TURİZM YATIRIM BELGESİ

Turizm yatırım belgesi Devamı »

TURİZM İŞLETME BELGESİ

Turizm işletme belgesi Devamı »

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik belgesi Devamı »

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA

Yatırım teşvik belgesi vizesi Devamı »

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırımlar için arazi tahsisi Devamı »

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı çalışma izni Devamı »

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ YENİLEME

Yabancı çalışma izni süre uzatımı Devamı »

EVDE ÇALIŞAN ÇOCUK VEYA HASTA BAKICISI YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Evde çocuk veya hasta bakıcısı yabancı çalışma izni Devamı »

TURİZMDE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Turizm işletme belgeli tesislerde yabancı çalışma izni Devamı »

BAĞIMSIZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız yabancı çalışma izni Devamı »

YABANCI DOKTOR ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı doktor için çalışma izni Devamı »

YABANCI PİLOT ÇALIŞMA İZNİ

Havacılık sektöründe çalışacak yabancı pilotlar için çalışma izni Devamı »

SAĞLIKÇILAR İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Sağlık hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hastanelerde çalışacak sağlıkçıların yabancı çalışma izni. Devamı »

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı eğitmen, öğretmen ve öğretim görevlileri için yabancı çalışma izni. Devamı »

SÜRESİZ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Süresiz yabancı çalışma izni. Devamı »

İSTİSNAİ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

İstisnai yabancı çalışma izni. Devamı »

SERBEST BÖLGE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Serbest bölgede çalışacak yabancılar için yabancı çalışma izni. Devamı »

EĞLENCE YERLERİ İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Eğlence sektöründe çalışacak yabancılar için yabancı çalışma izni. Devamı »

BUTİK OTEL TURİZM İŞLETME BELGESİ

Butik Otel Turizm İşletme Belgesi Devamı »

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle,  katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası  dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü  sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir  belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi  verileceği anlamına gelmez. Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi  verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda  avantajlar sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır: Araştırma-geliştirme  yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya  yönelik yatırımlar, ham maddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden  tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel  ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki  yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve  küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak  yatırımlar hariç, (Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Teşvik Belgesi firmaya  nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük  miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve  yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatı  na uygun olan  her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından  faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda  hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş  olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi almak için istenilen evraklar  ?

1 – Ticaret Sicili Gazetesi

2 – İmza  Sirküsü

3 – Vergi Levhası

4 – Bilanço

5 –  Taahhütname

6 – Taahhütname

7 – Beyan ve Taahhüt

8  – Turizm Yatırım Belgesi (Turizm Yatırımlarında)

9 – ÇED Raporu

10  – Sigorta Primi Borcu Yoktur Kağıdı

11 – Vekalet

                Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin

hazine müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi