhizat için KDV,

3 – Yatırımı tamamlaması müteakiben 7 yıl boyunca sigorta primi  işveren desteği,

4 – Yapılan yatırım için vergi indirimi,

5 – Yatırımcıların kullanacağı yatırım kredileri için 50  milyonliraya ulaşan faiz desteği,

6 – Asgari 500 milyon tutuarındaki bina inşaat harcamaları için  kdv iadesi,

İlk defa uygulamaya koyacağımız KDV iadesi desteği ile  yatırımcıların yükünü hafifletmiş olacağız. Şunun altını çizmek istiyorum.  Stratejik yatırımların birazdan açıklayacağım 6. bölgede yapılması durumunda, ek  olarak işçilerin maaşları üzerinden hesaplanan gelir stopajı konusunda da destek  vereceğiz.

Yeni sistemde bazı lokomotif şirketleri de destekliyoruz.  Eczacılık ürünleri olan ilaçlar ile kan ürünlerine yönelik yatırımların yaatırım  yeri dikkate alınmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.  Eğitim yatırımlarını da öncelikli olarak destekliyoruz. Özel sektör tarafından  gerçekleştirilecek olan ilk orta ve lise eğitim yatırımları hangi ilde yapılırsa  yapılsın 5 bölge desteklerinden yararlanacaktır. Deniz ve demiryolu ile yaplacak  yatırımları, turizm yatırımları da aynı şekilde nerede olursa olsun 5. bölge  destekklerinden yararlanabilecektir. İhlas son dakika yeni sistemle  uyguladığımız bölgesel teşviki  arttırmayı planlıyoruz. Araştırma Geliştirme projelerinin de katkısıyla üreim ve  ihracatın artacağına inanıyoruz. Bölgesel haritayı yeniden ele aldık. Kalkınma  bakanlığımız, illerin ve bölgelerin sosyo ekonomik sıralaması araştırılması  çalışmasını yeniledi. Böylece illerimizi sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine  göre 6 ayrı bölgede sınıflandırdık. Hem harita üzerinde hem liste halinde  illerimizin hangi bölgede yer aldığını görüyorsunuz. böylleece bu yeni teşvik uygulamasında bölgesel teşvik yerine  il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiyoruz. İllerin bölgesel dağılımdaki yerleri, altını çiziyorum.  Daha sonra TÜİK’in periyodik çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler  kapsamında gözden geçirilecek bir değişim varsa bölgelerin yerleri ona göre  değişecektir. Yani bu sabit değil, değişkendir. Sınıf atlayacaktır belki  düşecektir. Eğer yatırım OSB’de yapılıyorsa aynı sektörde faaliyet gösteren 5  yatırımcı biraraya gelip yatırım yapıyorsa, o zaman yatırımcı bir alt bölgede  uygulanan oran ve sürelerden yararlanacaktır. Örneğin, çorum 4. bölgede  bulunuyor. Eğer yatırımcı Çorum’da yatırımcı yaparsa 5. bölgenin imkanlarından  yararlanacak. Yeni sistemde az gelişmiş illerimizde yapılacak yatırımları daha  avantajlı şekilde destekleyeceğiz. Bu illerde yatırım yapacak olanların  ödemeleri gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tutarı 10 yıl  süreyle yatırımların OSB’de yapılması halinde 12 yıl süreyle devlet tarafından  karşılaanacaktır.

Vergi indirimi desteğine de bu bölgede diğer bölgelere nazaran  daha büyük oranda uyguluyoruz. 6. Bölgede yatırım yapacak firmalarımız OSB’de  yaptığı zaman yüzde 50-55 oranında vergi ödeme yükümlülüğünden muaf  tutulacaktır. Bu bölgedeki yatırımlara finansman sağlamış oluyoruz.

Sigorta primi işveren hissesinin destek süresini bölgeler  olarak yeniden belirledik.  Örneğin 6. bölgede 31 Aralık 2013 yılına kadar  başlayacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl boyunca uygulanacak, bundan  sonarik süreçte baylayanlarda ise 7 yıl olacak. Bu yeni düzenleme değişen  oranlarda uygulanacak ve birinci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacaktır.  3-4-5-6. bölgelerde uygulanacak faizleri de arttırıyoruz. Son derece kapsamlı ve  son derece kapsayıcı taleplere ihtiyaçlara cevap veren bir teşvik sistemini getiriyoruz. Yeni teşvik sistemi 1 Ocak 2012 tarihinden itibarengeçerli olmak üzere uygulamaya  konulacaktır. Ben genel hatlarını özetini aktardım, Yarın Sayın Zafer Çağlayan  sistemin tüm detaylarını açıklayacak. 2023’e yürüyen bir ülke olarak bu teşvik sistemi  Türkiye’yi çok farklı boyuta taşıyacaktır. Önceki teşvik uygulamalarında olduğu gibi bunda da inşallah hedeflerimizi tutturacağız.  Bölgeler arasındaki iller arasındaki gelişmişlik farklarını bu sistemle daha iyi  göreceğiz. Yani batı doğu arasındaki farklılık, kuzey güney arasındaki farklılık  giderilmiş olacak. Biraz önce sizlere illerimizin sosyo ekonomik durumlarını  gösteren bir harita gösterdim. hilas son dakika illerimizin bir kısmı  kahverengine boyanmış duurmda. Burada elbette sanayicinin, devletin,  yatırımcının ihmali var. Ama özellikle son 9,5 yıl boyunca bu durumun  değişmesinin önündeki en büyük engelin de terör olduğunu belirtmek isterim.  inanıyorum ki terör olmasa bu bölge süratle sıçrayacaktır. Ama terör örgütü  acımasız olarak bölgesine bölge insanına ihanet etmektedir. Bölgede yatırım  yapılmaması, bölgenin sorunlarının çözülmemesi için terör örgütü elinden geleni  yapıyor. Hükümet olarak tüm bu engelleri aşıyoruz, aşacağız. Okullarla en modern  hastanelerle havaalanları ile duble yollarla bölgenin çehresini hızla  değiştiriyoruz. Bu değişim saedce hükümetin ve devletin girişimleri ile nihai  başarıya ulaşmaz. Özel sektörün muhakkak bölgeye girmesi, fedakarlıkta bulunması  hem bölgenin imkanlarından yararlanması hem de bölgeye katkı sağlaması  gerekmektedir. Bölgede yatırım yapılmasını çok çok önemsiyorum. Ülkenin bir  tarafı yoksulluk içerisindeyken diğer tarafı kalkınamaz. Biz şuanda bildiğiniz  gibi ta Hakkari Yüksekova’ya havaalanı yapıyoruz. Aynı şekilde Şırnak’ta  havalanı yapıyoruz. Buraların da standartlarını yükseltelim.

Ben bu yeni teşvik sisteminin ülkemize, halkımıza, yatırımcılarımıza ve tüm girişimcilerimize  hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu  teşvik paketinin hazırlanmasında destek veren STK’lara ve yatırımcılara da teşekkür  ediyorum.

HEDEFLENEN YILLIK YATIRIM TUTARI NEDİR?

Bizim burada herhangi bir nekadar olur veya ne kadar olursa  bunu orada keseriz durdururuz gibi bunu belirlemek mümkün değil. Bu desteği  sürdüreceğiz ve sürdürmeye devam edeceğiz nereye kadar 2013 yılına kadar. Bunu  farklı birşey olarak ifade edeyim. Bu bir gücün de ifadesidir. Bu gücü biz adeta  bir kampanyaya çevirerek böyle bir süreci başlatmış oluyoruz.

Diğer bir konu enerji üzerinde biz o desteği vereceğiz. Bizim  daha önceki teşviklerde  enerjiye yönelik desteğimiz olmamıştır. Kalkıp da enerjinin kendisine değil  yapılan yatırıma destek vereceğiz.

STRATEJİK YATIRIMLARI SAYDIĞINIZDA ENERJİYİ GÖREMEDİM.  STRATEJİK YATIRIMLARDA BELİRLİ BÜYÜKLÜKLERE GÖRE TARİF ETTİNİZ. NEDİR BU  BÜYÜKLÜK DURUMU? TUNCELİ’NİN 5. BÖLGEDE OLDUĞUNU GÖRDÜK YANLIŞ GÖRMEDİYSEM BUNU  NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Tunceli dışarda mı bırakıldı veya burada yokmu ifadesi var veya  neden 5. bölgede. Hiçbir il için özel bir kriterimiz  lmamıştır. Tamamen 61  farklı kriter üzerinden illerin sıralaması yapılmıştır. Bu TÜİK’in elindeki 61  ayrı kriter. Yani filancanın falancanın tesiri gibi bir durum söz konusu değil.  Bölgeler buna göre belirlenmiştir. Tunceli de bu kapsamda 5. bölgede yerini  almıştır. hiçbir il için özel yöntem kullanmadığımızın ötesinde de sadece  ekonomik değildir kriterler burada sosyal göstergeler de önemli rol oynamıştır.  5. Bölgede de 6. bölge gibi yüksek oranda  teşvik alacak  bir bölgedir.

ULUSLARARASI KRİZ ORTAMINDAKİ BU TEŞVİK PAKETİNDE HEDEF  NEDİR? 2009 YILINDAKİ TEŞVİK PAKETİNİ SİZCE EGALE EDECEK OLAN HEDEFLER  NELERDİR?

50 Milyon lirayı aşmak bu çok önemli. Bir de yüzde 40 KDV  üretecek tesis. Bu stratejik yatırımlara yönelik bir adımdır. Bunu da bu şekilde  bilmemiz gerekiyor. Bize bunu getirmesi lazım. Yüzde 40 KDV’yi sağlayacak ki  buna göre bu desteği alma hakkı kazanmış olsun. Büyük yatırımlarda hedefler  nelerdir?  Yatırım teşviki olduğu  için burada bizler bunun maliyet hesaplarını vesairesini bunları ülkemizin  kalkınmasında ‘boksa girerken yumruk sayılmaz gibi’ bir atasözümüz var. Biöz  burada neticeyi alacağız. Böyle büyük yatırımların Türkiye’ye gelmesi ucu açık  projelerimizdir. Bu projelerde de bu neticeyi alacağız ve önemli olan bizim cari  açığımızı minimize etmek olduğu için de zaten burada stratejik yatırımlarda biz  ne yapıyoruz bu enerjiye desteği veriyoruz. Buna bölyle bakacağız, böyle  bileceğiz.

Bizim hükümet olarak devlet olarak 6. bölgede teşvik edici  alt yapı projelerimiz devam ediyor. Bütün Türkiye’deki şuanda 6 bölge iller  bazında, diğer bakan arkadaşlarım bu işte süerci tanım kampanyası ile  sürdürecekler, STK’lar ile bu sürdürülecek, TOBB ile birlikte diğer ticaret  odaları, sanayi odaları ile beraber bu çalışmaları sürdüreceğiz. Ve şahsıma  bağlı olan Yatırım Destek Ajansı gerek içerde ve gerekse yurt dışında bu  çalışmalar yoğun şekilde sürdürülecektir. Bu çalışmalar yurt içi ve yurt dışı  olmak üzere sürdürülecektir.

YENİ TEŞVİK PAKETİ 1 OCAK’TAN SONRA YAPILAN  YATIRIMLARDA GEÇERLİ OLACAKTIR DEDİNİZ. BUNDAN ÖNCEKİLER İÇİN HAZİRAN AYI  DEMİŞTİNİZ. ŞİMDİ HANGİSİ GEÇERLİ?

BÖLGEDEKİ İŞADAMLARI VE BÖLGE GİRİŞİMCİLERİNİN YATIRIM  YAPMASINA ÖNEM VERDİĞİNİZİ SÖYLEDİNİZ. BU KAPSAMDA NELER YAPACAKSINIZ? BU  SİSTEMİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA NASIL TANITACAKSINIZ?

TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA TEŞVİKLERİN YER  ALMADIĞINI GÖRDÜK. BU KONUDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Burada tabi üretime yönelik yatırım tesisleri kurulmaları  halinde ona destek bu kapsamda var. Ayrıca bizim bakanlığımızın hayvancılık  konusunda desteklemeye devam edeceğiz. Tarımsal yatırımlar da teşvik edilecek  ama bizim Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın zaten yapmış olduğu teşvikler var.

BİR ÖNCEKİ TEŞVİK SONUÇLARINI AÇIKLARKEN 4 VE 3  BÖLGEDEKİ ARTIŞLARI YÜZDE 33 OLARAK VERMİŞTİNİZ. YATIRIM OLARAK BU BÖLGELERDEKİ  ARTIŞ YÜZDE KAÇTIR? BU TEŞVİKLERİN CARİ AÇIK NOKTASINDA NASIL BİR DÖNÜŞÜ OLDU?  HER İLKOKUL VEYA OKUL YAPMAS İSTEYEN BU TEŞVİKTEN YARARLANACAK MI YOKSA OKUL  SAYISINDA SINIR OLACAK MI? ÖNCEKİ DÖNEMDE HERKES  UN FABRİKASI AÇMIŞTI BU  DURUMDA HERKES OKUL YATIRIMI YAPARSA ATIL BİR YATIRIM OLMAZ MI?

Sabit yatırımlar konusu her ilk okul her ortaokul yapılırsa  atıl yatırıma dönüşmez mi? Bütün bunların hepsi aslında devlet olarak hükümet  olarak bizim çok acil bir süreç içerisinde yapamayacağımız yatırımı gidermenin  projeleridir. Şuanda biz diyelim ki 1 yıl içinde belli miktarda ilk okul orta  okul yapacaksak hele hele 4+4+4 ile yeni adım atacaksak böyle bir teşvik ile  girişimci bu tür okulları yaptığı andan itibaren bizim onlara vereceğimiz  destekle açığımızı kapatma imkanı bulacağız. Yatırımın kendisi üzerinde bizzat  bulunmayacak, yatırımcıya bu adımı atma imkanı vereceğiz. Bu bir devrimdir ve  ilk defa böylebir uygulama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış olacak.

Fazlalık gibi durum söz konusu olursa 2013 bu işin sonudur. Bu  noktada elimizi kolumuzu bağlayan birşey yok.

STRATEJİK YATIRIMLARIN HANGİ İLDE YAPILIRSA YAPILSIN  AYNI ORANDA DESTEKLENECEĞİNİ SÖYLEDİNİZ. BU DURUM LOJİSTİK ANLAMDA DAHA  AVANTAJLI İLLERİ DEZAVANTAJA ÇEVİRMEZ Mİ? NE KADARLIK BİR GELİRDEN VAZGEÇİLEN  BİR DÜZENLEME BU?

Biz burada başarılı olmamız gerekiyor ki cari açığı aşağı  çekelim. Geldi ben Kocaeli’nde İstanbul’da yapmak istiyorum dedi buyursun  yapsın. YLeter ki stratejik bir yatırımı yapsın. Biz ona bu desteği verirken  cari açık da ülkenin lehine olmuş olacak. Stratejik yatırım 6. bölgede olursa  daha fazla süreli onlar da destek almış olacaklar. Bizim için önemli değil biz  onu destekleriz. Bunlar ülkemiz için çok önemli adımlar.

Burada çok önemli bir adım daha geliyor. 6. Bölgede yatırım  yapan, SSK işveren ve içşi payından kurtuluyor, Gelir vergisi stopajından  kurtuluyor. Asgari ücretle toplam maliyeti işgücünü satın almış oluyor. Herşeyi  burada artıları devlet bizzat üstlenmiş oluyor ve işverene sadece asgari ücret  kalmış oluyor net olarak.

Detaylarını daha sonra Ekonomi Bakanımızdan dinleyeceksiniz.  Hayırlı olsun…   İşte en fazla teşvik verilecek olan en az gelişmiş 6. bölge kapsamındaki iller

* Ağrı * Ardahan * Batman * Bingöl * Bitlis *  Diyarbakır * Hakkari * Iğdır * Kars * Mardin * Muş *  Siirt * Şanlıurfa * Şırnak * Van

Yatırım Teşvik belgesi almak için

Yorum yapın

4 + six =

Ankara Danışmanlık