YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ TELEFON

Yabancı çalışma izni Ankara Danışmanlık.

 

Yabancı Çalışma İzni Nedir: Türkiye’de bulunan yabancı uyrukluların çalışabilmeleri için ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) alınan izindir. Aslında yabancı uyruklu çalıştırma izni desek daha doğru olur. Bünyesinde yabancı uyruklu çalıştırmak isteyen iş yerleri veya evlerinde bakıcı çalıştırmak isteyen kişiler bakanlıktan yabancı çalıştırma izni almak zorundadırlar. Yabancı çalışma izni, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce almaları gereken izindir.

Çalışma izinlerinin çalışmaya başlamadan önce alınması olmakla birlikte, ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı alınmak suretiyle yabancı çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.

Yurt İçinden Yapılacak Çalışma İzni Başvuruları Yabancı Çalışma İzni Yurt İçi Başvuru 
Yabancı uyruklunun geçerli en az 6 aylık ikametgah izni var ise yurt içinden başvuru yapılabilir. Başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının web sayfasından online olarak yapılmaktadır.

Yurt Dışından Yapılacak Çalışma İzni Başvuruları Yabancı Çalışma İzni Yurt Dışı Başvuruları 
Yabancı uyruklu ülkelerindeki TC konsolosluklarından referans numarası alınır. Referans numarası almak için de bazı evrakalar gereklidir. Alınan referans numarası ilk adımdır, çalışma izni gene Türkiye’den çıkarılacaktır. İzin çıkınca işlem tamamlanır Türkiye’ye giriş yapılır.

Yabancı çalışma izni için.

Yabancı Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni
ÇSGB lığından alınan izindir. İkametgahı var ise yurt içinden yok ise referans numarası alınarak başvuru yapılır. Genel anlamda hizmetli olarak alınan izindir. Çocuk denildiğinde 15 yaşından küçükler çocuk sayılmaktadır

Yabancı Hasta Bakıcı Çalışma İzni
ÇSGB lığından alınan izindir. İkametgahı var ise yurt içinden yok ise referans numarası alınarak başvuru yapılır. İşveren hasta ve 60 yaşından küçük ise doktor raporu olmalıdır. İşveren 60 yaşından büyük ise rapora gerek yoktur.

Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları
Yerleşmiş sayılmak diye bir olgu yoktur. Yabancı uyruklu çalışma izni ve ya oturma izni ile Türkiye de yasal olarak bulunuyordur. Yabancı uyruklunun mevcut çalışma iznine bağlı olarak eş ve çocukları ikametgah izni alırlar.

Yerleşmiş Sayılan Yabancılar
Yerleşmiş sayılmak diye bir olgu yoktur. Yabancı uyruklu çalışma izni ve ya oturma izni ile Türkiye de yasal olarak bulunuyordur. Yabancı uyruklunun mevcut çalışma iznine bağlı olarak eş ve çocukları ikametgah izni alırlar.

Yabancılar İçin Çalışma İzni
ÇSGB tarafından kriterler karşılandığında verilir. Yabancı uyruklunun çalışacağı şirketin yapısı, yabancı uyruklunun görev tanımdan tutunda uyruğuna kadar farklı kriterleri barındırır.

Yabancının Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması
5 yıl boyunca Türkiye dışında 90 gününü geçirmemeleri gerekir.

Yabancının Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması
5 yıl boyunca Türkiye dışında 90 gününü geçirmemeleri gerekir.

Yabancıların Sigorta Bildirimleri
İşe başladıktan sonraki 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Yabancı Çalışma İzni Verilmeyen Meslek ve Görevler
Diş Hekimi, Veteriner, Avukatlık, Noterlik, Gümrük Müşavirliği, Güvenlik,

Yabancılar için Başvuru Formu
Çalışıma izni için ÇSGB web sayfasına yapılan online başvuru sonucunda elde edilen ve çıktısı diğer evraklar ile bakanlığa teslim edilmesi gereken formdur.

Yabancıdan İstenilen Belgeler 
Yabancı uyruklunun görev ünvanı, pozisyonu, uyruğu, işyerinin faaliyet konusuna göre değişiklik göstermektedir.

Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenilen Belgeler
Muhasebe departmanını ilgilendiren evraklardır.

Yabancı Personel Başvuru Formu
Çalışıma izni için ÇSGB web sayfasına yapılan online başvuru sonucunda elde edilen ve çıktısı diğer evraklar ile bakanlığa teslim edilmesi gereken formdur.

Yabancı Çalıştırmak İsteyenlerin Yapması Gerekenler
ÇSGB nın web sayfasından online başvuru yapıp çalışma iznin almak çalışma izni aldıkları kişinin SGK sını düzenli ödemek.

Yabancı Çalıştıran İşverenler
ÇSGB nın öngördüğü ücret üzerinden SGK yatırmak ve eleman istihdam etmek zorundadır.

Yabancı Çalışma İzninde Yabancıdan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun görev ünvanı, pozisyonu, uyruğu, işyerinin faaliyet konusuna göre değişiklik göstermektedir.

Yabancı Çalışma İzninde Üst Sınır
Süresiz çalışma iznidir. Ya da bağımsız çalışma iznidir. bu tamamen çalışma izni almak isteyen kişi ve kurumun yapısı ile ilgilidir.

Yabancı Çalışma İzninde Kanuni Çalışmaya Dahil Edilecek Süreler Yabancı Çalışma İzni Süreler
İlk başvur 1 yıllıktır. Sonra 2, 3, 5 ve süresiz.

Yabancı Çalışma İzninde Başvuruya Eklenecek Belgeler
Firmanın yapısı, yabancı uyruklunun görev ünvanı, uyruğu nedeni ile farklılıklar göstermektedir.

Yabancı Çalışma İznin de İstisnai Haller
Yabancı uyruklunun TC vatandaşı ile evli olması, TC vatandaşı çocuk sahibi olması, Türk soylu olması.

Yabancı Çalışma İzni Yönetmeliğin amacı
Türkiye de çalışan yabancı uyrukluların çalışma izni kriterlerini belirlemek.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma
Çalışma izni bitimine 60 gün kala uzatma işlemlerine başlanabilir. Uzatma işlemi de ilk başvuruda olduğu gibi ÇSGB web sayfasından online olarak yapılır. İşleyiş hemen hemen aynıdır.

Yabancı Çalışma İzni Türlerine Göre İstenilen Belgeler
Ev hizmetlerinde istihdam edilecek yabancılar ve şirkette çalışacak yabancılar olarak ayrılabilir. Şirkettekiler muhasebe departmanını ilgilendirir, ev hizmetleri işvereni ilgilendir.

Yabancı Çalışma İzni Türleri
Süreli, süresiz, istisnai, bağımsız

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatma Başvuruları
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır. Uzatma başvuruları da ilk başvuruda olduğu gibi yapılmaktadır. Süreç aynı şekilde sistemden kontrol edilir.

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı İşlemi
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır. Uzatma başvuruları da ilk başvuruda olduğu gibi yapılmaktadır. Süreç aynı şekilde sistemden kontrol edilir.

Yabancı Çalışma İzni Online (elektronik) Başvuru Nasıl Yapılır
Kullanıcının e-devlet şifresi ile ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır. Bakanlığın istediği evraklar sisteme yüklenir, doldurulması zorunlu alanlar doldurulur, işlem bitiminde çıktı alınır bakanlığa teslim edilir.

Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sosyal Güvenliği
Çalışma izni çıktıktan sonra en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sigortası
Çalışma izni çıktıktan sonra en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır
ÇSGB  web sayfasından online olarak başvuru yapılır. Başvuruda gerekli evraklar sisteme yüklenir. Doldurulması zorunlu alanlar doldurulur. Gerekli evraklar bakanlığa teslim edilir. Süreç başvuru sisteminden takip edilir.

Yabancı Çalışma İzni Mevzuatları
ÇSGB web sayfasında mevzuatı indirebilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni Kriterleri

Şirketler için ödenmiş sermaye 100.000 TL olacak. 1 yabancı uyrukluya karşı 5 TC vatandaşı SGK lı olarak istihdam edilecek, bunlar önemli 2 kriterdir. Lakin bu kriterlerden muaf olan kişilerde vardır.

Yabancı Çalışma İzni Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar
Kriterler uygulanmamaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar olarak

Yabancı Çalışma İzni İptali
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hitaben yazılan bir dilekçe ile sistemden online yapabilir. Ayrıca bakanlığa dilekçe ibrazı yaparak ta olabilir

Yabancı Çalışma İzni İlk Başvuru
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır.

Yabancı Çalışma İzni İçin Türkiye’den veya Türkiye dışından Yapılacak Başvuru
İkametgah izni olanlar Türkiye den başvuru yapar. İkametgah izni yok ise referans numarası alınır.

Yabancı Çalışma İzni İçin İlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti Yabancı Çalışma İzni Eksik Evrak Tespiti
Bakanlık eksik evrak tespit ederse online olarak ister.

Yabancı Çalışma İzni İçin İlgili Mercilerden Görüş Alınması Yabancı Çalışma İzni Görüş Alma
Yurt dışından referans numarası alınarak yapılan başvurularda olur. Güvenlik soruşturmasıdır.

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Kimlik Numarası
İkametgah izninde bulunan 99…. ile başlayan numaradır.

Yabancı Çalışma İzni Harç Alımı
Çalışma izni onaylandıktan sonra yatırılması gereken harçtır. Bakanlığın öngördüğü bankalara yatırılmalıdır.

Yabancı Çalışma İzni Genel Bakış
Türkiye de çalışan yabancı uyruklular ÇSGB tarafından verilen izindir.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu ve İznin Verilmesi Yabancı Çalışma İzni Elektronik Ortam
Online olarak başvuru yapılır. Süreç online olarak takip edilir.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen ve Başvuruya Eklenecek Belgeler
Online başvuru sırasında  istenilen belgeleri görebilirsiniz. Yabancı uyruklunun, uyruğu, yapacağı görev,
şirket yapısından dolayı farklılıklar vardır.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır.

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi
ÇSGB na hitaben yazılan dilekçedir.

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin
ÇSGB web sayfasından online başvuru yapmak gerekir.

Yabancı Çalışma İzni Alma
ÇSGB web sayfasından online başvuru yapmak gerekir.

Yabancı Çalışma İzinlerinin Verilmesi veya Uzatılmasında Değerlendirme Yabancı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı Çalışma İzinleri İle İlgili Değişiklikler
Yabancı çalışma izinleri ile ilgili değişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfasında duyurular bölünün de yayınlamaktadır. En önemli değişiklik süre uzatma işlemlerinde tanınan 15 günlük ek süre kaldırılmıştır. Çalışma izni bittiği gün sonuna kadar5 başvurunun bakanlığa teslim edilmesi gereklidir.

Yabancı Çalışma İzin ve İzin Uzatma Başvuruları
Yabancı çalışma izinleri başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online olarak yapılır. Süreci gene başvuru yaptığınız sistemden adım adım kontrol edebilirsiniz.. Çalışma izni onaylanınca harcını yatırırsınız. Harç yatınca izin çıkar çalışma izin kartı adresinize gönderilir.

Yabancı Çalışma İzin İsteminin Reddi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan yabancı uyruklu çalıştırma izni başvuruları değerlendirme kriterleri doğrultusunda uzmanlarca değerlendirilir. Kriterlere uymayan başvurular bakanlıkça reddedilir. Red olan başvurular için 30 gün içinde redde itiraz etme hakkı vardır. Redde itiraz edildiğinde reddin reddi de gelebilir red olan dosya işleme alınıp çalışma iznine dönüşebilir de.

Yabancı Çalışma İzin Başvurusuna Eklenecek Evraklar
Onli başvuru sırasında şirket ve yabancı uyrukluya ait evraklar sisteme yüklenmek zorundadır. Aksi halde başvuru tamamlanamaz. evraklar şirket yapısı, başvuru türü, yabancı uyruklunun gör tanımına göre değişiklikler gösterir. Bakanlık eksik olan belgeleri tekrar isteme hakkına sahiptir.

Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni Şartları
Yabancı uyruklunun hangi ülke vatandaşı olduğu, Yurt içinden mi yoksa referans numarası alınarak mı başvuru yapılacağına göre şartlar değişiklik gösteriyor. Bilinmesi gereken en önemli şartlar şirketin ödenmiş sermayesi 100.000 TL. olacak ve  1 yabancı uyruklu istihdamı için 5 TC vatandaşı SGK lı çalışan olacak. Bazı durumlarda bu kriterler aranmamaktadır.

Türkiye’de Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları
Yabancı uyruklunun hangi ülke vatandaşı olduğu, Yurt içinden mi yoksa referans numarası alınarak mı başvuru yapılacağına göre şartlar değişiklik gösteriyor. Bilinmesi gereken en önemli şartlar şirketin ödenmiş sermayesi 100.000 TL. olacak ve  1 yabancı uyruklu istihdamı için 5 TC vatandaşı SGK lı çalışan olacak. Bazı durumlarda bu kriterler aranmamaktadır.

Türk Vatandaşı İle Evli Olanlar
Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olan yabancı uyruklular çalışma izni için başvuru yaptıklarında 2 kriterden muaf olurlar. 1 şirketin ödenmiş semayesi 100.000 olma şartı aranmaz. 2. şirkette çalışan sayısına bakılmaz. Yabancı uyruklular uygulanması zorunlu olan ücrette uygulanmaz.

Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar İçin
Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olan yabancı uyruklular çalışma izni için başvuru yaptıklarında 2 kriterden muaf olurlar. 1 şirketin ödenmiş semayesi 100.000 olma şartı aranmaz. 2. şirkette çalışan sayısına bakılmaz. Yabancı uyruklular uygulanması zorunlu olan ücrette uygulanmaz.

Süresiz Yabancı Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni
Süresiz çalışma izni almak oldukça zordur. 5 yıl kesintisiz çalışma izni ile çalışan yabancı uyruklular başvuru yapabilirler. Ama her başvuru olumlu değerlendirilmez. Süresiz çalışma izni alan yabancı uyruklu aynı zamanda süresiz oturma izni sahibi de oluyor.

Süresiz Yabancı Çalışma İzni
Türkiye de 5 yıl kesintisiz çalışma izni ile çalışan yabancı uyruklular 5 yılın sonunda süresiz çalışma iznine başvuru hakkı kazanırlar. süresiz çalışma izin başvurularının sonucu her zaman olumlu olmayabilir. Bakanlığın takdirindedir. Bakanlık uygun görür ise süresiz çalışma izni verir. Uygun görmez ise başvurunun niteliğine göre en uzun sürede çalışma izni verirler.

Süresiz Çalışma İzni
Türkiye de 5 yıl kesintisiz çalışma izni ile çalışan yabancı uyruklular 5 yılın sonunda süresiz çalışma iznine başvuru hakkı kazanırlar. süresiz çalışma izin başvurularının sonucu her zaman olumlu olmayabilir. Bakanlığın takdirindedir. Bakanlık uygun görür ise süresiz çalışma izni verir. Uygun görmez ise başvurunun niteliğine göre en uzun sürede çalışma izni verirler.

Süreli Yabancı Çalışma İzninin Uzatılması Süreli Çalışma İzninin Uzatılmasında
Süreli veya süresiz çalışma izni uzatma işlemleri çalışma izni bitimine en erken 60 gün kala yapılmaya başlanır. Süre uzatma işlemleri de online olarak yapılmaktadır. İlk başvurudan farklı değildir. Aynı şekilde evrakalar sisteme yüklenir. Başvuru formu ve diğer belgeler istenilen sürede bakanlığa teslim edilir.

Süreli Yabancı Çalışma İzninin Coğrafi Alanı
Yabancı uyruklu Türkiye’de çalışacak ise coğrafi alan ayırt etmeksizin ÇSGB dan çalışma izni almak zorundadır. Serbest bölgede çalışacak yabancı uyruklular ÇSGB den izin almazlar.  Serbest bölge müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilirler.

Süreli Yabancı Çalışma İzni
Süreli çalışma izni denildiğinde ilk kez Türkiye de çalışacak yabancı uyruklular ve ya 5 yılın altın da Türkiye de çalışmakta olan yabancı uyruklular akla gelir. İlk başvuru sonucu her zaman 1 yıllık çalışma izni alınır. Daha sonra 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl  ve süresiz alınır.

Süre Uzatma Başvurularında İstenilen Belgeler
Çalışma izni süre uzatma işlemlerinde de ilk başvuruda olduğu gibi sisteme evrakalar yüklenecektir. Benzer evraklar sisteme yüklenir. Bakanlığa hitaben yazılmış süre uzatma dilekçesi gibi. Yabancı uyruklunun çalıştığı pozisyon evrakların değişiklik göstermesine neden olur.

Süre Uzatımına İlişkin Değerlendirme
Süre uzatma işlemlerinde değerlendirme kriterlerine göre bakanlık başvuruyu değerlendirir. Kriterlere uygun ise istenilen süre dahilinde çalışma iznini onaylar. Harca gönderir, Harç yatırılması için 15 gün süre verilir. Harç yatırılınca izin onaylanır. Çalışma izin kartı adrese gönderilir.

Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayanlar
Eğitimini Türkiye de tamamlayan yabancı uyruklular öğrenimleri bitince öğrenci ikametlerini normal ikamete çevirirler çalışma iznine başvuru yaparlar. Türkiye de yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni alabilirler. Lisans öğrencileri çalışmazlar.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri
Özel öğretim kurumlarında çalışacak yabancı uyruklular öğretmen ve usta öğretici olarak çalışacaklar ise Milli Eğitim Müdürlüklerinden ön izin almak zorundalar. Öğretmen olarak çalışacak yabancı uyruklular daha öncesinde YÖK ten denklik belgesi de almak zorundalar. Çalışma izni son adımdır.

Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı
Yabancı uyruklu 5 yıl süre ile Türkiye de çalışma izni ile kesintisiz çalışıyor ise ve ya oturma izni ile oturuyor ise bunu il GÖÇ idaresinden belgeleyebilir. bunun içlin şahsen GÖÇ idaresine başvuru yapmalıdır. Kendilerine Türkiye de ne kadar süredir bulunduğuna ve neden bulunduğuna dair belge verilir. Bu daha çok vatandaşlık başvurularında istenilir.

Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu Durumu Gösterir Belgenin İbrazı
ÇSGB den alınan çalışma izni ile yabancı uyruklu çalışıyor ise zaten kanuni çalışıyordur. Bunu yabancı uyruklunun kimlik numarası ile ÇSGB den öğrenme ve edinme imkanı vardır. Belgenin nereye hangi kuruma ibra edileceğine bağlı olarak söz konusu belge İl Göç idaresinden de alınabilir.

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezası
Türkiye de bunun yabancı uyruklular vize sürelerini geçirdiklerinde kaçak duruma düşerler. Deport olmamak için Türkiye den çıkışta kaçak kaldıkları sürenin cezasını ödemeliler. Cezaların ödeyip çıkış yapan yabancı uyruklular ülkelerinin öngördüğü tarihte tekrar giriş yapabilirler.

İşverenin Çalıştırdığı veya İşten Çıkardığı Yabancıya Bildirim Yükümlülüğü

Yabancı uyruklunun iş aktine son verildikten sonra yabancı uyruklu 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır aksi halde kaçak duruma düşer. Yabancı uyruklu ile bu bilgi paylaşılmalıdır.

İstisnai Çalışma İzni
İstisnai çalışma izni bakanlar kurulu kararı ile verilen izindir. Yabancı uyruklunun TC vatandaşı ile evli olması, Türk soylu olması da istisnalar arasındadır. ama bu istisnalar çalışma iznine yedirilmiştir. yani mevcut kriterler uygulanmaz anlamını taşır.

İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yapacak Yabancılardan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun çalışacağı şirketin yapısı, alacağı görev, uyruğu istenilen belgelerde değişiklik gösterir.  Pasaport, diploma,  fotoğraf gibi belgeler istenmektedir. Bazı durularda pasaporta, diplomaya gerek olmayabilir.

İlk Başvuruda Yabancıdan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun çalışacağı şirketin yapısı, alacağı görev, uyruğu istenilen belgelerde değişiklik gösterir.  Pasaport, diploma,  fotoğraf gibi belgeler istenmektedir. Bazı durularda pasaporta, diplomaya gerek olmayabilir.

İlk Başvuruda Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum / Kuruluştan İstenilen Belgeler
Kurumun fiziki yapısına göre istenilen belgeler değişiklik gösterecektir. Muhasebe departmanını ilgilendiren belgeler diyebiliriz. Firmanın mali yapısını gösterir belgeler gibi.

İlgili Mercilerce Evrakların İncelenmesi Yabancı Çalışma İzni Evrakların İncelenmesi
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na yapılan çalışma izni başvurularında evraklar evrak kayıtan ilgili müdüre atanır, ilgili müdür uzman ataması yapar, uzman inceleme işlemini bitirince ilgili müdürün onayına sunar, ilgili müdür onayı yaptıktan sonra ilgili daire başkanının onayına sunar.  Olumlu ise harç istenir. Olumsuz ise gerekçeleri bildirilir.

Denetleme Yetkisi
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni aldıktan sonra 30 gün içinde mutlaka SGK yapılmalıdır. Çalışma izninin denetleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik müfettişlerince ve SGK müfettişlerince yapılmaktadır. Denetleme sırasında eksik olan belgeler ve sorumluluklar saptanırsa ciddi anlamda para cezası ile cezalandırılır.

Çalışma Vizesi Nasıl Alınır
Çalışma vizesi de vize türlerinden biridir. Çalışma izni almak için yurt dışından referans numarası alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni başvurusu yapılır. Çalışma izni çıktıktan sonra yabancı uyruklu referans numarası aldığı konsolosluğa tekrar gider işlemlerini tamamlar pasaportuna çalışma vizesi basılır.

Çalışma Süreleri ve İkamet İzninde Kesinti Yabancı Çalışma İzni Kesinti

Yabancı uyruklular çalıştıkları sürece çalışma iznini yeniletmek zorundadır. İzin bitmesine 60 gün kala yenileme işlemlerine başvuru yapabilirler. Çalışma izni bittikten sonra yapılan başvurular ilk başvuruya düşer. İkamet izinleri yoksa ülkelerinden referans numarası almak zorunda kalırlar.

Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni süreleri 1, 2,3 4,5 yıllık olabilir. Çalışma izin kartının üzerinde başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Bitiş tarihinden itibaren yabancı uyruklu 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır.  Çalışma izni devam eden yabancı uyruklunun iş aktine son verildiğinde çalışma izni 5 yıllık bile olsa kalan süre  geçersiz kalır.

Çalışma İzni ve İzin Uzatma Başvurularının Değerlendirilmesi
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına yapılan çalışma izni başvurularında evraklar evrak kayıttan ilgili müdüre atanır, ilgili müdür uzman ataması yapar, uzman inceleme işlemini bitirince ilgili müdürün onayına sunar, ilgili müdür onayı yaptıktan sonra ilgili daire başkanının onayına sunar.  Olumlu ise harç istenir. Olumsuz ise gerekçeleri bildirilir.

Çalışma İzni Muafiyetleri Denetleme Yetkisi ve Harç Alımı Yabancı Çalışma İzni Muafiyetleri
Türk Vatandaşı ile evli olan ve ya Türk Vatandaşı çocuğu olan yabancı uyruklular, Türk soylu olan yabancı uyruklular bir takım kriterlerden muaftırlar. Ülkemizde buluna Suriyeliler birçok kriterden muaftırlar. Bunları denetleme yetkisi Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının iş müfettişleri tarafından yapılır. Harçlar Maliye Bakanlığına ait hesap numarasına yatırılır. Banka bilgilerini bakanlık Harç aşamasında bildirir.

Çalışma İzni Başvurusunun Yapılacağı Merciler Yabancı Çalışma İzni Başvurular
Yabancı uyruklu personel çalıştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınmalıdır. Başvurular bakanlığın web sayfasından online olarak yapılır. Bakanlık tarafından istenilen belgeler bakanlığa teslim edilir. süreci bakanlığın sisteminden takip edebilirsiniz.

Çalışma Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti Yabancı Çalışma İzni Eksik Evrak
Çalışma izni online başvurularında bakanlık tarafından sisteme yüklenir. Sisteme yüklenmeyen ve ya yanlış yüklenen belgeleri uzman teslim ettikten sonra eksik evrak olarak kullanıcıya mail yoluyla bildirir. Kullanıcı bu evrakları bakanlığın öngördüğü sürede sisteme yüklemek zorundadır. aksi halde dosya işlemden kaldırılır.

Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelen Yabancıların Çalışma İzinleri 

Türkiye de bilimsel, kültürel ve sportif amaçlarla kısa süreli gelen yabancı uyruklular Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığından çalışma izni başvurusunda bulunulmaz bunlar muaf tutulur.

Bildirim Yükümlülüğü, Denetleme Yetkisi ve Harç Alımı
Çalışıma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni aldıktan sonra 30 gün içinde mutlaka SGK yapılmalıdır. Çalışma izninin denetleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik müfettişlerince ve SGK müfettişlerince yapılmaktadır. Denetleme sırasında eksik olan belgeler ve sorumluluklar saptanırsa ciddi anlamda para cezası ile cezalandırılır.

Bakıcının Çalışma İzni
Bakıcının çalışma izni de diğer izinler gibi alınır. Bakıcının ikametgah izni var ise yurt içi başvuru yapılır. İkamet izni yoksa referans numarası alınarak yapılır. İşveren ve bakıcı dan istenen evraklar online olarak bakanlığın web sayfasına yüklenir. Bakanlığın istediği belgeler ile evrak girişi yapılır.

Bağımsız Yabancı Çalışma İznine Esas Belgelerin Yanı Sıra, İstenilebilecek Diğer Belgeler
Bağımsız çalışma izni sanılanın aksine her isteyene verilen bir izin değildir, bakanlar kurulu kararı ile verilen üst düzey bir izindir. Bağımsız çalışma izni alabilmek için bir takım kriterleri taşımak gereklidir. Çalışma iznini alayım istediğim işi yaparım demek değildir. çalışma izni alabilmek için iş yeri yapılan bir iş olmalıdır.

Bağımsız Yabancı Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izinleri geçerli olduğu sürece aynı zamanda ikamet izni yerine de geçer. ayrıca bir ikamet izni alın asına gerek yoktur. Bağımsız çalışma izni almakta sanılanın aksine çok zordur. Vasıflı olmak gereklidir.

Bağımsız Yabancı Çalışma İzni Müracaat Belgesi
Bağımsız çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının web sayfasından online başvuru yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra çıktı alınır, bu alınan çıktı müracaat belgesidir. İstenilen diğer belgeler ile bakanlığa gene bakanlığın uygun gördüğü süre zarfında teslim edilmelidir. aksi takdirde geçersiz olur.

Bağımsız Yabancı Çalışma İzni  

Bağımsız çalışma izni yabancılara Türkiye de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen bir izindir.

Bağımsız Yabancı Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması ile Uzatmanın İkametle İlişkisi
Bağımsız çalışma izni yabancılara Türkiye de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen bir izindir. Çalışma izni geçerli olduğu sürece ikametgah izni yerine de geçer.

Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesinin Geçerliliği
Bağımsız çalışma izni yabancılara Türkiye de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen bir izindir. Çalışma izni geçerli olduğu sürece ikametgah izni yerine de geçer. Müracaat formu bakanlığın uygun gördüğü gün içinde bakanlığa teslim edilmelidir. Başvuru sonlandırıldığında yazar

Bağımsız Çalışma İzni
Bağımsız çalışma izni yabancılara Türkiye de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen bir izindir. Çalışma izni geçerli olduğu sürece ikametgah izni yerine de geçer.

Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları
Çalışma izni alabilmek için bakanlığın öngördüğü kriterlere uymak gereklidir. Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları olmak ayrıcalık sağlamaz. Kriterlere uyularak çalışma izni alan yabancının eş ve çocukları da bu izine bağlı olarak ikametgah izni alabilirler.

 

SAYFA: 1 2 3 4 5 6