Aylık Arşiv: Nisan 2018

Yabancı Çalışma İzni Kilit Personel Tanımı

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ KİLİT PERSONEL TANIMI

Türkiye’de çalışacak yabancının kilit personel sayılabilmesi için aşağıda şartların en az birini sağlaması gerekmektedir.

Kilit Personel Nedir?

Yabancı çalışma izni kilit personel.

Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personel “Kilit Personel” olarak adlandırılır ve yabancı çalışma izni için Bakanlık tarafından öyle kabul edilir.

1 – Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,

2 – Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,

3 – Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,

4 – Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

birimlerinden en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi ifade eder.

Kilit personel yabancı çalışma izni kriterlerini sağlayanlar çalışma izni başvurusu yapıp izin alabilirler.

Yabancı Çalışma İzni Yönetmeliğinin Amacı

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ YÖNTMELİĞİNİN AMACI

Bildiğiniz üzere yabancı çalışma iznini ülkemiz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vermektedir. Verilen bu yabancı çalışma izinlerinin de bir amacı var. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yabancı çalışma izninin amacı nedir?

 

 

Ülkemiz de çalışmak isteyen veya yabancı çalıştırmak isteyenlerin çalışma izni prosedürlerini uygulamak ve aynı zamanda.

Yabancı çalışma izni yönetmeliğinin amacı; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında,
– Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi,
Yabancı çalışma izni sınırlandırılması,
– Yabancı çalışma izni iptali,
– Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yabancı çalışma izni kriterlerini sağlayan kişiler çalışma izni almak için başvuru yapabilirler.