2017 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

OCAK – 2017

 • 2017 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Genel Karakteristikleri
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Bölgelere Göre Dağılımı
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Mahiyetlerine Göre Dağılımı
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Sektörlere Göre Dağılımı
 • Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Türlerine Göre Dağılımı
 • 2012/3305 Sayılı Karar Dönemindeki Birikimli Gelişmeler (20.06.2012 – 31.01.2017)
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

OCAK 2017 VERİLERİ
2017 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri
Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri: 2017 yılı Ocak ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 8 milyar TL olan 528 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 17.827 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak ayında düzenlenen 528 adet Yatırım Teşvik Belgesi nin 510 adedi yerli firmalar, 18 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,9 milyar TL’dir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı 2017 yılı Ocak ayında verilen teşvik belgelerinin;
– 158 adedi I. bölgede,
– 107 adedi II. bölgede,
– 61 adedi III. bölgede,
– 106 adedi IV. bölgede,
– 45 adedi V. bölgede,
– 50 adedi VI. bölge,
– 1 adedi ise muhtelif bölgelerdedir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 4,3 milyar TL’si I. Bölgede, 1,3 milyar TL’si II. Bölgede, 769 milyon TL’si III. Bölgede, 818 milyon TL’si IV. Bölgede, 318 milyon TL’si V. Bölgede, 379 milyon TL’si VI. Bölgede ve 191 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı:
2017 yılı Ocak ayında düzenlenen 528 adet belgenin 410 adedi komple yeni yatırım, 88 adedi tevsi, 30 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 6,7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 967 milyon TL’si tevsi ve 376 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı:
Ocak ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,9 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 2,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 1,5 milyar TL’si Enerji sektöründe, 92 milyon TL’si ise Madencilik sektöründedir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı:
Ocak ayında düzenlenen 528 adet yatırım teşvik belgesi nin 302 adedi Genel, 225 adedi Bölgesel ve 1 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,4 milyar TL’si Genel, 5,6 milyar TL’si Bölgesel ve 92 milyon TL’si ise Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2012/3305 Sayılı Karar Dönemindeki Birikimli Gelişmeler (20.06.2012 – Ocak 2017)
Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması:
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar 21.177 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 20.074 adedi yerli firmalar, 1.103 adedi de
yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 309,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 100 milyar TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması:
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %34, II. Bölge %18, III. Bölge %15, IV. Bölge %12, V. Bölge %10, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,4 pay almıştır.
Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %39, II. Bölgenin payının %16, III. Bölgenin payının %13, IV. Bölgenin payının %10, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %5 ve Muhtelif Bölgelerin payının %11 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması:
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar düzenlenen 21.177 adet teşvik belgesinin 14.046 adedi Komple Yeni Yatırım, 5.255 adedi Tevsi ve 1.876 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 409,5 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 275,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 100 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım`dır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar düzenlenen 21.177 adet yatırım teşvik belgesi nin 10.937 adedi Bölgesel, 76 adedi Büyük Ölçekli, 10.137 adedi Genel ve 27 adedi ise
Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 409,5 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 173,6 milyar TL’si Bölgesel, 57,2 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 140,4 milyar TL’si Genel iken 38,3 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2017 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 409,5 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 141,1 milyar TL’si İmalat, 137,5 milyar
TL’si Hizmetler, 112,3 milyar TL’si Enerji ve 18,6 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

Call Now Button