2018 Yatırım Teşvik Belgesi Kararname Değişikliği

2018 Yatırım Teşvik Belgesi Kararname Değişikliği

2018 yılı yatırım teşvik belgesi kararname değişikliği aşağıdadır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik (2017/11133)*

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

– a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

MADDE 2- Aynı Kararın 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

– (4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları” başlıklı tablosunda İstanbul Milin yer aldığı satıra “37” sektör numarası ilave edilmiş, aynı tablonun 2 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4 ve 6 numaralı dipnotları ile 10 numaralı dipnotunun (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

– 4- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.

– 6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

– ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).

MADDE 4- Aynı Kararın EK-3 sayılı ve “Büyük ölçekli yatırımlar” başlıklı ekinin 3 numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve 200 Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yatırım Teşvik Belgesi 2018 yılı değişiklikleri konusunda bilgilenmek isteyenler için duyurulur.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni bir teşvik paketi geldi. Havacılık sektöründeki yatırımlara önem veren hükümet, bu alandaki teşvik değişikliğini uygulamaya koydu.

Havacılık sektörüne verilen önem gerçekleştirilen teşviklerle de destekleniyor. Bakanlar Kurulu’nda alınan karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren karar ile yapılan değişiklik ile havacılık üzerine yapılan yatırımların yanında bir de bazı tarım ürünlerine bölgesel yatırım teşvikleri geldi.

Yapılan bu değişiklik ile yatırımcıların yararına önemli düzenlemeler uygulanmaya başladı. Havacılık sektöründeki firmalar arası rekabet ve sektörün büyümesinin desteklenmesinin arttırılabilmesi için havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yatırımların arasında öncelikli yatırım olarak dahil edildi.

Üçüncü Havalimanı İhtiyacı Artıracak!
Önümüzdeki yıl tamamlanacak olan 3. Havalimanının devreye girmesinin ardından uçak sektörü daha da önemli bir hale gelecek ve bu alandaki yatırımlar daha önem kazanacak. Uçak bakım onarım hizmetlerine olan ihtiyaç ise daha da artacak. Bu sebeple burada gerçekleştirilecek hava taşıtları ve hava taşıtlarının motorlarının bakım ve onarımına yönelik yatırımların bölgesel olarak verilen teşvik tedbirlerinden yararlandırılması sağlandı.

Son yıllarda büyük gelişme gösteren havacılık sektörünün büyüme hızına uyum sağlamak için ayrıca sektörde oluşan talebi karşılamak için asgari olarak belirlenen 5 milyon lira tutarındaki havalimanının bölgesel desteklerden yararlandırılmasına yönelik düzenlemelerde bulunuldu.

Bunların yanında alınan kararlar doğrultusunda ek olarak havalimanlarının uzantısı olarak faaliyet göstermek için kurulmuş yer hizmetleri şirketlerine de ayrıca destek verileceği bildirildi.

Gelişen havacılık sektörü, gelişmesinin yanında yan dallarını da geliştiriyor. Bu yüzden de birçok yan dalda teşviklerle destekleniyor.

Call Now Button