TURİZM İŞLETME BELGESİ

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ

 

turizm-isletme-belgesi

TURİZM İŞLETME BELGESİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ NEDİR:

Turizm işletme belgesi Türkiye’de faaliyet gösteren turizm tesislerinin niteliklerine göre turizm tesisinin işletme aşamasın da müracaat edildikten sonra, uygun bulunduğu taktirde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen geçerlilik süresi kontrolörler tarafından yapılan denetlemelere bağlı belgedir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

Aşağıda detaylarını yazdığımız 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve nitelikleri yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Söz konusu nitelikleri taşıyan turizm tesisleri bakanlık tarafından istenilen belgelerle turizm işletme belgesi alma başvurusu yapabilir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ NASIL ALINIR:

Turizm işletme belgesi aşağıda sıralamış olduğumuz belgelerle Turizm Bakanlığı’na müracaat edilerek alınır. Turizm Bakanlığı’na belge müracaatı yapmadan önce istenilen kriterleri sağlamış ve faaliyette olmak gerekir. Henüz işletmeye geçmemiş tesislerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Tesisin açık olduğu tarihi bildirmek, tesis tanıtım raporunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

1 – Tapu 
2 – Kiralıksa Kira Kontratı 
3 – Rapor 
4 – İmza Sirküleri
5 – Ticaret Sicili Gazetesi 
6 – Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
7 – Dilekçe

 

TURİZM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TURİZM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TURİZM BELGESİ TESİS TANITIM RAPORU

TURİZM BELGESİ TESİS TANITIM RAPORU

TURİZM İŞLETME BELGESİ TESİS TANITIM RAPORU NASIL DOLDURULUR:

Tesis adresi yazılırken, eğer iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip bir tesis için başvuruluyorsa mutlaka çalışma ruhsatındaki adres esas alınmalıdır. Eğer henüz çalışma ruhsatı alınmamış numarataj çalışması yapılmamış bir tesis için başvuruda bulunulacaksa, İl, İlçe, Mahalle, Belde, Mevki-i gibi bilgilere yer verilmelidir.

Bu alan yalnızca Turizm Yatırımı ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde doldurulacaktır. Eğer tesis farklı parseller üzerinde yapılacak ise parsellerin bitişik olduğunun ve parseller arası fonksiyonel bağlantı sağlanacağının tesis tanıtım raporunda belirtilmesi gerekir.

Tür ve sınıf bilgisi doldurulurken mutlaka ilgili Yönetmelikteki müstakilen belgelendirilebilen tür ve sınıflardan biri yazılmalıdır. Birden fazla tür ve sınıf için başvuru yapılırken talep edilen iki ayrı tür ve sınıf da buraya ayrı ayrı yazılmalıdır.

turizm_ruhsati_belgesi

Örnek: 5 yıldızlı otel + 5 yıldızlı tatil köyü

Başvuru yapılan tesis Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli bir tesis ise mutlaka belge tarihi ve sayısı bu alana yazılmalıdır. Buraya İşyeri açma ve çalışma ruhsatının ya da tesise ait başka belgelerin tarih sayısı yazılmamalıdır. Tesis Bakanlığımızdan belgesiz ise bu alan boş bırakılmalıdır.

Bu alana belgenin kimin adına düzenlenmesini isteniyorsa (şirket ya da kişi), o yazılmalıdır. Zira bu alana yazılan gerçek yada tüzel kişi adına düzenlenmiş evrakın da başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bu alana gerçek kişi adı yazılıp, zorunlu evrakı şirket adına düzenlenmiş olarak gönderilmesi halinde ilave yazışmalar oluşacağından süreç uzayacaktır. Ya da bu alanda şirket ismi yazılıp, gerçek kişi adına düzenlenmiş zorunlu evrakın başvuru evrakına eklenmesi yine süreci uzatacaktır.

Bu alana talep sahibinin tebligat/yazışma adresinin ve irtibat numarasının yazılması gerekmektedir. Yanlış/eksik yazılan adres ve irtibat numaraları zaman kaybına neden olmaktadır.

Eğer talep sahibi gerçek kişi ise bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

Tesis Tanıtım Raporu Örneği:
25852 sayı, 21.06.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre “Turizm İşletmesi Belgesi” Türk vatandaşı, yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm alanında faaliyet gösteren ticari işletme olan turizm tesislerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme aşamasında verilen belgedir.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BELGESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BELGESİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ TÜRLERİ:

Turizm İşletme Belgesi Alabilecek Tesisler;

– Yeme, İçme, Spor, Özel, Çiftlik, Yüzer Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Temalı Parklar ve Eğlence   Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Eğlence yerleri Turizm İşletme Belgesi
– Sağlık ve Spor Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Termal tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Sağlıklı yaşam tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Yüzme havuzları Turizm Belgesi
– Spor tesisleri Turizm Belgesi
– Golf tesisleri Turizm Belgesi
– Kongre ve Sergi Merkezleri Turizm İşletme Belgesi
– Kongre ve sergi merkezleri Turizm Belgesi
– Rekreasyon Tesisleri Turizm Belgesi
– Eğlence merkezleri Turizm Belgesi
– Temalı parklar Turizm İşletme Belgesi
– Günübirlik tesisleri Turizm Belgesi
– Kış sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri Turizm Belgesi
– Kırsal Turizm Tesisleri Turizm İşletme Belgesi
– Çiftlik evi-köy evi Turizm Belgesi-
– Yayla evi Turizm Belges-i
– Dağ evi Turizm Belgesi
– Özel Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Bileşik Tesisler Turizm İşletme Belgesi
– Turizm kentleri
– Turizm kompleksleri
– Tatil merkezleri
– Zincir tesisler
– Personel eğitimi tesisleri

Diğer Turizm İşletme Belgesi Alabilecek Tesisler;
-Mola noktaları
-Yüzer tesisler
-Tatil siteleri ve villaları

TURİZM BELGESİ NASIL ALINIR

TURİZM BELGESİ NASIL ALINIR

TURİZM BELGELİ TESİSLERİN GENEL NİTELİKLERİ:

– Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi;
– Turistik Tesisler; yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde bu Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun, nitelikli malzeme ile tefriş, dekore edilerek donatılmış mekanlarda gerçekleştirilir. Yapının tamamı belge kapsamında değil ise; belge kapsamı dışındaki yerlerin müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüşü bozmaması ve belgeli kısımlardan ayrılması, turizm işletme belgesi kapsamındaki yerin ise ayrı bir girişinin olması gerekir.

– Bir tesis bünyesinde; bu Yönetmelikte asgari nitelikleri belirlenmiş olan diğer tesis türlerinin bulunması halinde, bu türlerin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır. Genel mahallerde, kadın ve erkek müşteriler için ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma bulunur. Çiftlik evi ve köy evi hariç olmak üzere yıl boyu açık tesisler ile sadece kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. Yeterli kapasitedeki klima sistemleri de bu amaç için kullanılabilir. Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli veya benzeri uygun sistemlerle ısıtılabilir. Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır. Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi yüz yatağın veya yüz kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur.

– Güzellik ve estetik amaçlı düzenlemeler;
Tesis bünyesinde, müşterilere güzellik veya estetik amaçlı hizmetler veren güzellik merkezi veya güzellik salonu bulunması durumunda işletme belgesi aşamasında ilgili idaresinden alınan uygunluk yazısı ile başvurulur.

– Personelin nitelikleri;
Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işveren tarafından alınır ve uygulanır. Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun, özel ve temiz kıyafet giyerler. Doktor ve hemşire hizmeti bulunmayan işletmelerde, ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır.

– Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri;
Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz.

Belgeli tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca istenen her tür bilgiyi ve belgeyi zamanında ibraz etmekle yükümlü olup belge kapasitelerindeki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Onaylı fiyat tarifeleri, müşteri profiline göre belirlenecek dillerde gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur. Konaklama tesisleri, oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir eder. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Fiyat listelerinde şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres, telefon numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilir.

– Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler;
Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur. Tesislerde turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi beşyüz yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor hizmeti bulunur, sürekli hemşire bulundurulur, ayrıca revir düzenlemesi yapılır. Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır.  Tesislerde havuz, yatak odası banyoları gibi ünitelerde termo mineral su, mineralli su, deniz kaynaklı su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amacı olmaksızın kullanılması durumunda, ilgili idaresinden alınan bu kullanımın sakıncalı olmadığına ilişkin yazı ile başvurulur.

– Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alır. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için, belediye sınırları dışında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle bertarafı için gerekli önlemleri alırlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarında kapılar içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ TESİS TÜRLERİ:

Yeme – İçme ve Eğlence Tesisleri
Lokantalar,
Kafeteryalar,
Eğlence Yeri,
Sağlık ve Spor Tesisi
Termal Turizmi,
Sağlıklı Yaşam Tesi,
Yüzme Havuzu,
Spor Tesisi,
Golf Tesisi,
Kongre ve Sergi Merkezi,
Rekreasyon Tesisi,
Eğlence Merkezleri,
Temalı Park,
Günübirlik Tesis,
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri,
Mekanik Tesisler (yüzer tesis)
Kırsal Turizm Tesisleri
Çiftlik Evi-Köy Evi İşletme Belgesi,  Yayla Evi İşletme Belgesi,  Dağ Evi
Özel Tesisler,
Butik Oteller
Bileşik Tesisler
Turizm Kentleri,
Turizm Kompleksleri,
Tatil Merkezleri,
Zincir Tesisler ,
Personel Eğitim Tesisleri

Diğer Tesisler
Mola Noktaları İşletme Belgesi,
Yüzer Tesisler İşletme Belgesi,
Tatil Siteleri ve Villaları

Yat Turizmi Tesisleri
Yat Yatırımı ve İşletmeciliği İşletme Belgesi,
Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği Belgesi

turistik_tesis_belgesi

TURİSTİK TESİS BELGESİ

KONAKLAMA TESİSLERİ TURİZM İŞLETME BELGESİ:

– KONAKLAMA TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ

Konaklama tesislerinde yatak odaları: Yatak odaları; tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat kullanım imkanı verebilecek şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, genel aydınlatma ve gece lambası, tuvalet masası ve aynası, bagaj yeri ve elbise dolabı, oturma yeri veya grubu, perde ve halı gibi tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriş ve dekore edilir. Güvenlik için müşteri yatak odası kapı arkalarında ayrıca sürgü gibi ilave kilit sistemi düzenlenir. Banyolarda duş teknesi, küvet gibi suyun yayılımını engelleyici önlemler alınır. Oteller, butik oteller ve tatil köyleri odalarının tümü suit şeklinde düzenlenebilir. Diğer asli konaklama tesislerinde ise; apart üniteler dışındaki oda sayısının yüzde yirmibeşinden fazla sayıda suit oda yapılamaz. Dört ve beş yıldızlı oteller, butik oteller ile tatil köylerindeki suit odaların tümünde, bir, iki ve üç yıldızlı otellerde ise apart üniteler dışındaki toplam oda sayısının en fazla yüzde yirmibeşi kadar sayıdaki suit oda da içecek ve basit yeme ihtiyacını karşılayabilecek kapsamlı olmayan mutfak nişi düzenlenebilir. Suit odalar, bir adedi oturma bölümü olmak üzere doğal aydınlatmaları bulunan en az iki bölümden oluşur. (Değişik:24/05/2008-26885) Süit odaların yatak kapasitelerinin hesabında, banyo alanı dahil altmış metrekareye kadar olanlar iki yataklı, banyo alanı dahil altmış metrekare üzerinde ve birden fazla yatak odası bulunanlar dört yataklı olarak kabul edilir. Oturma bölümlerinin yatak odası şeklinde düzenlenmesi halinde; suit odalar, aile odası olarak adlandırılır ve belge kapasitesinde belirtilir, bu durumda mutfak nişi düzenlemesi yapılamaz. Aile odalarında banyo hariç; on metrekareye kadar olan odalar tek, daha büyük olanlar ise iki yataklı olarak düzenlenir. Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz. Ancak, eğim dolayısıyla taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal ışık alan katlar bu hükmün dışındadır. Yatak odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müşteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı iki metreden, alanı ise altı metrekareden az olmamak kaydı ile toplam oda kapasitesinin yüzde yirmisini aşmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir.

– Personel ve mahalleri: Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Yetkili kurum ve kuruluşlardan alınmış sertifikaları haiz personel de eğitimli personel kapsamında değerlendirilir. Tesislerde sağlık, güzellik ve bakım, masaj, su sporları, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi üniteler bulunması durumunda bu birimlerde sertifikalı personel çalıştırılır. Asli konaklama tesislerinde kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan bir mahal bulunur. Tesis bünyesinde yatakhane bulunması halinde yeterli doğal havalandırma ve aydınlatma imkanı, doğal havalandırmanın yeterli olmaması durumunda ise mekanik havalandırma desteği bulunur. Yatakhanelerin düzenlenmesinde kişi başına dört metrekare alan esas alınır. Pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapılması zorunlu değildir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ BEDENSEL ENGELLİ DÜZENLEMESİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ BEDENSEL ENGELLİ DÜZENLEMESİ

– Bedensel engelliler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin yüzde biri oranında odada, ayrıca tesis girişi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme- içme ünitesinde, mola noktaları, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde belirtilen şekilde bedensel engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir.

– Asansör düzenlemesi: Asansör kullanımı zorunlu olan tesislerde, asansörün ulaştığı kattan aşağı veya yukarı doğru müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısı; bir, iki ve üç yıldızlı oteller için en fazla üç, dört yıldızlı oteller için en fazla iki, beş yıldızlı oteller için ise en fazla bir olması durumunda bu katlar için asansör aranmaksızın müşteri merdiveni kullanımı işlev ve yöre özellikleri göz önünde bulundurularak kabul edilebilir. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunur.

– Kış sporları yapılan tesislerde gerekli düzenlemeler: Kış sporları yapılan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek şekilde hazırlanır ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardım ekibi ve donanımı bulundurulur.

OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Oteller, asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört, beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar.

– Bir yıldızlı otel turizm işletme belgesi; aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi

YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

1 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

1) En az on oda,
2) Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu, yeterli büyüklükte oturma salonu veya lokanta bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla
kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir,
3) Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması halinde otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü,
4) Yönetim odası,
5) Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan halı, seramik, parke gibi
nitelikli malzeme.
6) Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme,
7) Oda sayısının en az % 25’ine hizmet verebilecek sayıda kıymetli eşya kasası,
8) Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti
9) Resepsiyon ve kapasiteye yeterli, rahat oturma imkanının sağlandığı lobiden oluşan kabul holü | Yeterli büyüklükte ayrı bir oturma salonu bulunması durumunda, belirtilen imkanın lobide
sağlanması şartı aranmaz.|
10) İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap
11) 06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti,

– İki yıldızlı otel turizm belgesi; bir yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

2 yıldızlı otel turizm işletme belgesi

2 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

En az 20 Oda

1)  İklim koşullarına göre genel mahallerde klima sistemi,
2)  Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap,
3)   Odalarda saç kurutma makinesi,
4)  Odalara içecek hizmeti.

– Üç yıldızlı otel turizm belgesi; iki yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

3 Yıldız Otel Turizm İşletme Belgesi

3 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

En az 40 oda

1)  Yatak sayısının yüzde yirmi beşi oranında oturma imkanının, lobide ya da ayrı düzenlenmiş oturma salonunda sağlanması,
2)  Odalarda televizyon,
3)  İklim koşullarına göre odalarda klima sistemi,
4)  İlave bir yönetim odası,
5)  Odaların yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması,
6)  24 saat büfe hizmeti,
7)  Rezervasyon işlemlerinin bilgisayarla yapılması,
8)  Yüzme havuzu veya ikinci sınıf lokanta veya kafeterya veya kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik çok amaçlı salon,
9)  Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,

– Dört yıldızlı otel turizm işletme belgesi; üç yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

4 yıldızlı otel turizm işletme belgesi

4 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

En az 80 oda

1)  Odalarda ve genel mahallerde klima,
2)  Odalarda; yatak örtüsü, mini bar, kıymetli eşya kasası,
3)  06:00-24:00 saatleri arasında oda servisi,
4)  Çeşitli dillerde; süreli yayın, kitap gibi dokümanların yer aldığı okuma mahalli,
5)  Yeterli büyüklükte bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti,
6)  Sürekli doktor hizmeti ve revir, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi,
7)  Personel sayısının en az % 15’i oranında konusunda eğitim almış personel,
8)  İdari personelin konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi olması,
9)  Kuru temizleme ile terzi hizmeti,
10)  Kabul holünde telefon kabinleri,
11)  Telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar gibi büro hizmetlerine yönelik çalışma ofisi,
12)  Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı, müşteri asansörü,
13)  Her katta kat ofisi düzenlemesi |Ayrık yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde hizmetin aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir|,
14)  Kapasitesi yüz kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitenin yüzde ellisine hizmet veren lokanta,
15)  Satış mağazası,
16)  Servis merdiveni veya asansörü, |ayrık yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis merdiveni veya asansörü bulundurulmasına ilişkin esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenir|,
17)  Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi.
18)  Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik çok amaçlı salon ve fuayesi,

 Ayrıca;

a) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşen, en az yüz kişilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantılı en az iki çalışma odası, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetleri,

b) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon,

c) Kapalı yüzme havuzu,

ç) Açık yüzme havuzu,

d) Pasta ve içki servisi verilen en az yüz kişilik salon,

e) En az 100 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon,

f) En az kırk metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, Türk hamamı, mini golf, tenis veya voleybol sahası, trambolin, bowling salonu, gokart pisti, kayak ve deniz sporları, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi,

g) Türk mutfağından en az beşer adet sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeşitlerinin de sunulduğu alakart hizmet verilen ayrı bir lokanta,

h) Kafeterya ve snack bar,  Bu ünitelerinden en az 3 adedi.

– Beş yıldızlı otel turizm işletme belgesi; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 120 odalı otellerdir.

5 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi

5 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

En az 120 oda

1  Odalarda; bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı sileceği, cilası, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kağıt mendil, şemsiye gibi en az beş adet amblemli malzeme,
2  Banyolarda; resepsiyonla bağlantılı telefon,
3  Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörü,
4  24 saat oda servisi,
5  Odalarda; çalışma masası, yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi ve priz, boy aynası,
6  Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari % 5’i oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi,
7  Odalarda; uydu veya video yayınları ile oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı sağlanması,
8  Bay ve bayan kuaförü,
9  Bu maddenin (d) bendinin 18 numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden, ilave olarak en az üç adedi,
10  Satış mağazaları,
11  Personel sayısının en az % 25’i oranında konusunda eğitim almış personel,
12  Garaj veya üzeri kapalı otopark, bu mahallerde 24 saat görevli personel,
13  Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon,
14  Alakart lokanta,
15  Resepsiyondan ayrı bir mahalde müşteri ilişkileri, danışmanlık gibi hizmetlerin deneyimli personel tarafından sağlanması,

BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Butik Otel Turizm Belgesi

BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

Butik oteller, yapısal özelliği, mimarî tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir. Butik oteller aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

1  Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalar.
2  Yönetim odası.
3  Kapasiteye yeterli kabul holünü de kapsayan lobi, lobi alanının yeterli olması hâlinde lobinin bir bölümünde düzenlenmiş oturma mahalli veya ayrı bir oturma salonu.
4  Modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriş ve dekorasyon.
5  Odalara, müşteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi ile müşteri yatak odasının gece kullanımına hazırlama hizmeti.
6  Otopark hizmeti.
7  24 saat oda servisi.
8  Birden fazla katta düzenlenmiş tesisler için müşteri asansörü ve merdiveni.
9  Genel mahallerde klima sistemi.
10  Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde ellisi oranında eğitimli personel ile hizmet verilmesi.
11  Kapasitesi elli kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitesinin en az yüzde yetmişine alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta.
12  Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet yerleri.
13  Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti.
14  Aşağıda yer alan ünitelerden en az birinin bulunması:
14a  Açık veya kapalı yüzme havuzu.
14b  Kişi başına 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik pasta salonu; elli kişilik kabare, sinema, tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği salon; en az 60 metrekare büyüklükte kütüphane ünitelerinden en az bir adedi.
14c  Jimnastik salonu, bowling-bilardo salonu, kütüphane; Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri, spor sahası, tenis kortu, kayak pisti, duvar tenisi salonu veya benzeri imkânlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi.

MOTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Moteller, yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı veya yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az on odalı tesisler olup aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:

1  Tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleri, otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler, yeterli aydınlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi,
2  Oda sayısının % 80’i oranında otopark.
3  Trafik gürültüsüne karşı gerekli önlemler,
4  Kahvaltı hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltı ofisi,
5  Resepsiyon ve bekleme yeri,
6  Oda sayısının en az % 25 hizmet verebilecek sayıda kıymetli eşya kasası,
7  24 saat büfe hizmeti,
8  İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap,
9  Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri  düzenleme,
10  Telefon, faks ve internet hizmetleri,
11  Yönetim odası,
12  24 saat hizmet veren satış ünitesi,

TATİL KÖYÜ TURİZM İŞLETME BELGESİ:

– Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzeninde, eğimli arazilerde kottan kazanılan katlar da dahil olmak üzere en fazla üç katlı yapılardan oluşan ve en az seksen odalı tesislerdir. Tatil köylerinde, doğal varlıklar ile yöresel değerlerin korunmasına da özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi yapılır. Tatil köyleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

– Giriş ve park üniteleri: Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır, girişte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde otopark düzenlenir.

Yönetim tesisleri aşağıdaki nitelikleri taşır:

1  En az iki adet yönetim odası,
2  Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire anlaşması ile revir, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi,
3  Resepsiyon, danışma, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan bir kabul alanı,
4  Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu.
5  Bagaj taşıma hizmeti,
6  Yeterli büyüklükte bagaj odası ile emanet hizmeti,
7  Oda sayısının en az % 25 hizmet verebilecek sayıda veya müşteri yatak odalarının tamamında kıymetli eşya kasası,

Geceleme birimleri: Geceleme birimleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar

1  Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti
2  Tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi,
3  Oda banyolarında saç kurutma makinesi, mini bar,
4  Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri.
5  Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,
6  İklim koşullarına göre klima,
7  Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri,

Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu üniteler aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1  Serbest zamanların değerlendirilmesi amacıyla dinlenme terasları, açık veya kapalı bar, açık hava tiyatrosu, açık dans yeri gibi yardımcı tesislerden en az üç adedi,
2  Aletli jimnastik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, badminton, trambolin, squash, su oyunları, kayak ve deniz sporları gibi tesisin kuruluş yerine uygun nitelikteki çeşitli spor imkanlarından en az dört adedi,
3  Oyun veya televizyon salonu
4  Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler,
5  Kapalı ya da açık yüzme havuzu,
6  Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,
7  İklim koşullarına göre klima,
8  Kabul alanından ayrı oturma salonu veya okuma salonu,
9  Arazinin muhtelif yerlerinde resepsiyon ile irtibatlı tesisat.
10  Satış yerleri,
11  Tesiste tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ikinci sınıf lokanta, lokantanın kapalı kısmında iklim koşullarına göre klima, açık kısımlarında ise güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girişi,

– Personel: Toplam personel sayısının en az yüzde on beşi oranında konusunda eğitim almış personel ile idari personelin konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi olması gereklidir.

– Sınıflandırma: Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler dört yıldızlı tatil köyü, yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler beş yıldızlı tatil köyü olarak sınıflandırılır.

1  Türk hamamı veya sauna,
2  Bay ve bayan kuaförü,
3  Odalarda uydu veya video yayınları imkanı olan televizyon, kıymetli eşya kasası, banyolarda; bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kağıt mendil gibi en az beş adet amblemli malzeme,
4  Özel geceler, yarışma, parti gibi ek eğlence imkanları ile müşterilerin bu imkanlara katılımının sağlanması,
5  Odaların balkon, teras gibi bölümlerinde ayrı oturma grubu ve nitelikli açık alan düzenlemesi,
6  Toplam personel sayısının en az % 25’i oranında konusunda eğitim almış personel,
7  Uzman personel refakatinde çocuklara bakım ve oyun imkanları sağlanan çocuk bakım odası ve bahçesi,
8  Kuru temizleme hizmeti,
9  Lokantanın, birinci sınıf olarak düzenlenmesi, tesis bünyesinde ayrıca kafeterya veya ikinci sınıf lokanta bulunması halinde birinci sınıf lokantanın kapasitesinin en az yüz kişilik olacak şekilde düzenlenebilmesi, lokantanın kapalı kısmında iklim koşullarına göre klima, açık kısımlarında ise güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girişi,
10  Dört odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ve tütün mamulleri içilmeyen oda düzenlemesi,
11  Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon,
12  Oda sayısının yüzde biri oranına yeterli olabilecek düzeyde internet hizmeti verilen mahal,
13  Resepsiyondan ayrı bir mahalde müşteri ilişkileri, danışmanlık gibi hizmetlerin deneyimli personel tarafından sağlanması.
pansiyon_turizm_isletme_belgesi

PANSİYON TURİZM İŞLETME BELGESİ

 

PANSİYON TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Pansiyonlar; yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan, en az beş odalı tesisler olup aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) Giriş holü, emanet hizmeti,
b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek, yazlık tesislerde kısmen açık da olabilen, yeterli kapasitede bir salon,
c) Yemek ihtiyacının işletme tarafından verilmemesi durumunda pansiyon mutfaklarında ihtiyaca göre yeterli sayıda buzdolabı, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları,
d) İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap.

Pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapılması zorunlu değildir.

KAMPİNG TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on ünitelik tesislerdir.

a) Çevre düzenlemesi:

Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme, içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

b) Kapasite ve kampçı birimleri:

Kampinglerde, kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan seksen metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır veya çadır-araba veya oto karavan veya bungalovdan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancılara ait karavan veya oto karavanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bungalov üniteleri; en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz, ayrıca bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz.

c) Giriş tesisleri:

Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen düzenleme yapılır.

d) Müşterek kullanım tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanım tesisleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir:

1) Konaklamaya ayrılan alanın zemininin kullanım amacına uygun biçimde düzenlenmesi,
2) Her on kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, lavaboların yanında priz,
3) Her on kampçı için en az bir adet çamaşır yıkama makinesi ve ütüleme yeri,
4) Her beş ünite için içerisinde en az bir yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama imkanı ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal.

e) Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağıda belirtilen hizmetler verilir:

1) Satış yeri,
2) İlk yardım malzemeleri,
3) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller,
4) Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti,
5) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti.

APART OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak işletilen tesislerdir. Apart oteller belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi en az on üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan “müstakil apart otel” adı altında müstakilen de düzenlenebilir.

Apart otellerin asgari nitelikleri aşağıdaki şekildedir:

a) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi,

b) Apart ünitelerde;

1) Tefriş elemanlarında standart beraberliği,
2) Yatak odalarında; yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda; çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına göre pike ve battaniye,
3) Yaşam odasında; kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, sandalyeler ve sehpalar,
4) Mutfakta; ocak, buzdolabı, yeterli servis malzemesi dolaplar ve kapalı metal çöp kutusu,
5) Banyo, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşır makinesi,
6) İlk yardım dolabı,

c) Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde, satış ünitesi.
Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek şekilde düzenlenmişse ayrıca aranmaz. Apart ünitelerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin yüzde yirmi beşini, dört ve beş yıldızlı otellerde yüzde kırkını aşamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki yatak odaları dikkate alınır. Yatak odalarından on metrekareye kadar olan odalar tek yataklı, on metrekarenin üzerinde olanlar iki yataklı olarak düzenlenir.

HOSTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Hosteller; gençlik turizmine cevap verebilecek ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan en az on odalı tesisler olup aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan giriş holü,
b) Kapasiteye uygun oturma salonu,
c) Yatak odaları ile bağlantılı sorumlu kişi odası,
d) Yönetici odası,
e) Lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan yeterli teçhizatlı mutfak, yemek salonu,
f) Müşterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme,
g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kişi başına en az dört metrekare alan sağlanmış en fazla sekiz kişilik odalar ve en fazla sekiz yatağa bir banyo,
h) İlkyardım, emanet ve telefon hizmetleri,
i) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller,
j) Genel depo ve spor malzemeleri odası,
k) İşletme aşamasında ulusal federasyonca belirlenen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek.

YEME İÇME VE EĞLENCE TESİSLERİ TURİZM İŞLETME BELGESİ

1. Sınıf Lokanta Turizm Belgesi

1. SINIF LOKANTA TURİZM İŞLETME BELGESİ

Turizm İşletme Belgesi Lokanta İçin

LOKANTA TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Lokantalar; tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir. Lokantalar ikinci ve birinci sınıf olarak sınıflandırılırlar. İkinci sınıf lokantalar, müstakilen belgelendirilemez. Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetmelik’te belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alınır. Lokantalarda canlı yemek müziği, çevreyi ve müşteriyi rahatsız etmeksizin yapılabilir. Türk mutfağına yönelik hizmet verilmesi halinde Türk kahvesi ve çayı geleneksel usullere uygun hazırlanarak sunulur. İkinci sınıf lokantaların yemek salonu kapasitesi en az elli kişiliktir. Birinci sınıf lokantaların toplam kapasitesi en az yüzelli kişilik olup en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmesi kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda düzenlenebilir. Salon kapasiteleri, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Salonlar mutfak ile doğrudan bağlantılı veya servis mutfağı bulunacak .

Turizm İşletme Belgesi Otel İçin

TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMAK İÇİN:

Turizm belgesi almak, danışmanlık hizmetimizden yararlanmak, sizin için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesini  bizim almamızı istiyorsanız.  Turizm işletme belgesi Almak için Ankara Danışmanlık 23 yıldır hizmetinizde.

TURİZM İŞLETME BELGESİ OLAN YERLER İÇİN YENİ ALKOL YASASINDA MESAFE ŞARTI YOK:

Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafe bulunması zorunlu. Mesafe şartı 11/6/2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için aranmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Mesafe şartı turizm belgesi olan işletmeler için uygulanmaz.

ÖNCE RUHSAT SONRA TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Açık alkollü içki satışı yapacaklar için ilgili mevzuatı gereğince yetkili makamlardan alınacak açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsat ibaresinden sonra gelmek üzere  “turizm işletme belgesi” ibaresi eklendi. Nargilelik tütün mamulü sunumu yapacaklar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği ve/veya ibaresinden sonra gelen “turizm işletme belgesi” ibaresi, “turizm belgesi” olarak değiştirildi.

– Turizm İşletme Belgesi Başvuru:
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

– Tüzel Kişiler İçin

Turizm İşletme Belgesi Dilekçe

Turizm İşletme Belgesi Rapor

1- Dilekçe
2- Tesis Tanıtım Raporu
3- İmza Sirküleri
4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

– Gerçek Kişiler İçin
1- Dilekçe
2- Tesis Tanıtım Raporu
3- İmza Beyannamesi
4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER:

1- İşlemler vekaleten yürütülüyor ise Vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi
2- İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge
3- Tesis tescilli kültür varlığında ise buna ilişkin belge
4- Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı
5- Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis Turizm İşletme İzin Belgesi”
6- Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD’si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD’si.

TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL TESİS BELGESİ

TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL TESİS BELGESİ

Turizm İşletme Belgesi Özel Tesis Başvurusu

TURİZM İŞLETME BELGESİ İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI:

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında geçici, şartlı, süreli gibi ifadeler yer almamalıdır. Beyana göre verilmiştir gibi ifadeler olmamalıdır.
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının tesis türünün konaklama olması halinde asli faaliyet konusuna, diğer türlerde türünün asgari faaliyet konularından birine uygun veya benzer şekilde düzenlenmiş olması gerekir.
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının tarihi eski ise, ya da alındıktan sonra bir kapasite değişikliği söz konusu ise ruhsatı veren kurumdan söz konusu ruhsatın “yerinde yapılan tetkik sonucu” tesisin son durumu ile uyumlu olduğuna ilişkin yazı alınarak başvuru belgelerine eklenmelidir. Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde ilk denetim tarihinden itibaren üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyenlerin bir sonraki başvurusu, en son denetimin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde işleme konulur.

TURİZM İŞLETME BELGESİ SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI:

Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde sınıflandırma çalışması yapılır. Sınıflandırma çalışmaları için tesisin tür ve sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı, puanlama sistemine dayalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan değerlendirme formları tesiste Sınıflandırma Komisyonu’nca uygulanır.

Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden veya üç Bakanlık kontrolöründen oluşur. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder.

Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere yeni sınıfın gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıfı, nitelikleri düşük olanlara ise asgari fiziksel niteliklerini taşıdıkları sınıfın bir alt sınıfı verilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ:

Hali hazırda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir.

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulması halinde başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tesliminden itibaren uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ SINIFLANDIRMA:

Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder. Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur.

SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır. Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder. Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflandırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve niceliklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ SINIFLANDIRMA TALEBİ

Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin belge sahipleri Ek’te sunulan matbu dilekçe örneğini doldurarak Bakanlığımıza ulaştırmaları halinde uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

TURİZM İŞLETME BELGESİ SINIFLANDIRMA FORMLARI

Turizm İşletme Belgesi Otel Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_otel_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Butik Otel Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_otel_butikotel_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Apart Otel Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_apart_otel_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Mola Noktaları Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_mola_noktalari_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Motel Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_motel_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Golf Tesisleri Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_golf_tesisleri_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Günübirlik Tesisler Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_gunibirlik_tesisler_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Kırsal Turizm Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_kirsal_turizm_isletmeleri_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Dağ Evleri Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_dag_evleri_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Spor Tesisleri Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_spor_tesisleri_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Yüzer Tesisler Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_yuzer_tesisler_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Pansiyon Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_pansiyon_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Kamping Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_kamping_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Tatil Villaları Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_tatil_villalari_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Hostel Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_hostel_siniflandima_formu

Turizm İşletme Belgesi Lüks, 1. Sınıf, 2. Sınıf Lokanta, Kafeterya Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_Luks_1_Sinif_2_Sinif_Lokantalar-Kafeteryalar_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Havuz Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_havuz_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Temalı Parklar Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_temali_parklar_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Kongre Merkezleri Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_kongre_merkezleri_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Müstakil Eğlence Yerleri ve Barlar Sınıflandırma Formu

turizm_isletme_belgesi_mustakil_eglence_yerleri_barlar_siniflandirma_formu

Turizm İşletme Belgesi Otel Puanlama Çizelgesi

turizm_isletme_belgesi_puanlama_çizelgesi

BELGELENDİRİLEBİLECEK TESİS TÜRLERİ:

Asli Konaklama Tesisleri Oteller
Moteller
Tatil Köyleri
Pansiyonlar
Kampingler
Apart Oteller
Hosteller
Yeme – İçme ve Eğlence Tesisleri

Lokantalar
Kafeteryalar 
(Müstakilen belgelendirilememektedir)

– Eğlence Yerleri (Müstakilen belgelendirilememektedir)
– Sağlık ve Spor TesisleriTermal Turizmi Tesisleri
– Termal Konaklama Tesisleri
– Termal Kür Tesisleri
– Sağlıklı Yaşam Tesisleri
– Yüzme Havuzları
– Spor Tesisleri
– Golf Tesisleri Kongre ve Sergi Merkezleri
– Rekreasyon Tesisleri
– Eğlence Merkezleri
– Temalı Parklar
– Günübirlik Tesisleri
– Kış Sporları ve Kayak Merkezleri
– Mekanik Tesisleri

Kırsal Turizm Tesisleri
– Çiftlik Evi-Köy Evi
– Yayla Evi
– Dağ Evi
– Özel Tesisler (Tescilli Kültür Varlığı niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilenler dışındaki özel tesislere Turizm Yatırımı Belgesi verilmez)
– Butik Oteller
– Bileşik Tesisler
– Turizm Kentleri
– Turizm Kompleksleri
– Tatil Merkezleri
– Zincir Tesisler
– Personel Eğitim Tesisleri
– Diğer Tesisler

– Yat Turizmi Tesisleri
– Mola Noktaları
– Yüzer Tesisler
– Tatil Siteleri ve Villaları
– B Tipi Tatil Siteleri
– A Tipi Tatil Siteleri
(Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya Turizm Merkezleri içinde yer almayan tatil sitelerine Turizm Yatırımı Belgesi verilmez.)
– Yat Yatırımı ve İşletmeciliği
– Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği

 

YÜZME HAVUZU TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Havuzlarda aşağıda belirtilen hususlar bulunur:
– Havuzun çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem,
– Havuzun zemin ve duvarlarında uygun ve nitelikli malzeme ile kaplama,
– Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi,
– Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi,
– Havuz suyunun boşaltıldığı ağızlarda güvenlik önlemlerinin alındığı tesisat,
– Havuz içinde emniyet basamaklarının yapılması, derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi,
– Çocuklar için en fazla elli santimetre derinlikte ayrı bir havuz,
– Havuzda can güvenliğini sağlayan sertifikalı cankurtaran,
– Kapalı havuzlarda ısıtma ve havalandırma sistemi,
– Güvenlik önlemlerinin Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği levhalar,
– İlk yardım araç ve gereçleri bulunan revir ile müstakil belgelendirilen havuzlarda doktor hizmeti.

Havuzlarda aşağıda yer alan tamamlayıcı üniteler bulunur:
1) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar,
2) Yeterli sayıda soyunma kabini ve dolap,
3) Kadın ve erkek için yeterli sayıda ayrı duşlar ve tuvaletler.

 

Turizm Belgesi Almak İçin:

Turizm İşletme Belgesi Örneği

TURİZM İŞLETME BELGESİ ÖRNEĞİ

turizm_isletmeleri_belgesi

TURİZM İŞLETME BELGESİ