1. Sınıf Lokantaların Özellikleri

1. SINIF LOKANTA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oteller hariç artık bu belge verilmiyor.

1--sinif-lokanta-belgesi

Lokantanın Tanımı

Tabldot | alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir.

Lokanta Sınıfları

Lokantalar ikinci ve birinci sınıf olarak sınıflandırılırlar.

1. Sınıf Lokantanın Özellikleri

Birinci sınıf lokantalar; ikinci sınıf lokantalar için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesislerdir:
a) Giriş holü,
b) Servis mahalleri ile bağlantılı ayrı servis girişi,
c) Bankolu vestiyer,
d) Müzik yayını,
e) Havalandırma ve klima sistemi,
f) Mutfakta;
1) Fırın,
2) Yemekleri ve tabakları sıcak saklama teçhizatı,
3) Tatlı ve pasta hazırlık yerleri,
g) Sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeşitlerinden en az beşer adedinin yer aldığı mönü.

1--sinif-lokanta-turizm-belgesi

2. Sınıf Lokantanın Özellikleri

İkinci sınıf lokantalar otel bünyesinde belgelendirilir. Yani 3 yıldızlı otel olmanın gerekliliğidir. Bunun dışında otel bünyesinde faaliyet göstermeyen lokantalara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2. sınıf lokanta turizm işletme belgesi verilmez.

Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetmelik’te belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alınır.

İkinci sınıf lokantalar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar, Aşağıda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste lokantanın işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz.

– Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme ile tefriş ve dekore edilerek aydınlatılması,

– İdare odası,

– Kadın ve erkek için ayrı müşteri tuvaletleri,

– Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvaleti,

– Malzeme deposu,

– Soğuk dolap veya içerden açılabilen soğuk saklama deposu,

– Mutfak;

1) Kuzine,

2) Tesiste verilen yiyecek türlerine uygun hazırlık yerleri,

3) Servis takımları için kapasiteye yeterli bulaşık makinesi,

h) Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj.

1--sinif-lokanta-turizm-ruhsati

Lokantalarda canlı yemek müziği, çevreyi ve müşteriyi rahatsız etmeksizin yapılabilir. Türk mutfağına yönelik hizmet verilmesi halinde Türk kahvesi ve çayı geleneksel usullere uygun hazırlanarak sunulur.

İkinci sınıf lokantaların yemek salonu kapasitesi en az elli kişiliktir. 1. sınıf lokantaların toplam kapasitesi en az 150 kişilik olup en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmesi kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda düzenlenebilir. Salon kapasiteleri, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Salonlar mutfak ile doğrudan bağlantılı veya servis mutfağı bulunacak şekilde düzenlenir. Ancak aynı kattaki salonlar için fonksiyonel düzenleme sağlanması kaydıyla tek bir servis mutfağı veya mutfak bağlantısı yeterli görülebilir. Mutfak için ayrılan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla; ikinci sınıf lokantalarda müşteriye yemek hizmeti verilen salonun yüzde 25’inden daha küçük, birinci sınıf lokantalarda ise, yüzde 25 alan şartı aranmaksızın, elli metrekareden küçük olamaz. Hazırlama, pişirme, servis ofisi, servis bankosu bulaşık bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer alanlar bu alana dahildir.

1. Sınıf Lokanta Turizm Belgesi

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık